WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Забезпечення обвинуваченому права на захист - Реферат

Забезпечення обвинуваченому права на захист - Реферат

або помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України, в якій зазначується, що адвокат в своїй професійній діяльності повинен суворо додержуватись вимог чинного законодавства України, міжнародних актів про права і свободи людини, правил адвокатської етики і так далі. Порушення цього положення тягне за собою накладення на адвоката дисциплінарної відповідальності.
Обов`язкова участь захисника.
Передбачаючи, що участь захисника в стадіях попереднього розслідування і судового розглядукримінальних справ є, як правило, обов`язковою, законодавець має за мету забезпечити право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного на захист, змагальність процесу.
Відмова від захисника.
Кожна людина може звернутися до адвоката або відмовитися від його послуг. Така відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного (тобто повинна бути тільки добровільною) і не може бути перешкодою для продовження участі у справі державного або громадського обвинувача, а також захісників інших підозрюваних, обвинувачених чи підсудних. Проте існують випадки, коли відмова від захисника не може бути прийнята:
- у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років;
- у справах осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, сліпі, глухі та інші) не можуть самі реалізувати своє право на захист;
- у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство;
- коли санкція статі, за якою кваліфікується злочин, передбачає смертну кару;
- у спрвах про застосування примусових засобів медичного характеру.
Порядок призначення захисника.
Захисник з числа осіб, зазначених у частині першій статті 44 КПКУ (тобто особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю чи, за згодою підсудного, в якості захисника допускаються близькі родичі, опікуни та піклувальники) запрошується підозрюваним, обвинуваченим чи підсудним, його законими представниками, родичами або іншими особами за дорученням чи на прохання обвинуваченого.
Одна і таж сама особа не може бути захисником двох або більше підозрюваних, обвинувачених і підсудних, коли інтереси захисту одного з них суперечать інтересам захисту іншого.
Закон не обмежує кількості захисників, які можуть захищати одного підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
У статті 59 конституції України зазначено, що кожен вільний у виборі захисника своїх прав. Оскільки вибір захисника клієнтом повинен бути вільним, то рекомендування слідчим іншого захисника прав (у випадку ст.46, 47 КПК) є антиконституційним. Буде порушено право на захист, якщо підсудному назойливо рекомендують того чи іншого адвоката.
Процесуальні права і обов`язки захисника.
Протягом судового слідства захисник повинен повністю використати всі зазначені в законі засоби захисту з метою з`ясування обставин, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого і підсудного або пом`якшують чи виключають їх відповідальність, і подавати їм необхідну юридичну допомогу.
З моменту допущення до участі у справі захисник має право:
" мати побачення з підозрюваним до першого його допиту;
" мати подачення із засудженим і особою, до якої застосовано примусові заходи медичного характеру;
" бути присутнім при допитах підозрюваного і обвинуваченого, а також при провадженні інших слідчих дій, виконуваних за їх участю або клопотанням підозрюваного чи його захисника;
" брати участь в деяких слідчих діях, наприклад, в діях, які проводяться за участю обвинуваченого або підозрюваного, за клопотанням захисника чи в інших слідчих діях з дозволу слідчого; обов`зкова участь адвоката лише при допиті, крім випадків, передбачених статтею 46 КПКУ;
" застосовувати науково-технічні засоби при провадженні тих слідчих дій, в яких він бере участь, а також при ознайомленні з матеріалами справи - з дозволу слідчого або особи, яка провадить дізнання, а у суді - з дозволу судді чи суду;
" ознайомлюватися з матеріалами, якими обгрунтовується затримання підозрюваного чи обрання запобіжного заходу або пред`явлення обвинувачення, а після закінчення попереднього слідства - з усіма матеріалами справи;
" виписувати з матеріалів справи, з якими він ознайомився, необхідні відомості;
" брати участь у судовому розгляді справи;
" подавати докази і заявляти клопотання і відводи, представляти документи, звертатися до спеціалістів з питань, які потребують спеціальних познань. Слідчий повинен задовольняти ці клопотання;
" подавати скарги на дії та рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді та суду;
" збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази у справі.
Захист у кримінальному судочинстві.
Для участі в кримінальному процесі адвокат повинен предоставити свідотство про право на заняття адвокатською діяльністю і ордер адвокатського об`єднання або довіреність на ведення справи, видану його клієнтом - з цього моменту він набуває процесуальних прав захисника. За згодою підсудного захисником можуть бути близькі родичі, опікуни або піклувальники.
Забезпечення захисника покладається на голову (керівника) відповідного адвокатського об`єднання (зараз в Україні зареєстровано 174 таких об`єднань).
У кримінальному судочинстві адвокат може виступати у двох формах:
- здіснення захисту обвинуваченого або підозрюваного;
- забезпечення інтересів потерпілого.
Адвокат може вступати в справу з моменту пред`явлення обвинувачення, а у разі затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину, або застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, тобто в усіх справах щодо підозрюваного, що знаходиться під вартою, - протягом 24 годин моменту затримання; у справах про злочини, що були скоєні у стані неосудності, а також про злочини осіб, які захворіли на душевну хворобу після його скоєння, - захисник допускається до справи з моменту отримання доказів про душевне захворювання особи; у разі, коли дізнання або попередне слідство не проводилося, захисник допускається до участі в справі після віддання обвинуваченого до суду.
Після вступу в кримінальне судочинство перша дія адвоката - побачення з підозрюваним (обвинуваченим) до першого допиту

 
 

Цікаве

Загрузка...