WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Корупція - Курсова робота

Корупція - Курсова робота

В. Невмержицького, із 4959 (решта 463 протоколи, судячи з усього з різних причин були повернуті судами ініціаторам їх складення) адміністративних справ про порушення Закону України "Про боротьбу з корупцією", які були розглянуті у 1997 р. судами, 3050 (61,5%) провадженням закриті. У ряді областей питома вага закритих справ цієї категорії ще більша: Рівненська - 74,%, Житомирська - 77,6%, Вінницька - 79,7%, Миколаївська - 80,2%, м. Севастополь - 83,8%. Причинами такого стану справ зазначені автори називають низький професіоналізм співробітників, які допускають численні порушення вимог законодавства, недоліки оформлення відповідних матеріалів, складання протоколів про такі порушення співробітниками, які не мають на
це повноважень, невиправдане зволікання зі збором матеріалів, несвоєчасне направлення їх до суду, перебіг строків давності притягнення до адміністративної відповідальності .
Найбільша кількість виявлених порушень Закону України "Про боротьбу з корупцією" припадає на 1998 рік (6909). У 1999 р. спостерігався спад офіційно зафіксованих порушень такого роду - цього року правоохоронними органами було складено 5751 протокол про такі правопорушення.
Якщо проаналізувати склад осіб, які притягуються до відповідальності за порушення Закону України "Про боротьбу з корупцією", за їх соціальним статусом, то можна зробити висновок про те, що вістря цього закону спрямоване на низові ланки державного апарату та місцевого само-врядування. Це можна проілюструвати на прикладі даних за 1999 рік, наведених у таблиці.

з/п
Категорія осіб Виявлено осіб Направлено протоколів до суду
1 Всього, у тому числі: 5751 5704
2
Державні службовці, разом узяті
1 - 2 категорії
3 - 4 категорії
5 - 7 категорії
4321
6
88
4227
4303
6
88
4209
3
Депутати, разом узяті
народні депутатиУкраїни
депутати Верховної Ради
АРК
депутати обласної ради
" районної ради
" міської ради
" селищної ради
" сільської ради 233
-
-
2
31
50
33
117 222
-
-
2
29
49
31
111
4
Міські, селищні, сільські
голови
615
598
5. Військові посадові особи 373 371
6.
Співробітники органів
внутрішніх справ
195
194
Наведені дані свідчать про те, що з загальної кількості виявлених державних службовців, які порушили у 1999 р. Закон України "Про боротьбу з корупцією", державні службовці 1 - 2 категорій складають всього 0,1%. Це при тому, що у 1997 р. їх питома вага складала 2,2%, а у 1998 р. - 0,8%. Основну частину (97,8%) державних службовців, які порушили зазначений закон, складають державні службовці 5 - 7 категорій. Цікаво, що їх питома вага поступово збільшується - у 1997 р. таких службовців серед усіх виявлених державних службовців - порушників Закону України "Про боротьбу з корупцією" було 92,5%, а в 1998 р. - 96,5%.
Слід вказати на ще один негативний момент щодо застосування цього закону, а саме велику питому вагу серед корупціонерів такого роду становлять працівники сільської місцевості. В окремих регіонах такі корупціонери складають переважну більшість. Так, працівники села серед виявлених у 1997 р. у Житомирській області порушників Закону України "Про боротьбу з корупцією" складали 65% . Таким чином, є підстави для введення в термінологічний оборот такого терміну як "сільська корупція". Ефективність такої антикорупційної діяльності можна оцінити висловом: "нижче падати вже нікуди".
Питома вага військових посадових осіб у структурі зазначених корупцїонерів коливається у межах 6 - 8% (1997 рік - 7,3%, 1998 - 6,1%, 1999 - 6,4%), а працівників органів внутрішніх справ традиційно не перевищує 4% (у 1997 р. - 3,7%, у 1998 - 3,7%, у 1999 - 3,3%). Кількість депутатів, стосовно яких складаються протоколи про корупційні пра-вопорушення, постійно зменшується: у 1997 р. їх питома вага серед виявлених корупціонерів складала 9,3%, у 1997 р. - 4,7%, у 1999 р. - 4%. Це при тому, що найбільша кількість порушників спеціального антикорупційного закону серед депутатів припадає на депутатів сільської ради. У 1997 р. їх питома вага складала 75,7%, у 1998 р. - 63,1%, у 1999 р. - 50,2%. Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати обласних рад залишаються для працівників правоохоронних органів, які застосовують Закон України "Про боротьбу з корупцією", фактично недосяжними: за період 1997-1999 рр. було складено лише по одному протоколу (у 1998 р.) стосовно народного депутата України і депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим. При цьому протокол стосовно народного депутата України до суду не направлявся. Що стосується депутатів обласних рад, то у 1997 р. стосовно них було складено 11 протоколів, у 1998 - 7, а у 1999 р. - лише 2.
Разом з тим, спостерігається зростання питомої ваги голів місцевих рад (сільських, селищних, міських голів), які вчинили порушення Закону України "Про боротьбу з корупцією": у 1997 р. вона складала 6,9%, у 1998 р. - 9,9%, у 1999р. - 10,7%.
Якщо говорити про характер порушень Закону України "Про боротьбу з корупцією", то найбільша кількість таких порушень припадає на (за основу взяті дані за 1999 рік):
o незаконне одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, придбання предметів за ціною, нижчою від фактичної вартості - 17,4% від усієї кількості виявлених порушень (у 1997 р. цей показник складав 24,9%, а у 1998р. - 17,6%);
o сприяння, з використанням свого службового становища, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незакон-ного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг - 14,9% (у 1997 р. - 13,3%, у 1998 р. - 13,8%);
o зайняття підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, виконання роботи на умовах сумісництва - 11,1% (у 1997 р. - 17,7%, у 1998р. - 10,4%);
o відмову фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисне затримування її, надання недостовірної чи неповної інформації - 15,2% (у 1997 р. - 6%, у 1998 р. - 6,9%);
o надання незаконних переваг фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень - 7,4% (у 1997 р. - 4,9%, у 1998 р. - 5,6%);
o порушення вимог щодо декларування доходів - 14,5% (у 1997 р. - 9,5%, у 1998 р. - 25,3%).
Таким чином, на зазначені види правопорушень приходиться близько 80% усіх порушень Закону України "Про боротьбу з корупцією" (у 1997 р. - 76,4%, 1998 р. - 79,6%, у 1999р. - 79,5%).
Слід зазначити, що для різних категорій порушників зазначеного закону найбільше притаманні різні види корупційних

 
 

Цікаве

Загрузка...