WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінальне право як співучасть - Реферат

Кримінальне право як співучасть - Реферат

пособника.
Що стосується мотивів дій співучасників, то вони можуть бути як однаковими, так і різними. Наприклад, при вчиненні вбивства всі співучасники можуть мати один мотив - помсту потерпілому. Але можуть бути і ситуації, коли одні із співучасників діють з помсти, а інші - з корисливих мотивів. Так, при "замовленому" вбивстві вбивця, підкуплений підбурювачем, діє з корисливих мотивів, а сам підбурювач може керуватися мотивом помсти, ворожнечі, заздрощів до потерпілого. Несхожість мотивів не виключає співучасті у злочині. Вона може впливати в деяких випадках на кваліфікацію злочину, про що мова буде йти далі, і враховуватися при призначенні покарання співучасника.
Вже з прикладів, що наводилися, видно, що співучасники можуть виконувати в злочині різні ролі.
Професор Коржанський до суб"єктивної сторони співучасті відносить такі необхідні складові як:
1) взаємна погодженість (змова) між співучасниками про здійснення злочину; змова, погодженість вчинити злочин можуть бути досягнуті словами, жестами та взагалі будь-якими засобами порозуміння, як кажуть, порозуміння з півслова, або і без слів;
2) наявність двобічного суб'єктивного зв'язку між співучасниками, обопільна усвідомленість про вчинення злочину спільно з іншими співучасниками.
Деякі автори допускають можливість співучасті і при однобічному суб'єктивному зв'язку'.
Але така думка не має підґрунтя ні в законодавстві, ні в практиці його застосування, ні в доктрині кримінального права. У статті 26 КК України
?Див.: Угрехелидзе Н. Соучастие без еговора.-Сов. юстиция, 1968- № 14.
співучасть визначається як навмисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину. Навмисне і спільне вчинення злочину не дозволяє, не дає можливості визнати співучастю діяння, яке не має взаємоусвідомлення, яке усвідомлюється лише однією діючою особою і не усвідомлюється іншою (іншими).
Кількісно співучасть припускає участь у злочині двох чи більше осіб.
Об"єктивна і суб"єктивна сторони співучасті мають важливе значення при вирішенні питання про відповідальність співучасників. Об"єктивна сторона ( обставини, що характеризують об"єктивну сторону складу і впливають на кваліфікацію злочину), вчиненого виконавцем злочину (наприклад, спосіб вчинення), можуть бути поставлені у вину іншим співучасникам лише за умови,що вони заздалегіть знали про ці обставини, були проінформовані про них. Якщо ж співучасники не були проінформовані про наявність цих обставин (не усвідомлювали їх існування), вони за них відповідальності не несуть і ці обставини не можуть визначити кваліфікацію діянь співучасників (наприклад, виконавець вчинив вбивство з особливою жорстокістю, а інші співучасники про це не знали - виконавець відповідає за п.4 ч.2 ст.115, а інші співучасники - за ст. 27 і ч.1 ст.115). У цих випадках, як видно
1) Об'єктивні обставини (обставини, що характеризують об'єктивну сторону складу і впливають на кваліфікацію злочину), вчиненого виконавцем злочину (наприклад, спосіб вчинення), можуть бути поставлені у вину іншим співучасникам лише за умови, що вони за-.здалегідь знали про ці обставини, були поінформовані про них. Якщо їж співучасники не були поінформовані про наявність цих обставин і(не усвідомлювали їх існування), вони за них відповідальності не інесуть і ці обставини не можуть визначати кваліфікацію діянь співучасників (наприклад, виконавець вчинив вбивство з особливою жорстокістю, а інші співучасники про це не знали - виконавець відповідає за п. 4 ч. 2 ст. 115, а інші співучасники -за ст. 27 і ч. І ст. 115). У цих випадках, як видно, дії співучасників кваліфікуються за різними статтями КК, хоча вони і вчинили один злочин - вбивство.
2) Суб'єктивні ознаки, які визначають кваліфікацію злочину, вчиненого виконавцем (наприклад, мотив), можуть бути поставлені у вину іншим співучасникам також за умови, що вони заздалегідь знали про них, були поінформовані про їх наявність. Якщо ж ці ознаки їм заздалегідь не були відомі, співучасники не були поінформовані про них, ці обставини (суб'єктивні ознаки) поставлені їм у вину не можуть бути. Так, якщо підбурювач умовив виконавця вбити потерпілого з помсти, а виконавець, давши на це згоду, вбиває жертву, переслідуючи корисливу мету, то такий виконавець відповідає за п. 6 ч. 2 ст. 115 (вбивство з користі), а підбурювач, що не знав про корисливі мотиви, якими керувався виконавець, - за ч. 4 ст. 27 і ч. І ст. 115. Якщо ж підбурювачу було відомо про такі мотиви виконавця, то він буде нести відповідальність за ч. 4 ст. 27 і п. 6 ч. 2 ст. 115.
3) Обставини, що посилюють або пом'якшують відповідальність, але характеризують лише особу співучасника, навіть якщо інші співучасники знали про їх наявність, ставляться у вину лише тому співучаснику, на боці якого вони мають місце. Інакше кажучи, "особисті" обставини (наприклад, повторність, рецидив) не можуть впливати на відповідальність інших співучасників. Якщо, скажімо, по-собник сприяє особі, якараніше була засуджена за вбивство, у вчиненні нового вбивства, то незалежно відтого, знав пособник про це чи ні, ця кваліфікуюча обставина йому у вину в будь-якому випадку не може ставитися, вона характеризує лише особу виконавця. У цій ситуації виконавець відповідає за п. ІЗ ч. 2 ст. 115 (вбивство, вчинене повторно), а пособник за ч. 5 ст. 27 і ч. Іст. 115. Або, наприклад, коли мати в процесі пологів вбиває свою дитину, то її дії, враховуючи стан, в якому вона перебувала, кваліфікуються за ст. 117 (дитовбивство), як вбивство при пом'якшуючих обставинах, а будь-який співучасник цього вбивства буде відповідати за статтями 27 і 115, тобто за більш тяжке вбивство, тому що особисті ознаки, що пом'якшують відпо-відальність матері немовляти, не можуть впливати на відповідальність інших співучасників.
Таким чином, при окресленні об'єктивних і суб'єктивних ознак співучасті має місце вказівка на спільність. І дійсно, спільність характеризує й об'єктивну, і суб'єктивну сторону співучасті. Якщо об'єктивні ознаки співучасті- це спільність дій учасників, то суб'єктивні ознаки - це спільність їх умислу.
Питання щодо визначення об"єктивних та суб"єктивних ознак співучасті є важливим не лише для визначення поняття співучасті, а й для визначення форм співучасті: з об"єктивної сторони можна говорити про просту або складну форми співучасті, з суб"єктивної сторони, визначаючи стійкість суб"єктивних зв"язків, стійкість умислу можна говорити про вчинення злочину різними злочинними групами. Суб"єктивні та об"єктивні ознаки допомагають визначити відсоток участі кожного із співучасників у вчиненому злочині.
Література:
1. Кримінальне право України /За редакцієї професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я. Тація, К.-Х.: Юрінком Інтер - Право, 2001р.
2. Науковий коментар Кримінального кодексу України /За редакцієї прфесора М.Й.Коржанського, К-.,Атіка-Академія, Ельган, 2001р.
3. Кримінальне право і законодавство України / проф.М.Й.Коржанський, К.: Атіка, 2001р.
4. Кримінальне право України /За редакцієї проф. П.С.Матишевського, К.:, Юрінком Інтер, 1997р.
5. Совецкое уголовное право /Под ред. Г.А.Кригера, М.:, 1988г.
6. Научно-практический коментарий Уголовного кодекса Украины / Отв. Ред. В.И.Шакун, С.С.Яценко, К.:А.С.К., 1999г.
7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р./За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.:Каннон, А.С.К., 2001р.
8. Юридичний журнал "Право України", № 11 від 2001р.

 
 

Цікаве

Загрузка...