WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конспект лекцій з міжнародного приватного права. - Реферат

Конспект лекцій з міжнародного приватного права. - Реферат

після Буржуазної революції мали вирішити дві проблеми: захистити свою територію і право від феодального реакційного оточення; визначити правовий статус провінцій.
Найвідомішими були два юристи У.Губер та Йоганес Вут. На їхню думку всі статути носять територіальний характер і кожна провінція має застосовувати своє власне право, але іноді в силу міжнародної ввічливості (comitas gentium) можуть застосовуватись і норми іноземного права.
Існувало три школи тлумачення comitas gentium:
" Представники першої стверджували, що ні у внутрішньому законодавстві, ні в м/н праві немає таких норм, які б зобов'язували країну визнавати іноземне право, його можна застосовувати скоріше як виключення, ніж як правило.
" Друга школа вважала, що посилання на цей принцип означає, що кожна країна в порядку ввічливості має встановити такі норми, які зобов'язують її судові органи застосовувати іноземне право.
" Для третьої школи посилання на принцип м/н ввічливості означає, що колізійна норма випливає з мовчазної згоди народів.
З Великою Французькою революцією ствердився принцип громадянства особи (lex patraie), тоді як раніше перевага надавалась принципу jus domicili. Голандські юристи сприйняли цю тенденцію, і далі "теорія статутів" в Нідерландах (XVІІІ ст.) розвивалась під впливом принципу громадянства. Всі кутюми розглядались як персональні, тобто закон країни громадянства поширювався на людину де б вона не знаходилась.
Голандська доктрина приватного права дійшла наступних висновків:
" всі статути (закони) необхідно класифікувати на групи залежно від видів відносин, які вони регулюють. І для кожного з цих видів знайти свою колізійну норму.
" майже всі країни Європи (за виключенням Німеччини) розвиваються під значним впливом "теорії статутів".
Німецька школа МПрП (ХІХ ст.).
На думку німецького юриста Савін'ї система сучасного німецького права має "приватне право і МПрП" за свої складові частини. Восьмий том його творів повністю присвячений питанням МПрП. Зокрема, там йдеться про:
" ідею "м/н спільноти". Він вважав, що м/н публічне право повинно мати наддержавний характер, а норми МПрП, як його невід'ємної частини, неодмінно виконуватись і поважатись.
" те, що всі цивільно-правові відносини мають бути прихильними до певного правового порядку. Необхідно згрупувати ці відносини за їх правопорядками і надати можливість суб'єктам вільно обирати будь-яке право для вирішення колізій в цій сфері. Lex voluntatis - принцип свободи вибору правопорядка.
Згодом в Німеччині теорія lex voluntatis була відкинута через наддержавний характер МПрП. Німеччина йшла тоді до європейського панування. Виник напрямок універсалізму, представники якого стверджували, що якщо і є колізійні норми, то вони мають бути єдиними для міжнародного правопорядку. Колізійні норми повинні випливати не з внутрішнього права, а з МП, і їх основним джерелом є міжнародний договір.
Італійська теорія МПрП.
Сформувалась в ХІХ ст. Яскравим представником був Манчіні. В 1851 році він написав працю "Про національність як основу МП" (під національністю розумів громадянство).
На його думку, людина противопоставляє всі свої особисті цивільні права праву держави, де вона на даний момент знаходиться і громадянином якої вона не є. Всі правовідносини цивільно-правового характеру мають визначатись громадянством особи (lex patraie). Але ці права на території іншої країни можуть бути "обмежені", якщо вони суперечать публічному порядку іншої країни. Якщо наслідки застосування іноземного права не суперечать публічному правопорядку іншої країни, то іноземне право може застосовуватись.
Принцип lex patraie був сприйнятий Італійським цивільним кодексом, який побачив світ в 1965 році, більш того він набув абсолютного характера. Італійський кодекс справив вплив на кодифікації в Німеччині, Бразилії і т.д.
Теорія Манчіні лежить в основі прийнятих в Гаазі конвенцій з МПрП. Дякуючи йому, на сьогодні загальноприйнятною стала точка зору, що норми МПрП встановлюються в інтересах приватних осіб, але одночасно виконують функцію захисту публічного порядку держави. Заслугою Манчіні є витіснення з європейського права принципу lex domicili.
Російська та українська доктрини МПрП.
В Х-ХІ ст. перші елементи колізійних норм з'являються в "Руській правді": відносини Новгорода з німецькими містами.
В ХІХ ст. під час процесу капіталізації країни, Російська імперія гостро зтикнулась з проблемою міжобласних колізій в МПрП.
Російський юрист Іванов в 1865 році в м.Казань випустив твір "Основы частной м/н юрисдикции", де критикував концепцію Савін'ї. Він вважав, що держава може і зобов'язана визнавати і застосовувати іноземне право, але суддя повинен його застосовувати лише тоді, коли це прямо вказано внутрішнім правом його країни.
1878 рік - Видана праця Малишева "Курс загального цивільного права Росії". Перший том цього твору отримав назву міжобласні колізії.
Мартенс видав твір "Современное МП цивилизованных народов", де у другому томі приділив увагу питанням МПрП. Він був прихильником теорії Савін'ї і вважав МПрП частиною МПП.
Початок ХХ ст. Брун в 1915 році написав декілька творів з цієї тематики. Зокрема, "Введение в МЧП" та "Очерки истории конфликтного права". В них він проаналізував: конфлікти в сфері спадкових правовідносин, колізії в сфері форми угод, проблему безвісної відсутності. Дослідив адаптацію Росією ідеї публічного порядку та проблему національності юридичної особи.
1911 рік - Під авторством Пиленко з'явилась книга "Очерки по систематике МЧП". Вона складається з трьох частин: comituc, ordre publique, зворотнє відсилання.
1912 рік - З'явився учбовий посібник Ліста "Міжнародне право".
В радянські часи відомими дослідниками цієї тематики були Лунц, Богуславський. В Україні - Корецький В.М., Матвєєв Г.К.
Англо-американська система становлення МПрП.
В англосаксонській системі МПрП вперше виникло в Північній Америці в ХІХ ст., звідки потім прийшло до Великобританії.
В Англії ніколи не було проблем колізійного характеру між різними територіально-адміністративними одиницями, оскільки з самого початку вона формувалась як централізована держава з єдиною правовою системою.
В Середньовіччі формується система "купецьких судів", які розглядали суперечки, пов'язані з торгівлею та вирішували всі колізійні питання. Завдяки діяльності таких судів в ХІ ст. формується т.з. "купецьке право" - торгове право, у відносинах між суб'єктами якого був присутній іноземний елемент. З інтеграцією Великобританії до європейських структур система купецького права зазнала значних змін.
Формування МПрП відбувалось в декілька етапів. На першому з них розвивалась наука, доктрина МПрП, які на теоретичному рівні розробляли колізійні норми. На другому етапі вже розроблені колізійні норми отримували законодавче закріплення.
Родоначальником американської доктрини МПрП був Джозеф Сторі (він запропонував термін "конфліктне право"). Видана ним наукова праця

 
 

Цікаве

Загрузка...