WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Механізм держави, як система державних організацій - Курсова робота

Механізм держави, як система державних організацій - Курсова робота

державою трудові колективи робітників та службовців на чолі з відповідальним керівником, що діє на основі єдиноначальності;
(4) мають строго позначене колоповноважень: адміністрація підприємств і установ здійснює управлінські функції винятково в сфері своєї діяльності, у границях чи підприємства установи;
(5) керуються у своїй діяльності власним статутом відповідно до законодавства.
Таким чином, державні підприємства і державні установи варто відрізняти від органів держави, але їх не можна протиставляти один одному, оскільки усі вони відносяться до державним організаціям, що діють у єдності і взаємозв'язку: державний апарат забезпечує реалізацію функцій держави завдяки діяльності підприємств і установ, який керує.
2. Поняття, структура державного апарата.
2.1. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
Апарат держави - частина механізму держави.
Апарат держави - юридично оформлена система всіх державних органів, що здійснюють безпосередню практичну роботу з керування суспільством, виконанню задач і функцій держави.
Можливо двояке розуміння апарата держави: у вузькому і широкому змісті.
Апарат держави (у вузькому змісті) - власне управлінський чи апарат апарат виконавчої влади, що складається з чиновників і очолюється виконавчими вищими органами.
Апарат держави (у широкому змісті) - поряд із власне управлінським апаратом включає главу держави, парламент, місцеві органи керування, збройні сили, міліцію (поліцію), дипломатичні представництва за кордоном і ін.
Ознаки апарата держави:
1) система державних органів, що представляє собою налагоджену структурну організацію, засновану на загальних принципах, єдності кінцевої мети, взаємодії й орієнтовану на забезпечення реалізації функцій держави;
2) система юридично оформлених державних органів, тобто наділених компетенцією (повноваженнями, предметом ведення, юридичною відповідальністю) і суспільства, що займаються керуванням, на професійній основі як носіїв влади;
3) система державних органів, у рамках якої діяльність державних службовців строго відмежована від "власності", що належить їм як суб'єктам;
4) система органів, кожний з який має матеріально-технічні кошти для здійснення цих функцій;
5) система органів, диференційованих відповідно до принципу поділу влади на законодавчі, виконавчі і судові;
6) система органів, що здійснює свою діяльність по керуванню суспільством і виконанню функцій держави у формах безпосередньо управлінських і правових.
Безпосередньо управлінські форми діяльності державного апарата не мають юридичного характеру.
Їхньої функції:
o організаційно-регламентуюча - розробка наукових рекомендацій, підготовка проектів документів, організація виборів і
ін.;
o хазяйновита-господарча-організаційно-господарська - бухгалтерський облік, статистика, постачання й ін.;
o організаційно-ідеологічна - роз'яснення нормативних актів, формування суспільної думки й ін.
Правові форми діяльності державного апарата мають юридичний характер: правотворча, правозастосувальна, правоохоронна, контрольно-наглядова, установча.
Правотворча діяльність - форма діяльності компетентних органів держави по встановленню, чи зміні скасуванню правових норм. Ця діяльність містить у собі підготовку проектів нормативних юридичних актів, їхнє прийняття і видання.
Правозастосувальна діяльність - форма діяльності компетентних органів держави по реалізації правових норм. Ця діяльність містить у собі організацію і контроль над дотриманням правових норм.
Правоохоронна діяльність - форма діяльності компетентних органів держави по попередженню правопорушень і залученню правопорушників до юридичної відповідальності. Вона здійснюється з метою охорони і захисту правових норм шляхом застосування заходів юридичного впливу до правопорушників
Державні органи є структурними ланками державного апарата.
Орган держави - частина державного апарата - група чи осіб одна особа, що володіє юридично визначеною державно-владною компетенцією' для виконання задач і функцій держави. Кожен орган держави створюється для здійснення визначеного виду державної діяльності, тобто має свій предмет ведення, задачі і функції.
Структура органа держави:
Апарат, безпосередньо Допоміжний апарат виконуючий задачі і функції держави - володіє державно- - не має державно-владні повноваження владними повноваженнями
Апарат, безпосередньо
виконуючий задачі і функції
держави
- володіє державно-
владними повноваженнями Допоміжний апарат
- не має державно-владні повноваження
Ознаки органа держави:
1) формується чи державою безпосередньо народом (наприклад, парламент) відповідно до закону і функціонує на його основі;
2) має передбачені чи конституцією іншими законами спеціальні функції, що він здійснює від імені держави;
3) має державно-владні повноваження, що дозволяють йому робити юридично обов'язкові дії:
а) видає нормативні й індивідуальні акти;
б) здійснює контроль за точним і неухильним виконанням вимог, передбачених цими актами;
в) забезпечує і захищає ці вимоги від порушень шляхом застосування мір виховання, переконання, стимулювання, у разі потреби - державного примуса;
4) функціонально взаємодіє з іншими органами в процесі реалізації своїх повноважень, керуючись принципом "дозволено тільки те, що прямо передбачено законом". Принцип "дозволене усе, що не заборонено законом" не відноситься до діяльності державних органів. Цей принцип діє в сфері майнових відносин громадян, юридичних осіб;
5) складається зі службовців, що знаходяться в особливих правовідносинах один з одним і органом: обсяг, порядок використання ними владних повноважень установлюються законом і одержують конкретизацію в посадових інструкціях, штатних розкладах і ін.
6) має необхідну матеріальну базу - казенне майно, що знаходиться в його оперативному керуванні; свій рахунок у банку; джерело фінансування - державний бюджет;
7) має організаційну структуру (будівля по видах окремих служб і чисельному складу), територіальний масштаб діяльності, систему службової підзвітності і службову дисципліну.
Інститут держави - відносно відособлена частина державної структури, що володіє визначеною автономією.
У відповідності зі структурно-функціональним принципом інститути держави можна розділити на:
- організаційні (інститут президента, інститут парламенту);
-функціональні (інститут референдуму, інститут адміністративного контролю, інститут державної влади). Види інститутів держави по ступені складності:
- прості (елементні) - не можуть бути розділені на більш дрібні інститути (інститут надзвичайного стану, інститут адміністративного контролю, інститут референдуму, інститут відповідальності уряду);
- комплексні

 
 

Цікаве

Загрузка...