WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочин у кримінальному праві - Курсова робота

Злочин у кримінальному праві - Курсова робота

волі на строк понад 5 років.
Тяжкий злочин - це умисний злочин, за який за законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. До особливо передбачено покарання у вигляді тяжкого злочину належить злочин, за який законом позбавлення волі на строк понад 10 років.
Належність конкретного злочину до тієї чи іншої групи має важливі правові наслідки. Так, КК України передбачає, що до особи, яка скоїла злочин у віці до 18 років, котрий не становить великої суспільної небезпеки, суд може застосувати примусові заходи виховного характеру, які не є кримінальним покаранням.
Я визначила що таке злочином визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, її політичну та економічну системи, власність, сосбу, політичні, трудові, майнові та інші права свободи громадян, а також інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок ( ч. 1 ст. 7 КК України).
Існують й інші визначення злочину. Злочин - це карне, суспільно небезпечне, заборонене кримінальним правом діяння ( дія чи бездіяльність), що посягає на життя і здоров'я людини, власність, права і свободи громадян, конституційний лад держави, вчинене особою, визнаною винною на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили. Злочином є суспільно небезпечне і протиправне посягання на суспільні відносини, яке заподіює у їх сфері тяжку шкоду або загрожує заподіянням тчжкої шкоди.
Злочин міжнародного характеру - протиправні діяння, об'єктом посягання яких є: мирне співробітництво і нормальне функціонування міжнародних відносин ( за винятком міжнародних злочинів) - тероризм, угон повітряних суден; економічний та соціально- культурний розвиток держав і народів -- контрабанда, фальшивомонетництво, торгівля наркотичними засобами; фізичні особи, державне, громадське або особисте майно, моральні цінності - торгівля людьми, піратство, поширення порновидань тощо.
Я прийшла до висновку, що злочин характеризується такими ознаками:
1).Cуспільна небезпечність діяння (це об'єктивна властивість злочину причиняти або створювати загрозуспричинення шкоди об'єктам кримінально-правової охорони, якими є суспільний лад України, політична і економічна системи України, власність,особа , права і свободи, правопорядок , а отже, суспільна небезпечність- соціальна ознака злочину).
2).Кримінальна протиправність діяння ( це юридичне вираження суспільної небезпечності й означає, що злочином є лише таке діяння ( дія або бездіяльність ), яке прямо передбачене кримінальним законом і за яке закон встановлює кримінальну відповідальність , а отже , діяння , що передбачене кримінальним законом ,- нормативна ознака злочину).
3).Винність діяння ( це наявність у особи відповідного психічного 0ставлення ( свідомості і волі ) до вчиненої дії або бездіяльності. Передумовою вини є осудність особи, яка характеризується психічним станом , за якою особа в момент вчинення суспільно небезпечного діяння здатна усвідомлювати свої дії і керувати ними , винність означає, що злочином визнається лише діяння, вчинене умисно або з необережності).
4).Караність діяння ( це передбачене застосування найсуворіших заходів державного примусу - кримінальних покарань , які визначаються законом, що діяв під час вчинення діяння).
Таким чином, злочином за кримінальним правом визнається діяння ( дія , або бездіяльність ) , яке є суспільно небезпечним , протиправним , винним та караним .
Мета злочину - це бажання особи , яка вчиняє суспільно небезпечне діяння , досягти певних шкідливих наслідків . Вона є характерною для злочинів , що вчиняються з прямим умислом . Мета - обов 'язкова ознака складу злочину , але тоді , коли вона прямо передбачена у диспозиції кримінального закону . Це означає , що відповідальність за таким законом настає лише за такі дії , які вчиняються із вказівкою у ньому мети ( наприклад , змова з метою насильницького повалення конституційного ладу України або з метою захоплення влади ).
Мотив злочину - це усвідомлене особою внутрішнє спонукання , яким вона керувалася при вчиненні злочину . Мотив є обов'язковою ознакою суб'єктиної сторони складу злочину у тих випадках , коли він безпосередньо вказаний у диспозиції кримінального закону ( наприклад , умисне вбивство з корисливих мотивів ).
Вивчивши дані питання я виділяю основні непрямки боротьби з організованою злочинністю:
1) створення правової основи, організаційних, матеріально-технічних та інших умов для ефективної боротьби з організованою злочинністю, організація міжнародного співробітництва у цій сфері;
2)соціальних процесів і явищ, що породжують організовану злочинність та сприяють їй;
3) запобігання нанесенню шкоди людині, суспільству, державі; 4) запобігання виникненню організованих злочинних угрупувань;
5) виявлення, розслідування, припинення і запобігання правопорушенням організованих злочинних угрупувань, притягнення винних до відповідальності;
6) забезпечення відшкодування шкоди фізичним та юридичним особам, державі;
7) запобігання встановленню корумпованих зв'язків з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність;
8) протидія використанню учасниками організованих злочинних угрупувань у своїх інтересах об'єднань громадян і засобів масової інформації;
9) запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використанню суб'єктів підприємницької діяльності для реаліції злочинних намірів.
З усього я зрозуміла, що важливо зупинити злочин, але ще важливіше його попередити. І в цьому важлива роль належить правовому вихованню.
Правове виховання має впливати на розум і почуття людини, підказувати їй шляхи правильної поведінки в тій чи іншій життєвій ситуації за допомогою правового виховання поведінка та вчинки людини стають у рамки вимог законності, а отже правове виховання виконує важливу соціальну функцію - попередження злочинів.
Список використаних джерел
1. Батанов М.И. "Уголовное право Украини" Общая часть -Днепропетровск -Пироги. 1992.
2. Кримінальне право України. Загальна частина. -К.- Юрінком інтер. 1997.
3. Науково практичний коментар Кримінального кодексу України-К.- Юрінком інтер. 1997.
4. Кримінальний кодекс України та інформативні акти кримінально-правового значення. -К.- "А.С.К." 1997.
5. Уголовное право УССР. Общая часть . -К. 1984 С. 53-66.
6. Кримінальне право України. Посібник для курсантів і студентів юридичних учбових закладів. -К.- 1995.
7. Котюк В.О. "Основи держави і права". -К.- "Вентури". 1998.
8. Конституція України 28.06.1998 р.
9. Основи правознавіства. За редакцією Усенка І.Б. -К.-Ірпінь. "Перун". 1997.
10. Брецько Ф.Ф. "Основи Держави і права". Навчальний посібник. -Ужгород.- "Закарпаття". 1998.
11. Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. -Волгоград. 1992. -С.-45.
12. Коржанський М.І. "Кримінальне право України". -К. 1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...