WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Значення об’єктивної сторони злочину - Реферат

Значення об’єктивної сторони злочину - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Значення об'єктивної сторони злочину
ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ І ЇЇ ЗНА-ЧЕННЯ
2. СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ (ДІЯ АБО БЕЗДІЯЛІ-НІСТЬ ЇХ ФОРМИ Й ОЗНАКИ
3. СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ. ПОНЯТТЯ І ВИДИ
4. ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ДІЄЮ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ
5. ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ
ЗАКІНЧЕННЯ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
У даній роботі розглядається тільки об'єктивна сторона зло-чину. Як-от ознаки, що характеризують зовнішній прояв злочи-ну, зміни в навколишньому соціальному середовищі, до яких призводить учинення злочину, а також саме діяння, подія вчинен-ня злочину. Можна визначити:
дія - активна поведінка. Суспільно значиме поводження особи, що складається з власних фізичних зусиль особи, викорис-тання іншої особи, а також використання машин, механізмів, сил природи або тварин.
бездіяльність - пасивна поведінка. Невиконання особою своїх професіональних та інших обов'язків.
Об'єктивна сторона злочину - це зовнішній акт суспільно небезпечного зазіхання на об'єкт, що охороняється кримінальним правом. Об'єктивну сторону складають:
суспільно небезпечне діяння;
злочинні наслідки;
причинний зв'язок між діянням і злочинними наслід-ками;
засіб, місце, час, знаряддя й обстановка вчинення зло-чину.
Всі ці елементи об'єктивної сторони злочину мають значен-ня:
" для встановлення наявності складу злочину як підстави кримі-нальної відповідальності;
" для правильної кваліфікації вчиненого;
" для призначення справедливого покарання.
Об'єктивна сторона злочину - важлива передумова кримі-нальної відповідальності, це своєрідний фундамент кримінальної відповідальності, без якого вона взагалі не існує. Це головний критерій в оцінці намірів і цілей злочинця, в оцінці його суб'єкти-вної сторони.
ПОНЯТТЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ
І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
Об'єктивну сторону злочину утворюють:
1. Ознаки, що є компонентами самої злочинної діяльності і безпо-середньо характеризують її зовнішній прояв:
" суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність);
" суспільно небезпечні наслідки (злочинний результат);
" причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням і суспі-льно небезпечними наслідками;
" спосіб, знаряддя і засоби, місце, час і обстановка вчинення зло-чину.
2. Ознаки, що характеризують сукупність умов, за яких вчиняєть-ся діяння:
" місце, час, обстановка вчинення злочину або їх своєрідне по-єднання - ситуація.
Об'єктивна сторона злочину - важлива передумова кримі-нальної відповідальності. Кримінальне право України визнає зло-чином не самі по собі ідеї або думки людини, реалізація яких ста-новить небезпеку для особистості, товариства і держави, а лише суспільно небезпечне діяння, що порушує кримінально-правові норми (ст.1,3,7 і ін. ст. КК України). Об'єктивна сторона злочи-ну - своєрідна основа кримінальної відповідальності, без якої вона взагалі не існує.
Об'єктивна сторона злочину є тому головним критерієм в оцінці намірів і цілей злочинця, в оцінці його суб'єктивної сторо-ни. Відповідно до цього при розслідуванні або судовому розгляді кримінальної справи в першу чергу встановлюється об'єктивна сторона злочину, робиться висновок про наміри, мотиви і цілі особи, що учинила суспільно-небезпечне діяння, яке заборонено кримінальним законом. Без ознак об'єктивної сторони питання про суб'єктивну сторону не виникає, тому що остання існує тільки в зв'язку з першою. Таким чином, створюється бар'єр для прони-кнення сваволі і суб'єктивізму в діяльність суду і прокурорсько-слідчих органів. Це служить серйозною гарантією дотримання за-конності при відправленні правосуддя по кримінальних справах.
Важливість об'єктивної сторони злочину для кримінальної відповідальності, у тому, що саме цей елемент складу злочину є фундаментом усієї конструкції складу злочину і кримінальної від-повідальності, свідчить той факт, що в диспозиціях статей Особли-вої частини КК України частіше всього вказуються саме ознаки об'єктивної сторони злочину. Наприклад, у кримінальному законі завжди вказуються ознаки суспільно небезпечного діяння, без них неможлива жодна диспозиція якийсь статті Особливої частини, ча-сто вказуються в кримінальному законі й інші ознаки об'єктивної сторони. Важливо відзначити, що не усі вони мають однакове кримінально-правове значення. Обов'язковим для всіх складів злочинів є суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).
Між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечним наслідком існує причинний зв'язок.
СУСПІЛЬНЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ
(ДІЯ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ) ЇХ ФОРМИ Й ОЗНАКИ.
Злочинне діяння (дія або бездіяльність) є найважливішою ознакою об'єктивної сторони, тому що саме воно виступає стриж-нем об'єктивної сторони в цілому і її окремих ознаках. Діяння може мати форму дії або бездіяльності (ст. 7. КК України).
З фізичної сторони дія характеризується активним пово-дженням людини. Воно завжди виявляється в фізичних зусиллях , але не зводиться лише до них, тому що звичайно включає не одне а декілька фізичних рухів (наприклад, постріл вбивці з пістолета включає ряд рухів, пов'язаних із прицілюванням і натисканням на спусковий гачок пістолета). Але головною для злочинної дії є не фізична, а соціальна характеристика, у якості якої виступає його суспільна небезпека. Суспільно небезпечною є дія, яка заподіює шкоду об'єктам, що охороняються законом, або ставить їх під безпосередню погрозу заподіяння шкоди. Якщо дія не є суспільно небезпечною, то вона не може бути визнана злочинною і не може спричиняти кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст. 7 КК України "не є злочином дія або бездіяльність, що хоч формально і містить ознаки будь-якого ді-яння, передбаченого кримінальним законом, але через малознач-ність не являє суспільної небезпеки".
Щоб мати кримінально-правовий характер, дія повинна бу-ти обов'язково вольовою. Не має кримінально-правового харак-теру активне поводження людини, допущене їм під впливом непе-реборного фізичного примуса з боку іншої особи або інших осіб. Під ним розуміється фізичний вплив

 
 

Цікаве

Загрузка...