WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Злочини та його головні ознаки - Курсова робота

Злочини та його головні ознаки - Курсова робота

відбувається практичне застосування законів.
Класифікація злочину закріплюється в процесуальних документах, таких як постанова про пред'явлення звинувачення, обвинувачувальному висновку судовому вироці. Особи, які здійснюють класифікацію злочинів: слідчий, дізнавач, прокурор (у встановленому законом порядку), а остаточно застосовує класифікацію суд. Тільки за вироком суду, який вступив в законну силу. Класифікація діянь винного є остаточною.
Питання класифікації злочину розв'язується на всіх стадіях кримінального процесу під час:
ў Порушення кримінальної справи;
ў Пред'явлення обвинувачення;
ў Складання обвинувального висновку;
ў Віддання обвинувального до суду;
ў Винесення вироку.
В уголовному праві класифікація злочинів проводиться за різними підставами:
1) За ознаками та видами об'єкту злочину:
" Злочини проти особи;
" Злочини проти держави;
" Посадові злочини;
" Господарські злочини;
" Злочини проти власності і та ін.
2) За формами вини злочини поділяються на:
" Навмисні - кража, наклеп, хабарництво, хуліганство, згвалтування та ін.
" Необережні - порушення правил безпеки праці, халатність.
" Деякі злочини можуть бути вчинені як навмисно, так і необережно - вбивсто, заподіяння тілесних ушкоджень, знищення чужого майна тощо.
3) За мотивами вчинення злочини поділяють на:
" Корисливі - викрадання, спекуляція, хабарництво;
" Вчинювані за мотивом помсти - вбивство ( п."в" ст.93 КК), а також злочини передбачені ст.190, 190, 1901 КК;
" Вчинювані із хуліганських спонукань - злочини, передбачені п. "б" ст.93, ст.206 КК.
4) Чинне уголовне законодавство за ознаками тяжкості подія злочини на :
" Особливо небезпечні злочини проти держави (ст. 56-63 КК).
" Тяжкі - ст.71 КК.
" Значно або менш тяжкі - головний
" Злочини, які не мають великої суспільної небезпеки (ст.51 КК).
5) Класична класифікація злочинів має такий вигляд:
" Злочин;
" Вчинок;
" Поліцейське порушення.
Правильна класифікація - це правильне та одноманітне застосування закону, що є дуже важливим для:
" охорони особи, її прав та законних інтересів;
" здійснення правосуддя;
" охорони громадського правопорядку.
Значення правильної класифікації злочинів полягає в тому, що вона:
" є необхідною передумовою здійснення єдиної демократичної законності;
" є необхідною передовою проведення єдиної карантинної політики нашої держави;
" гарантія захисту прав особи.
Верховний Суд України постійно вимагає, щоб суди неухильно дотримувались вимог закону відносно правильної класифікації злочинів і ніякі відхилення від цієї вимоги недопустимі.
Класифікацією злочинів називається застосування тієї уголовно-правової норми, яка найбільш повно містить в собі ознаки вчиненого особою злочину.
Застосування головно-правової норми при класифікації досягається встановленням відповідності ознак вчиненого злочину ознакам складу злочину, зазначених в нормі (диспозиції).
Класифікація злочинів надзвичайно важливе практичне завдання органів слідства, суду, прокуратури, адвокатури. Якраз при цьому. Як свідчить практика, допускається найбільша кількість помилок.
Класифікація злочинів дуже важний аспект в системі уголовного права, адже правильна класифікація має істотне значення для винесення судом справедливого і законного вироку. Вона є основою для чіткого дотримання законів у боротьбі зі злочинністю.
Передумовами правильної класифікації злочинів є такі вимоги:
" Глибоке вивчення та розуміння особою, яка застосовує уголовно-правові норми, засад уголовного права, уголовної політики держави, свого місця та ролі в їх виконанні;
" Правильно з'ясувати і витлумачити зміст уголовного закону, всіх ознак конкретної уголовно-правової норми;
" Повно та всебічно дослідити практичні ознаки вчиненого злочину.
Це є самі головні завдання правозастосовників всіх органів правосуддя, всіх рівнів цих органів. Якщо кажуть, що в серйозних справах не має дрібниць, то це стосується насамперед уголовних справ, справ про відповідальність за злочини.
Теорією та практикою вироблені правила класифікації злочинів. Головні з них наступні:
" Всі фактичні ознаки скоєного повинні відповідати юридичним ознакам складу злочину.
" Ознаки вчиненого злочину повинні бути відмежовані, відокремлені від суміжних складів злочину. Наприклад, кражі від грабежу, розбою від вимагання.
" До скоєного злочину завжди повинна бути застосована та уголовна-правова норма, яка найбільш повно містить його ознаки. Наприклад, ст.135 КК при наявності ознак ст.98 і ст.135 КК.
" При конкуренції загальної та спеціальної норм застосованою повинна бути спеціальна норма. Наприклад, ст.93 і 94, ст.165 і 168 КК. При реальній сукупності загальна та спеціальна норми можуть бути застосовані спеціально, разом. При ідеальній сукупності злочинів загальна та спеціальна норми застосовані разом бути не можуть.
" Кваліфікований склад злочину має перевагу перед основним складом. Наприклад, грабіж насильницький (ч.2 ст. 82, ч.2 ст.114 КК) має перевагу перед грабежем простим, некваліфікованим (ч.1 ст.82, ч. і ст.141 КК).
" Більш тяжка кваліфікуюча ознака складу злочину має перевагу перед менш тяжкою і поглинає її. Наприклад, ч.3 в ст.81 та 82 КК.
" Кожна наступна стадія завершення злочину поглинає попередню: склад закінченого злочину поглинає склад замаху, а склад замаху поглинає готування до цього злочину.
" Умисел завжди поглинає необережність. Більше того - будь-яка вищаступінь вини поглинає нижчу, оскільки вища ступінь містить у собі нижчу - умисел прямий містить у собі побічний і необережність і т.д.
" Якщо один злочин є спосіб, складова частина об'єктивної сторони іншого злочину, то перший з них поглинається другим. Наприклад, володіння вогнепальною зброєю при бандитизмі, заподіяння тілесних ушкоджень при вбивстві тощо.
" При конкуренції самостійної, окремої норми і норми про відповідальність за співучасть в більш тяжкому злочині застосовується норма про відповідальність за співучасть. Наприклад, заздалегідь не обіцяне приховування викраденого майна, що вчиняється тривало чи систематично, утворює конкуренцію норм статей 186 і статей про відповідальність за співучасть у викраданні, яка вирішується на користь відповідальності за співучасть у більш тяжкому злочині ( ст.19 і 81. 82 чи 83, або ст.19 і 140-144 КК).
В теорії уголовного права склади злочинів класифікуються за різними підставами:
1. За ступенем суспільної небезпечності склади злочинів поділяються на:
" головні - в ст.94, ч.1 ст.154,165 КК та в частинах 1 ст.81, 82, 140, 142 КК, в яких міститься сукупність ознак злочину одного виду (наприклад, навмисне вбивство в ст.94 КК);
" кваліфіковані - з обтяжуючими обставинами (ст.93, ч.3 ст.101 і ч.3 ст. 109 КК);
" менш небезпечні - з пом'якшуючими обставинами (ст.95, 104, п. "г" ст. 239 КК).
2. За способами нарису складу злочину в законі вони поділяються на:
" прості склади злочинів;
" складні.
Простим називається такий склад злочину, який в законі визначається єдністю, одиничністю всіх його елементів - об'єкту, однією дією, однією формою вини. Таким є,

 
 

Цікаве

Загрузка...