WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістичне дослідження документів - Курсова робота

Криміналістичне дослідження документів - Курсова робота

усвідомлюється задача дослідження, визначається придатність зібраного матеріалу для вирішення поставлених питань, встановлюється наявність чи відсутність штучних змін (перекручувань) ознак письмової мови і почерку в документах, автора і виконавця яких потрібно встановити, вирішується питання про те, чи є автор досліджуваного документа одночасно і його виконавцем.
Штучні зміни письмової мови можуть бути встановлені по наявності грубих граматичних помилок орфографічного і синтаксичного характеру при добре виробленому почерку, по наявності помилок у простих за написанням словах і реченнях і правильному написанні складних слів і синтаксичних конструкцій.
Перекручування почерку робиться з метою маскування свого почерку чи імітації почерку (наслідування почерку) іншої особи. Маскування може бути зроблено шляхом письма лівою рукою, друкованими літерами, зі зміною загальних (виробленості, розміру, нахилу, розгону) і особистих ознак (форми і розміру надрядкових і підрядкових елементів, зміни напрямку руху при виконанні письмових знаків, їхніх зв'язків). Підстроювання під почерк іншої особи найчастіше має місце при підробці підписів. При цьому в підписі можуть з'явитися ознаки замальовки письмових знаків. Підроблювач змушений сповільнювати рухи руки, робити зупинки, щоб зорієнтуватися в способі виконання наступних штрихів, підмальовувати (підправляти) окремі елементи букв і розчерку.
Результати попереднього дослідження дозволяють вибрати методи подальшої роботи з документами.
Роздільний аналіз порівнюваних документів виробляється з метою виділення ознак письма (письмової мови і почерку), що можуть бути покладені в основу висновку про чи наявність відсутність тотожності автора чи виконавця.
Ретельній розробці піддається весь комплекс ознак, що можуть бути виділені для наступного порівняння. Виділення ознак звичайно починається з досліджуваних документів. На листі папера у відношенні кожного з них (якщо їх не багато) фіксуються загальні характеристики й окремі особливості письмової мови, топографії, загальні і особисті ознаки почерку.
Особисті ознаки почерку розробляються шляхом замальовки з розмітки особливостей виконання усіх варіантів письмових знаків на початку, середині і кінці слів. В ідентифікаційний комплекс включаються ті з них, що відповідно до таблиці частоти зустрічальності володіють найбільшою інформативною значимістю.
Така ж кропітка робота проводиться й у відношенні зразків рукописного тексту осіб, підозрюваних у авторстві чи виконавстві.
Виділені ознаки піддаються порівняльному дослідженню, у процесі якого виявляються збіги чи розходження в них, дається оцінка співпадаючими чи відрізняючим ознакам окремо і комплексам в цілому, формується висновок про наявність або відсутність схожості. Позитивний висновок про тотожність виконавця по почерку об'єктивно перевіряється математичними методами - розрахунком надійності неповторності сукупності ознак, покладених в основу висновку по дослідженню.
У результаті дослідження підпису в документі може бути встановлений не тільки факт підробки, що мала місце, але й у ряді випадків може бути встановлено й особа, що зробила підробку.
У залежності від характера виділених у процесі роздільного аналізу ознак і результатів порівняльного дослідження висновки експерта можуть бути сформульовані в категоричній чи вірогідній формі з вказівкою ступеня імовірності. У тих випадках, коли порівнювані (найчастіше це досліджувані) документи не містять комплексу ознак, необхідного для якого-небудь висновку (навіть у вірогідній формі), експерт вправі відмовитися від дачі висновку, обґрунтовано мотивувавши своє відмовлення.
Техніко-криміналістичне дослідження документів
Крім судового почеркознавства і судового авторознавства галуззю криміналістичної техніки є техніко-криміналістичне дослідження документів, у якому в залежності від специфіки об'єкта виділяють дослідження:
ў повністю підроблених документів (дослідження бланків);
ў документів, виконаних на друкованих пристроях (дослідження машинописних текстів, касових чеків і т.п.);
ў відбитків печаток і штампів;
ў частково підроблених документів;
ў документів, оснащених засобами захисту від підробок.
У ході цієї діяльності можуть бути вирішені наступні задачі.
1. Встановлення способу виготовлення документа і його частин.
2. Ототожнення:
ў конкретних предметів (друкувальних машин, друкованих форм, печаток, штампів, компостерів, касових апаратів, що пишуть приладів, принтерів і т.д.);
ў цілого вроздріб;
ў осіб, що друкують документ (ідентифікація особистості по особливостях навички),
3. Встановлення факту і способу внесення змін у документ.
4. Встановлення схованої інформації - виявлення залитих, замазаних текстів, відновлення спалених документів і т.д.
5. Відновлення первісного виду документа.
6. Визначення часу виготовлення документу.
Всі ці задачі вирішують шляхом дослідження наступних об'єктів:
ў офіційні документи - документи, що засвідчують особистість, а також інші документи, що свідчать, наприклад, про наявність чи відсутність товарно-матеріальних цінностей, відомості, лікарняні аркуші і т.п. (реквізити: відбитки друкованих форм, рукописні тексти, фотознімки на документах, компостерні позначення);
ў матеріал, на якому виготовлений документ (папір, картон і т.п.), засобу, за допомогою яких він заповнений (графіт олівців, зміст стержнів кулькових ручок, туш, чорнило, різні барвники і т.п.), допоміжні речовини (клей, сургуч), а також речовини, використовувані для часткової чи повної зміни документа (їдкі речовини, розчинники і т.п.);
ў технічні засоби і пристрої, використовувані для виготовлення бланків офіційних документів чи їх реквізитів (знакодрукуючі пристрої, літери шрифту, печатки і штампи, знаряддя письма - авторучки, олівці, компостери, перфоратори, знаряддя для знищення штрихів підчищенням тощо), або для внесення змін у раніше виготовлені документи;
ў нетипові для даного виду експертиз об'єкти, на яких могли залишитися слабовидимі чи невидимі записи (шматки фанери, тканина, кераміка, дерев'яні кришки тощо);
ў порівняльні об'єкти - зразки, подані на вивчення особою чи органом, що призначив експертизу, або виготовлені експертом у ході дослідження.
До призначення експертизи документи повинні бути оглянуті слідчим. При цьому необхідно дотримуватися визначених правил огляду, а саме:
а) дбайливе відношення до документів, особливо до старих. Для цього документ необхідно помістити між двома прозорими пластинами скла (за винятком документів із втисненими текстами, що зберігаються в коробках) Особливоїобережності необхідно дотримуватися зі спаленими (обвугленими і спопелілими) документами;
б) документи необхідно оглядати при оптимальному освітленні (наприклад, огляд документа в боковому світлі з метою виявлення слідів підчищення). Крім штучних освітлювачів при огляді рекомендується використовувати й інші технічні засоби, що не тягнуть за собою ушкодження документа (лупи, УФ-освітлювачі, електронно-оптичні

 
 

Цікаве

Загрузка...