WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Механізм держави, як система державних організацій - Курсова робота

Механізм держави, як система державних організацій - Курсова робота


Курсова робота
Механізм держави, як система державних організацій
ЗМІСТ
Вступ 4
1. Механізм держави, як система державних організацій 5
2. Поняття, структура державного апарата 8
2.1. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави 8
2.2. Принципи організації і діяльності державного апарата 12
3. Органи держави України. 14
3.1 Види органів держави. Поділ влади, як принцип організації
роботи державного апарата 14
3.2 Загальна характеристика трьох галузей влади 17
3.3 Система "утримань і противаг" органів законодавчої,
виконавчої і судової влади 21
3.4 Керування в адміністративно-територіальних одиницях.
Місцеве самоврядування 22
3.5 Професійна і державна служба 28
3.6 Державна податкова адміністрація України як
механізм держави 33
Висновок 35
Список використаних джерел 36
ВСТУП
Кожна держава для повноцінного здійснення своїх задач і реалізації функцій повинне створювати різні державні організації, що у юридичній науці називають механізмом держави.
Механізм держави - це система всіх державних організацій, що здійснюють її завдання і реалізують функції. З цього погляду соціальне призначення держави здійснюється її механізмом, що складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, що є різновидом державних організацій. Частина державних організацій (органи держави) наділяються владними повноваженнями, за допомогою яких здійснюється керування в суспільстві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина відображається окремими спеціальними поняттями, яким є поняття апарата держави.
Державні підприємства й установи - це організації, що під керівництвом державних органів (апарата держави) практично здійснюють функції держави в сфері виробничої діяльності, безпосередньо зв'язаної зі створенням матеріальних цінностей (державні підприємства), чи діяльності, зв'язаної зі створенням нематеріальних цінностей (державні установи). Про державні підприємства й установи як складові частини системи державних організацій варто сказати, що вони виявляють собою організовані державою трудові колективи працівників і службовців на чолі з призначеним і діючим на основі єдиноначальності відповідальним керівником. У відмінності від державного апарата, зміст діяльності підприємств складається в створенні матеріальних цінностей, задоволенні суспільних інтересів, здійсненні інших економічних функцій. Для державних установ типової є невиробнича діяльність у сфері охорони здоров'я, наукових досліджень, проектуванні, навчально-виховної, утворювальної-духовно-освітньої роботи.
Метою написання даної курсової роботи є вивчення функціонування механізму держави, взаємодії його органів, з'ясування складу державних органів, структури державного апарата.
1. Механізм держави, як система державних організацій.
Механізм держави - цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну владу, а також установ, підприємств, за допомогою яких виконуються задачі і функції держави.
Ознаки механізму держави:
1) це ієрархічна система, тобто система, побудована на засадах субординації і координації. Політико-організаційну основу системи складають органи держави, територія держави, збройні сили й інші державні військові формування, державні символи, столиця держави;
2) це цілісна система внутрішньо організованих елементів, що має єдині принципи побудови і єдиних задач і мети діяльності. Кожний із суб'єктів механізму держави як його системний елемент органічно обумовлений всіма іншими його елементами і функціонуванням системи в цілому;
3) це система, що має чітку структуру з визначеними зв'язками між її елементами. Первинними елементами є державні органи.
Як механізм годин складається з різних елементів, так і механізм держави, будучи єдиним, містить у собі органи, блоки, підсистеми і навіть самостійні галузі влади: законодавчу, виконавчу, судову. У цій розчленованості просліджується ієрархія: різні державні органи, їхні блоки, підсистеми займають неоднакове місце в державному механізмі, але усі разом повинні діяти злагоджено і без збоїв. Так, одну з підсистем держави утворять вищі органи держави: представницький, виконавчі, глава держави. Інша підсистема - місцевого рівня: Ради і їхні виконкоми, державні адміністрації і їхні глави. Особливою підсистемою є судова, а також правоохоронні органи: прокуратура, міліція, органи служби безпеки й ін.;
4) це система, що володіє єдиної бюджетної, грошовий, банківської системами, державною власністю, що складають її організаційно-економічну основу;
5) це взаємодіюча, динамічна і реально працююча система, за допомогою якої функціонує держава, здійснюється керування суспільством (по суті, механізм держави створюється для виконання його функцій).
У літературі можна зустріти ототожнення "механізму" і "апарата" держави. Тим часом поняття механізму держави ширше поняття державного апарата по складу і структурі. Механізм держави, по суті, є апаратом у дії, у функціонуванні - із усіма зв'язками, що існують і виникають між його частинами.
Механізм держави повинний розглядатися не як проста сукупність складових його елементів (державних органів, організацій, установ), а як система цих елементів, функціонально сумісних, погоджених між собою і системою в цілому, що знаходяться в постійному відновленні з метою підтримки своєї основної функції - керування.
Варто розрізняти державні органи, що мають владні повноваження, і державні підприємства й установи, що не мають владних повноважень. За цим критерієм можна розмежувати механізм держави й апарат держави, що тільки у своїй основі збігаються.
Під "державним апаратом" розуміється система органів, що безпосередньо здійснюють управлінську діяльність і наділених для цього державно-владними повноваженнями. У поняття "механізм держави" включаються державні підприємства і державні установи, що під керівництвом апарата держави практично здійснюють функції держави в сфері виробничої діяльності, зв'язаної зі створенням матеріальних цінностей держави (державні підприємства) і нематеріальних цінностей (державні установи). Для державних установ типової є невиробнича діяльність у сфері охорони здоров'я, наукових досліджень, проектування, навчально-виховної, утворювальної-духовно-освітньої роботи і т.п.
Чому державні підприємства і державні установи не можна віднести до державних органів? Тому що вони відрізняються від державних органів поруч ознак:
(1) не мають державно-владних повноважень, тобто не є носіями державної влади;
(2) безпосередньо створюють матеріальні чи духовні блага;
(3) мають специфічну організаційну структуру: являють собою організовані

 
 

Цікаве

Загрузка...