WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінальний кодекс та межі його дії - Реферат

Кримінальний кодекс та межі його дії - Реферат

Тернопільська академія народного господарства
Інститут обліку і аудиту
Реферат на тему:
"Захист прав суб'єктів господарської діяльності"
Підготував студент групи ОПзс -- 32
Рижак Ігор
Перевірив: Пігач Я.М.
Тернопіль
2001
Захист прав суб'єктів господарської діяльності. Законодавство про захист прав суб'єктів господарської діяльності.
Поняття та способи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. У процесі господарювання між підприємствами, організаціями, державними та іншими органами можуть виникати суперечності стосовно їх прав та обов'язків у господарських відносинах. Ринковий механізм, як і будь-яке складне явище, не може розвиватись без зіткнень та конфліктів.
Суперечності, які виникають між суб'єктами господарювання, називають господарськими спорами.
Саме дані спори і є предметом розгляду та вирішення арбітражного або третейського судів.
Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності мають право звертатися до арбітражного суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбітражного суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.
Конституційні основи державного арбітражу, система і компетенція його органів. Арбітражний суд є однією із гілок судової влади, на яку відповідно до Конституції України покладено здійснення правосуддя у господарських відносинах.
Арбітражний суд утворюється на засадах призначення всіх суддів Верховною Радою України і здійснює правосуддя на принципах:
o законності;
o незалежності, в тому числі й від органів законодавчої та виконавчої влади і підкорення тільки законові;
o рівності усіх учасників судового процесу перед законом і арбітражним судом;
o змагальності сторін та свободи в наданні ними арбітражному суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
o арбітрування;
o гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної та комерційної таємниці або коли є обґрунтовані заперечення однієї із сторін;
o обов'язковості виконання рішень, ухвал, постанов арбітражного суду. Завданнями арбітражного суду є:
o захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських відносин;
o сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;
o внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.
Організація і діяльність арбітражного суду регулюються Законом України "Про арбітражний суд"(ВВР України, 1992 р., №36), Арбітражним процесуальним кодексом України, прийнятим 06.11.1991 р. (ВВР України, 1992р., №6).
В Україні діють Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які становлять єдину систему арбітражних судів.
Вищий арбітражний суд України очолює систему арбітражного суду. Він є найвищим органом у вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов арбітражних судів України та контролю за їх діяльністю. Вищий арбітражний суд складається з голови, першого заступника голови, заступників голови, суддів і діє у складі пленуму, президії, арбітражної колегії з розгляду спорів та арбітражної колегії з перегляду рішень, ухвал, постанов.
Вищий арбітражний суд України:
o вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, міждержавними договорами й угодами; може в межах підвідомчості арбітражних судів України прийняти до свого провадження будь-який господарський спір;
o переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя;
o вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз'яснення арбітражним судам з питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в
господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковими для суддів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення;
- веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;
- здійснює організаційне керівництво арбітражним судом Автономної Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їх діяльності, перевіряє! поширює позитивний досвід роботи арбітражних судів республіки
- забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників арбітражних судів, організовує роботу по матеріально-технічному забезпеченню арбітражних судів і створенню належних умов для їх діяльності, нормативному забезпеченню, веденню статистичного обліку;
- здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. Вищому арбітражному суду відповідно до Конституції України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
Місцеві арбітражні суди є основною ланкою арбітражної системи. Арбітражний суд Автономне" Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя:
- вирішують господарські спори,

 
 

Цікаве

Загрузка...