WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Класифікація запахових слідів, які використовуються в криміналістичній одорології - Курсова робота

Класифікація запахових слідів, які використовуються в криміналістичній одорології - Курсова робота

привертає уваги громадян, наприклад в юрбі на вокзалі, на прохідній. Для виявлення наркотиків у речах пасажирів кінолог з собакою в сумці стоїть біля дверей вагона, коли йде посадка. Собака умовною поведінкою повідомляв кінолога, коли виявляв запах наркотика або іншої пахучоїречовини, взірець якої був занюханий нею. Для виявлення запахових об'єктів у камерах схову кінолог піднімає сумку з собакою на рівень розміщення камери і проносить повз неї. Ця тактика дістала схвалення в оперативній практиці.
Для виявлення наркоманів, злочинців, озброєних саморобними вибуховими пристроями, часто застосовують патрулювання із службово-розшуковим собакою спеціального дресирування. Якщо такий собака виявить запах наркотика в кишені одягу людини, вона не кинеться на людину, а подасть умовний знак кінологу. Якщо використовується собака великої породи, яку важко маскувати, то він при патрулюванні повинен бути в наморднику.
Вибірка речей за запахом для ототожнення людини.
Вибірка - це оперативно-тактичний захід застосування спеціалістом біологічного детектора - нюху службово-розшукового собаки для дослідження одорологічної інформації з метою встановлення за запахом конкретного об'єкта. Суть вибірки полягав у порівнянні фіксованого собакою запаху із взірцями, серед яких є розшукуваний. Результат "порівняння" біодетектор повідомляв певною поведінкою, яку інтерпретує спеціаліст-кінолог.
Ця фізіологічна нюхова діяльність собаки по суті подібна до роботи сучасних аналізаторів /газових/, які виділяють за заданими ознаками розшукуваний об'єкт із сукупності йому подібних.
У процесі вибірки введений /занюханий/ вихідний запах собака "порівнює" за кожним із поданих взірців і находить серед них однорідний, тобто вихідний від того самого джерела. Звідси очевидно, що собака вибирає не матеріальний предмет - носій запаху, а справді запах, тобто - як пахне матеріальний предмет.
При проведенні вибірки необхідно пам'ятати, що собаку можна привчити вибирати предмет конкретної форми і кольору. Звідси зміна об'єктів - носіїв запахового сліду значно підвищує достовірність вибірки.
При вибірці речей не можна, наприклад, виявлену на місці пригоди річ злочинця /шапку, взуття тощо/ вміщувати для вибірки серед взірців запаху на фланелевих серветках.
Таким чином, з одного боку, суть вибірки трохи нагадує слідче розпізнання або оперативне пізнання, але це не розпізнання в проце-суальному значенні і не пізнання в оперативному, оскільки вибірка проводиться не людиною, а твариною. З іншого боку, вибірка нагадує використання в слідчих діях або оперативному заході спеціаліста з використання технічних засобів для виявлення і попереднього дослідження слідів злочинця.
Проте, на думку багатьох авторів, з якими я погоджуюсь, - це тактичний захід дослідження матеріальних носіїв одорологічної інформації, коли як інструмент /технічний засіб/ спеціаліст використовує біологічний детектор, зокрема нюх собаки. Звідси видно, що вибірка - це використання спеціалістами біологічного детектора в слідчій й оперативній практиці.
Нині законодавцем названі деякі технічні засоби, які викори-стовуються спеціалістом для виявлення і подання доказової інформації на попередньому слідстві. Так, орган дізнання має право використовувати відеозапис, кіно-фотозйомку, звукозапис для виявлення прикмет злочину, осіб, які вчинили його, при цьому результати застосування таких технічних засобів можуть бути використані як докази. Останнє дає змогу ставити проблему про розширення переліку технічних засобів спеціаліста і включити в їх перелік біологічні детектори і штучні біологічні системи, коли в пристрої у ролі детектора використовуються рецептори живих організмів.
Вибірка як дослідження проводиться найчастіше після огляду і є складовою частиною розшуку "по гарячих слідах". Тому вибірку про-водить слідчий або за його дорученням оперативний працівник відповідно до ст. 114 КПК України. Кінолог, який бере участь як спеціаліст при проведенні будь-якої слідчої дії, за функціональною діяльністю та її наслідками нічим не відрізняється від спеціаліста у кримінальному судочинстві взагалі. Тому, якщо вибірка проводиться з ініціативи органу дізнання для виявлення прикмет злочину і осіб, які його вчинили, то її слід інтерпретувати як використання спеціалістами технічних засобів, у тому числі біологічних, якими є нюх тварин. Результати вибірки при відповідному процесуальному оформленні дозволено використовувати як докази, як і результати відеозапису, кіно-фотозйомки і звукозапису.
Про вибірку, проведену в порядку, передбаченому КПК України, орган дізнання повинен негайно повідомити слідчого. Останнє важливо, адже інколи проведенням вибірки порушуються права підозрюваного або обвинуваченого.
Слід погодитися з думкою тих учених, які виступили проти про-ведення вибірки безпосередньо людей. Незважаючи на це, у новій настанові про використання службово-розшукового собаки в практиці органів внутрішніх оправ, як і тридцять років тому, знову допускається вибірка безпосередньо людей. Ще раніше зазначалось, що завжди у підозрюваного або обвинуваченого в порядку передбаченому КПК України можна дістати взірець запаху на нейтральний предмет-носій і проводити вибірку речей, не пов'язану з усіма небажаними ексцесами, що дискредитують кримінальну одорологію як новий засіб збирання доказів. Звідси особлива роль слідчого в організації і проведенні вибірки, спрямована на забезпечення законності на попередньому слідстві.
Організація вибірки включає підготовчі дії і тактику безпосереднього її проведення. До підготовки відносять вибір місця, часу, учасників, особливо кінолога із службово-розшуковою собакою, підбір відповідних об'єктів - джерел запаху, серед яких буде поміщений взірець запаху підозрюваного або обвинувачуваного, підготовка технічних засобів для фіксації процесу і результатів вибірки.
Переважно вибірка проводиться вдень у приміщенні або на відкритій місцевості, захищеній від вітру.
Ці рекомендації В даний час не можна визнати вичерпними. Зарубіжна і вітчизняна практика використання одорології свідчить, що для вибірки необхідно обладнати спеціальні приміщення, захищені від впливу запахів учасників вибірки /понятих, підозрюваного, слідчого та інших/.
У такому приміщенні працюють тільки кінолог і собака, поняті й інші учасники процесу спостерігають зі сторони через прозору перегородку /скляну, пластикову/. Поруч з кімнатою для вибірки звичайно розміщені стерилізаторна і кімната для банку взірців запаху, де зберігаються запахові сліди з місць нерозкритих злочинів.
Такі приміщення обладнані в країнах СНД /Юрмалівський, Він-ницький, Сімферопольський, Харківській, інші одорологічні центри/ та в інших країнах /Болгарія, Німеччина/.
Особлива роль у проведенні вибірки відводиться кінологу, тому насамперед слід виявити його професійні якості, з якими собаками, він працює, яка школа службового собаківництва його

 
 

Цікаве

Загрузка...