WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законність поняття, принципи та система гарантій - Реферат

Законність поняття, принципи та система гарантій - Реферат

законності - це передбачені законодавством і державою спеціальні засоби впровадження, охорони і, в разі порушення, оновлення законності. Ці гарантії, обумовлені діяльністю законодавчих, виконавчо-розпорядчих і правоохоронних органів. Юридичних гарантій досить багато. Їх добре систематизував і класифікував проф. Рабінович П.М. Класифікацію здійснюють за суб'єктами застосування, за характером юридичної діяльності, за антологічним статусом у правовій системі та іншими критеріями.
1) За суб'єктами застосування гарантії поділяються на парламентські, президентські, судові, прокурорський нагляд, муніципальні, адміністративні (управлінські), контрольні, громадські, міжнародні тощо.
2) За характером юридичної діяльності: правотворчі, правороз'яснювальні, правозастосувальні, правореалізаційні.
3) За онтологічним статусом у правовій системі - нормативно-документальні (правові акти: нормативно-правові акти, інтерпретаційні акти, індивідуальні акти застосування права) і діяльні (практична діяльність по застосуванню норм права і реалізації норм права).
4) Крім того, спеціально виділяють конституційні гарантії і процесуальні гарантії законності. Однією із важливих гарантій законності і правопорядку є висока юридична техніка правотворчості, кодифікація і інкорпорація законодавства.
На особливу увагу заслуговує питання про дисципліну. Дисципліна є найважливішим соціальним чинником, що має безпосередній вплив на життя суспільства і кожної людини. Від рівня дисципліни значною мірою залежать
успіхи в економічній діяльності, якість соціального обслуговування.
Дисципліна і правопорядок взаємопов'язані і характеризують у суспільстві взаємозв'язок людини із своїм трудовим колективом, суспільством, масою інших людей. Ставлення людини до питань дисципліни є одним із показників
рівня соціалізації - здатності усвідомлювати, підтримувати і розвивати соціальні взаємодії.
Дисципліна - це певний порядок поведінки людей, що забезпечує узгодженість їх дій у колективі, суспільному і державному житті. Існує ряд різновидів дисципліни залежно від того, що регулює і якими нормами стверджується порядок поведінки людей: дисципліна державна, громадська, партійна, трудова, договірна, технологічна, військова і т. ін.
Державна дисципліна - це дотримання всіма організаціями і громадянами встановленого державою порядку діяльності державних органів, підприємств І установ по виконанню покладених на них обов'язків. Державна дисципліна передбачає свідоме позитивне ставлення громадян до встановленого правопорядку, що виражає інтереси всього населення. Дисципліна сприяє розвитку соціально-політичної активності громадян, являє собою невід'ємну рису
демократії. Державна і громадська дисципліна - важливі форми вияву соціальної відповідальності особи. В дотриманні державної і громадської дисципліни виявляється політична, правова і моральна культура громадян.
Важливим видом дисципліни є трудова дисципліна, пов'язана із виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку. Актуальним завданням нашого суспільства є удосконалення дисципліни, виконання законів, підзаконних
актів, договорів, інших обов'язкових рішень. У систематичній роботі щодо зміцнення правопорядку, законності, дисципліни потрібно домагатися стабільності правових актів, щоб нове рішення приймалося лише після виконання
попереднього рішення або виникнення нових обставин.
Чинним трудовим законодавством передбачено загальні вимоги дисципліни: вчасний прихід на роботу, дотримання встановленої тривалості робочого дня, використання робочого часу для продуктивної праці, вчасне і точне виконання розпоряджень адміністрації тощо. Ці норми і вимоги не можуть охопити всі сторони виробничого процесу. Тому в трудовому законодавстві і визначається додаткове коло обов'язків працівників, пов'язаних із дотриманням технологічної дисципліни.
Проте законність і державна дисципліна не тотожні, обсяг їх нормативної основи не збігається. Якщо законність опирається лише на правові акти загального характеру (правові норми), то державна дисципліна, як і решта видів дисципліни, -ще й на конкретні розпорядження, тобто на індивідуальні акти.
Усталеність дисципліни залежить від рівня правового виховання. У правовій практиці діє принцип: незнання закону не звільняє правопорушника від відповідальності;скоївши правопорушення, не можна посилатися в своє виправдання на незнання закону.
Отже, основна вимога будь-якого виду дисципліни - це найсуворіше виконання законів та інших, заснованих на законах, нормативних та індивідуальних актів. Законність є серцевина, основа дисципліни. Це й визначає тісний їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Зміцнення державної дисципліни невіддільне від процесу зміцнення законності.
Висновок
На нашу думку, актуальним в наш час є вдосконалення дисципліни, виконання законів, підзаконних актів, договорів, інших обов'язкових рішень, які ми висвітлили у даній курсові роботі, у систематичній роботі по зміцненню правопорядку, законності, дисципліни потрібно домагатися стабільності правових актів, щоб нове рішення приймалось лише тоді, коли виконані попередні рішення або виникли нові обставини.
В діючому трудовому законодавстві передбачені загальні вимоги дисципліни: вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого дня, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації і т.п. Таким чином, ці норми і вимоги не можуть охопити всі сторони виробничого процесу. Тому в трудовому законодавстві і визначається додаткове коло обов'язків працівників, пов'язаних із дотриманням технологічної дисципліни.
Проте при всій близькості законності і державної дисципліни вони не тотожні одне одному. Зокрема, не збігається обсяг їх нормативної основи. Законність опирається на правові акти загального характеру (правові норми), державна ж дисципліна, як, між іншим, й решта видів дисципліни, крім того, і на конкретні розпорядження, тобто на індивідуальні акти.
Стійкість дисципліни залежить від рівня правового виховання. В правовій практиці діє принцип: незнання закону не звільняє правопорушника від відповідальності; вчинивши правопорушення, не можна посилатися в своє виправдання на незнання закону.
Таким чином, основна вимога будь-якого виду дисципліни, в тому числі і службової - це найсуворіше виконання законів та інших, заснованих на законах нормативних та індивідуальних актів. Законність є серцевина, основа дисципліни. Це й визначає тісний їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Зміцнення державної дисципліни невіддільне від процесу зміцнення законності.
Література
1. Конституція України. - К., 1996.-56с.
2. Загальна теорія держави та права За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копєйчикова .? К.,Юрінком, 1997.-320с.
3. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. - К., 1993-276с.
4. Котюк В.О. Теорія права, Навчальний посібник, ? К.,Вентурі,1996.-208с.
5. Лазарев В.В., Попов Л.Л., Розин Л.М. Правовне основн обеспечения охранн общественного порядка. -М., 1987.-184с.
6. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах, -том 2, Теория права. ? М., Зерцало,1998-416с.
7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навчальний посібник.?К., Атіка, 2001-176с.
8. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Учебник, ? Х., Консум, Университет внутрених дел, 2000-704с.
9. Теория государства иправа. Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. ? М.,Юристъ,1999-592с.

 
 

Цікаве

Загрузка...