WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-правове діяння (дія або бездіяльність) - Курсова робота

Кримінально-правове діяння (дія або бездіяльність) - Курсова робота

від того, що вона могла уникнути посягання чи звернутися за допомогою до представників влади; в) якщо у стані крайньої необхідності заподіяна шкода має бути менш значною, ніж відвернена шкода, то у стані необхідної оборони заподіяння шкоди тому, хто вчиняє напад, має бути лише необхідним у даній конкретній обставині.
24
4. Поняття фізичного примусу
Під фізичним примусом розуміють такий протиправний фізичний вплив однієї людини на нішу (насильство - застосування фізичної сили, заподіяння ударів, побоїв, тілесних ушкоджень тощо), що цілком пригнічує волю особи, яка зазнала насильства, внаслідок чого вона була позбавлена можливості вибрати бажаний варіант поведінки і вчинила в результаті насильства такі рухи, якими була заподіяна шкода іншій особі або не вчинила тих дій, які вона повинна була зробити в даній ситуації. Якщо фізичний примус був непереборним (наприклад, зв'язаний охоронець не міг перешкодити злочинцям вчинити крадіжку, або касир видав злочинцям гроші внаслідок жорстоких побоїв), то у вчиненому діянні особи немає прояву його волі. Непереборний фізичний примус "руйнує" психофізичну єдність діяння, знищує його цілеспрямований і вольовий характер, через що особа не може керувати своїми вчинками. У разі непереборного фізичного примуса у особи немає дії чи бездіяльності в кримінально-правовому значенні, внаслідок чого виключається її кримінальна відповідальність (ч. 1 ст. 40)'.
Якщо ж фізичне насильство було переборним, тобто коли особа вчинила які-небудь суспільне небезпечні дії під впливом фізичного насильства, що не виключало можливості особи керувати своїми діями, то в цьому випадку питання про відповідальність вирішується за правилами крайньої необхідності (ч. 2 ст. 40). Однак такий фізичний примус повинен розглядатися як обставина, що пом'якшує покарання (п. 6 ст. 66).
25
5. Поняття психічного примусу
Психічний примус - це вимога вчинити певні дії або, навпаки, не вчинити тих або інших дій, які у данійситуації повинні бути вчинені, під загрозою застосування фізичного насильства, заподіяння матеріальної чи моральної шкоди. У разі психічного примуса має місце погроза або залякування особи, яка піддалася примусу, для того, щоб примусити її діяти або не діяти в напрямку, потрібному для того, хто примушує. Безумовно, воля особи, яка піддалася примусу, до деякої міри обмежена, внаслідок чого вона відчуває ускладнення у виборі того чи іншого варіанта поведінки. Однак таке обмеження не має абсолютного характеру навіть за умови, що психічний примус підтримується фізичним насильством. У даному разі воля особи, щодо якої застосовується психічний примус, цілком не паралізована і вона все ж має можливість обрати той або інший варіант поведінки на свій розсуд. Ось чому суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене внаслідок психічного примусу, за загальним правилом, не виключає кримінальної відповідальності, але розглядається як вчинене при пом'якшуючих обставинах при застосуванні покарання (п. 6 ст. 66).
Дія або бездіяльність, вчинені внаслідок психічного примусу, не тягнуть за собою кримінальну відповідальність лише за умови, що мав місце стан крайньої необхідності. Інакше кажучи, вчинення суспільне небезпечного діяння під впливом психічного насильства (погрози) виключає кримінальну відповідальність лише тоді, коли уникнути в даній конкретній обстановці заподіяння шкоди, якою
26
погрожували, було неможливе, і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності (ст. 39).
27
Висновок
Виходячи з вище сказаного слід зазначити, що фізичний та психологічний примус є актуальною темою і відіграє значну роль в кримінальному праві, адже визначення в певному суспільне небезпечному діянні присутність злочину або його відсутність може значно вплинути на подальшу долю суб'єкту злочину, а головне не порушити букви закону.
Основною метою написання курсової було висвітлення поняття фізичного та психічного примусу та його роль в кримінальному праві, що ми й намагались зробити.
Як відомо фізичний та психологічний примус належить до обставин, що виключають злочинність діяння, тобто діяння що вчиняються людиною за наявності її свідомості та передбачення настання заборонених законом наслідків, однак збіг певних чинників або при наявності психофізичного впливу спонукають її вчиняти певне діяння. Дані діяння за своїми зовнішніми ознаками мають схожість з діянням, передбаченими кримінальним законом як злочин, але за певних ознак вважаються правомірними.
Також більш докладно було розглянуто таке поняття як діяння (дія та бездіяльність) яке допомагає глибше зрозуміти суть фізичного та психологічного примусу, допомагає визначити наявність чи відсутність обставин які притаманні тим, що виключають злочинність діяння або оспорюють її і доказують все-таки присутність об'єктивної сторони злочину.
Були також висвітлені самі поняття дія чи бездіяльність їх види, елементи суть та приклади які пов'язують теорію з практикою.
Як відомо особа яка вчинила злочин за наявності
28
психофізичного примусу в любому випадку попадає в такі умови крайньої необхідності, що й спонукало її зробити те чи інше суспільне небезпечне діяння, тобто в такі умови при яких усунення небезпеки неможливе без заподіяння шкоди іншим цінностям.
Отже, як ми бачимо, все, що було розглянуто вище, має той чи інший зв'язок з психічним або фізичним примусом і відіграють важливу роль при визначенні його суті.
29
Список використаних джерел
1. Кримінальне право України, Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І. та ін.; К.: Право, 1997р. - 368 с.
2. Кримінальне право України / Загальна частина, Бажанов М.І., Сташиса В.В. Тація В.Я., ;Київ-Харків: Юрінком Інтер - Право, 2002р. - 198с.
3. Кримінальне право України, Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А.;
К.: Наукова думка, 1995р.
4. Кримінальне право України, Матишевський П.С., Яценко С.С.; Київ:
Юрінком, 1996р. - 288с.
5. Кримінальне право України / Загальна частина, Матишевський П.С., Яценко С.С.; К.: "А.С.К.", 2001р. - 210с.
6. Кримінальний кодекс України / Науковий коментар, Коржанський М.Й.;
К.: "Атіка", 2001р. -98с.
7. Науково - практичний коментар Кримінального кодексу України: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 січня 1997р., В.Ф. Бойка, Я.Ю. Кондратьєва, С.С. Яценка. - К.: Юрінком, 1997р.-960с.

 
 

Цікаве

Загрузка...