WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законність поняття, принципи та система гарантій - Реферат

Законність поняття, принципи та система гарантій - Реферат

реальний правопорядок і правовий порядок як ідеал - кінцевий результат, на досягнення якого направлена діяльність держави і громадянського суспільства на певному етапі всього розвитку. Показником стану
правопорядку є дотримання і виконання правових норм, правильне їх застосування. Чим менше здійснюється в суспільстві правопорушень, тим міцніший правопорядок. Правопорядок складається із реалізації не тільки принципу законності, але і всіх інших принципів правової держави і
громадянського суспільства.
В історичному плані існували різні типи правопорядку в залежності від типів держави і права: рабовласницький, феодальний, буржуазний, соціалістичний та інші перехідні або змішані типи.
Правопорядок - це система правовідносин, яка складається в результаті реалізації режиму законності, правових принципів, системи права і законодавства всіма суб'єктами суспільних відносин і характеризується станом правопорушень і
злочинності в суспільстві.
Соціальна цінність і роль правопорядку полягає в тому, що:
1) він виражає і закріплює структуру управління народним господарством;
2) в ньому поєднується планова дисципліна державних підприємств і автономна самостійність приватних підприємств;
3) виражає і закріплює систему політичних та інших соціальних відносин;
4) в ньому відображаються всі форми власності - загальнодержавна, комунальна, колективна і приватна;
5) він закріплює політичну, економічну та ідеологічну багатоманітність;
6) забезпечує розвиток кооперативних, приватних підприємств, змішаних підприємств і організацій;
7) гарантує і закріплює систему юридичних прав і обов'язків громадян;
8) забезпечує громадянський мир, злагоду, спокій в Україні та створює умови для гідного життя і праці людини консолідації всіх здорових сил суспільства;
9) створює умови для подолання економічної, соціальної та конституційної кризи.
Порушення вимог законності веде до деформації суспільних зв'язків, недотримання і підриву правопорядку. Законність і правопорядок перебувають у тісному взаємозв'язку. Зміцнення законності має своїм наслідком більш
високий рівень правопорядку, і навпаки, порушення його ведуть до послаблення правопорядку. Правопорядок є важливою умовою реалізації інститутів демократії, оскільки вони розвиваються на базі всебічного зміцнення законності. Водночас правопорядок є важливим структурним елементом суспільного порядку, під яким розуміється правильно налагоджений стан всієї сукупності суспільних відносин, урегульованих не лише правовими, а й усіма іншими соціальними нормами. Якщо зміцнення і підтримання правопорядку пов'язано з реалізацією правових
норм, то у підтримці суспільного порядку важлива роль належить нормам моралі громадських організацій, традиціям, звичаям. Отже, поняття суспільного порядку за своїм обсягом ширше, ніж поняття правопорядку. Таке поняття суспільного порядку необхідне для з'ясування змісту і механізму всього суспільного й державного життя.
В адміністративному праві поняття громадського порядку вживається у вузькому значенні. Воно пов'язується з підтриманням порядку в громадських місцях.
Правопорядок передбачає закріплення справжнього демократичного правового статусу особи, неухильне втілення у життя демократичних прав і свобод особи, гарантованість від свавілля. Разом з тим цей порядок неможливий без найсуворішого виконання кожним громадянином своїх обов'язків, закріплених нормами права.
У законах та інших нормативних актах визначено структуру державних та громадських організацій, Їх компетенцію, демократичну основу їх взаємовідносин. Можна сказати, що врегульованість і порядок досягаються безпосередньо через реалізацію вимог права в поведінці різноманітних суб'єктів суспільних відносин як у взаємовідносинах держави з окремими громадянами, у взаємовідносинах громадян, так і у взаємовідносинах державних органів і громадських організацій.
Створення певного порядку в суспільних відносинах за допомогою правових норм є однією з найважливіших властивостей державної влади. Правовий порядок - це реальний порядок, що встановлюється і охороняється державою,
у здійсненні якого зацікавлена держава як апарат влади. У сучасних умовах, коли Україна переживає період становлення, стратегічний курс нашої держави націлений на зміцнення соціально-економічного розвитку країни, перехід до ринкової економіки. Передбачається корінне оновлення матеріально-технічної бази виробництва на основі досягнень науково-технічного прогресу як нашої країни, так і з використанням світового досвіду, вдосконалення управління
на всіх рівнях.
Зміцнення правової основи державного і громадського життя передусім залежить від стану законності і правопорядку у роботі державного апарату. Порушення законності у його діяльності, особливо коли вони стають системою,
перешкоджають здійсненню функцій держави, порушують упорядкованість, синхронність роботи. Вони знижують престиж державної влади серед населення, породжуютьбезвідповідальність, можливість безкарного порушення правопорядку, а у деяких випадках мають прямим наслідком порушення прав і законних інтересів громадян. Надто викликає стурбованість порушення законності тими органами держави, що за характером своєї діяльності покликані охороняти правопорядок, - органів юстиції, суду, прокуратури, міліції.
Шляхи формування законослухняної поведінки громадян.
Для формування в нашому суспільстві законослухняної поведінки на мою думку потрібно дві речі, перша, це гарантії законності і інша, це дисципліна, кожного громадянина в нашій країні та взагалі усього суспільства.
Стан законності залежить від цілого комплексу соціально-політичних, економічних обставин і факторів, а також від рівня культури населення, в тому числі і від того, як рішуче захищають своє право громадяни. Режим законності забезпечує міцний і стабільний правопорядок.
Гарантії законності - це умови суспільного життя та міри, які приймаються державою для забезпечення режиму законності та стабільного правопорядку.
Всі гарантії законності можна поділити на загальносоціальні і юридичні. До загальносоціальних відносяться - політичні, економічні, ідеологічні та інші. Вони повинні забезпечуватись політичною і економічною системами суспільства.
Політичні і економічні гарантії обумовлені закріпленням основ суспільного і державного ладу, основних прав людини, принципів правової держави і громадянського суспільства. Політична і економічна система обумовлюють стабільне законодавство, нормальну діяльність правотворчих органів. Ці гарантії вимагають перебороти політичну і економічну кризи, стабілізувати економічний розвиток, усунути протистояння між різними політичними силами і партіями. В умовах переходу до нової політичної і економічної системи ці гарантії малоефективні, оскільки кризові явища негативно впливають на стан законності і правопорядку.
Ідеологічні гарантії забезпечуються ціленаправленою діяльністю держави і суспільства по формуванню високого рівня правосвідомості і правової культури населення і посадових осіб. Формування правової культури може відбуватись стихійно і ціленаправлено. Ціленаправлене формування здійснюється при допомозі правового виховання, яке має різноманітні форми і методи: правове навчання (правовий всеобуч), правова пропаганда і агітація, правова просвіта.
Надзвичайно великий вплив на формування правосвідомості і правової культури має практична діяльність правоохоронних і місцевих органів влади і управління. Таким чином, сам стан законності і правопорядку має великий вплив на
формування законності і правопорядку.
Юридичні гарантії

 
 

Цікаве

Загрузка...