WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Корупція - Курсова робота

Корупція - Курсова робота

правоохоронних органів;
- чітко регламентувати процедури прийняття управлінських рішень;
- обов'язково розглядати на засіданнях колегій міністерств і відомств питання про виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, державну, виконавчу та трудову дисципліну, розгляд звернень громадян;
- регламентувати умови і порядок правомірного отримання державними службовцями подарунків;
- розробити та прийняти Кодекс поведінки державного службовця, Кодекс працівника правоохоронних органів, Кодекс честі судді, а також відповідних дисциплінарних кодексів з визначенням у них видів і меж стягнень за конкретні дисциплінарні правопорушення, порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- встановити дисциплінарну відповідальність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування за ухилення від реагування, відповідно до закону, на критичні виступи засобів масової інформації щодо оприлюднення ними фактів корупції, порушень прав і свобод громадян;
- законодавче врегулювати механізм обмеження політичного і управлінського лобізму;
- локалізувати функціонування організованої злочинності - витіснити її з тих сфер, де вона найбільше зближується з діяльністю апарату державного управління.
Попри всю важливість заходів попередження через об'єктивні та суб'єктивні обставини вони не завжди досягають своєї мети. Тому особливо гострою залишається проблема оптимізації шляхів виявлення, розслідування конкретних фактів посадових злочинів і притягнення винних посадових осіб до передбаченої законом відповідальності. Виявлення посадових злочинів через специфіку їх прояву становить надзвичайну складність. Це зумовлює високий рівень їх латентності, перебування поза сферою юридичної відпові-дальності значної кількості осіб, діяльність яких є суспільне небезпечною.
У зв'язку з цим є нагальна потреба в підвищенні ефективності діяльності спеціальних органів по виявленню конкретних фактів злочинної поведінки; проведення спеціальних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення злочинів;
забезпечення цих заходів відповідними матеріально-технічними, криміналістичними,науково-методичними засобами.
З метою вдосконалення діяльності спеціальних органів, які здійснюють виявлення посадових злочинів, необхідно:
- переорієнтувати їх з виявлення незначних фактів корупції на виявлення найбільш небезпечних злочинів, а також проявів у найбільш важливих сферах життя держави та у сферах, де ця злочинність набула найбільшого розповсюдження;
- розробити та запровадити в діяльність правоохоронних органів необхідні методики виявлення та збору інформації про факти корупції на різних рівнях державного управління, у тому числі на найвищих, у сферах розпорядження державними коштами, приватизації, охорони здоров'я, освіти, інших сферах громадського і державного життя;
- чітко визначити порядок повної та своєчасної реєстрації повідомлень про вчинені злочини та інші правопорушення і встановити юридичну відповідальність за його порушення працівниками правоохоронних органів;
- розв'язати колізію, що існує у чинному законодавстві, щодо порядку надання інформації правоохоронним органам відносно коштів та майна окремих юридичних та фізичних осіб; уніфікувати та конкретизувати в єдиному законодавчому акті умови та порядок надання такої інформації правоохоронним та іншим органам.
Сучасний стан розслідування кримінальних справ та адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення свідчить про те, що через низьку якість наданих судам матеріалів кінцеві рішення у цих справах не завжди приймаються своєчасно. Таке становище є результатом певних недоліків чинного законодавства, а тому з метою вдосконалення діяльності щодо притягнення до відповідальності винних у вчинені посадових злочинів, необхідно:
- запровадити оновлені методики розслідування кримінальних справ та адміністративного провадження у справах про корупційні правопорушення;
- привести кримінально-процесуальне та адміністративно-процесуальне законодавство в частині доказування у відповідність із сучасними вимогами;
- забезпечити дійовий механізм захисту від посягання на життя, здоров'я, свободу та гідність свідків, потерпілих та інших учасників процесу.
Ефективна боротьба з посадовими злочинами не може бути здійснена в результаті разових і короткочасних акцій будь-якого ступеня активності та суворості на будь-якому рівні, а потребує довгострокових соціально-економічних, політичних і правових перетворень. Ця діяльність повинна базуватися на поєднанні профілактичних і репресивних заходів. При цьому пріоритетна роль має надаватися профілактичним заходам на загальносоціальному і спеціально-кримінологічному рівні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про боротьбу з корупцією" // ВВР України, 1995 № 34.
2. Збірник постанов Пленуму ВСУ в кримінальних справах - Х.: Одісей, 2000.
3. Кальман О. Г. Взаємозв'язок організованої злочинності та коррупції у сфері економіки // Вісник Академії правових наук України. 1997 № 4 (11).
4. Кальман О. Г. Стратегія і тактика боротьби з корупцією // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі із злочинністю. Х. - 1998.
5. Камлик М., Невмержицький Є. В. Корупція в Україні. - К.: Знання, КОО, 1998.
6. Камлик М. І. Невмержицький Є. В. Про результати дослідження проблем, що пов'язані з протидією корупції в Україні. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2000. - № 2.
7. Конституція України. К.: "Феміна". - 1996.
8. Кримінальний кодекс України.
9. Кримінальне право. Особлива частина. Підручник. - К.: НАВСУ. - "Правові джерела". - 1998.
10. Кримінологія. Особлива частина: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищіх закладів освіти / І. М. Даньшин, В. В. Галіна, О. Г. Кальман. - Х.: Право, 1999.
11. Мельник М. І. Корупція: проблема визначення сутності і поняття // Вісник Академії правових наук України. - 1997. - № 3.
12. Мельник М. І. Наукове забезпечення антикорупційної діяльності в органах державной влади. - К.: Основа, 1999.
13. Мельник М. І. Корупційні злочини: сутність і поняття // Право України. - 2000. - № 11.
14. Мельник М. І. Корупція: сутність і поняття, заходи протидії. К.: 2001 // Право України. - 2000. - № 11.
15. Охотнікова О. М. Посилення кримінальної відповідальності за посадові злочини // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 1998. - № 3.
16. Шалгунова С. А. Питання попередження хабарництва та корупції в органах внутрішніх справ // Конститутійні гарантії захисту людини у сфері правової діяльності. Дніпропетровськ: 1999.
Юридичний словник-довідник. К.: 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...