WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Докази в кримінальному процесі - Реферат

Докази в кримінальному процесі - Реферат

особа чи у вчиненні якої вона запідозрюється, а також залякати або примусити її або третю особу, чи з будь-якої іншої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли такий біль або страждання спричиняються державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають в офіційній якості, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди. В цей термін не включаються біль або страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи викликаються ними випадково" (ст. 1). Аналогічні норми слід включити і до КПК України.
Пленум Верховного Суду України в п. 7 постанови від 25 березня 1988 р. "Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування" вказав: "Особливу увагу слід приділяти перевірці заяви про недозволені методи слідства та інші порушення законності, які могли потягти самообмову чи дачу інших неправдивих показань. Коли при судовому розгляді з'ясується, що доводи підсудного при застосування до нього незаконних заходів не позбавлені підстав і суд не можете перевірити, справа підлягає поверненню на додаткове розслідування з мотивів однобічності, неповноти чи необ'єктивності проведеного дізнання або попереднього слідства з вказівкою про необхідність перевірки такої заяви прокурором".
Кримінально-процесуальний кодекс містить норми, які регулюють окремі випадки недопустимості використання доказів і їх джерел у кримінальному процесі:
1. Не можуть бути доказами дані, повідомлені свідком, джерело яких невідоме. (ч. З ст. 68, ч. 2 ст. 72).
2. Не можуть бути допитані як свідки:
ў адвокати таінші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи, священнослужителі - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони не звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості;
ў захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, представник потерпілого, позивача, відповідача - про обставини, які стали їм відомі при наданні юридичної допомоги підзахисним або довірителям;
ў особи, які згідно з висновком судово-психіатричної чи судово-медичної експертизи через свої фізичні або психічні вади не можуть правильно сприймати факти, що мають доказове значення, і давати показання про них;
ў свідок, який відповідно до статті 52-3 Кодексу дає показання під псевдонімом, - щодо дійсних даних про його особу;
ў особа, яка має відомості про дійсні дані про свідка, який відповідно до статті 52-3 Кодексу дає показання під псевдонімом - щодо цих даних. (ч. 1 ст. 69)
3. Учасники судового розгляду мають право в судових дебатах посилатися тільки на ті докази, які були досліджені в судовому засіданні. (ч. З ст; 318).
Однак загальної норми, яка б чітко регулювала питання про допустимість і недопустимість доказів і їх процесуальних джерел, у КПК не сформульовано, і це слід зробити.
Висновки:
1. Доказ - це одна з необхідних умов досягнення істини, а отже - і забезпечення законності в розгляді кримінальних справ.
2. Можна виділити три основні підходи щодо розуміння поняття "доказ у кримінальному процесі":
ў "подвійного" розуміння поняття доказу;
ў "самостійного" розуміння понять доказів та їх джерел;
ў "єдиного" розуміння доказу.
3. Доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
4. Дана інформація має відповідати певним вимогам, серед них основними можна виділити: відносність, достовірність та допустимість.
ў Відносність в даному випадку означає можливість перевірки та підтвердження певного висновку про час, місце скоєння злочину, особу злочинця та інші обставини у справі конкретною інформацією.
ў Достовірність - це відповідність інформації зафіксованої під час розслідування кримінальної справи даним об'єктивної дійсності, які мали або мають місце.
ў Допустимість являє собою дотримання установленого законом порядку отримання, фіксації даних, а також використання для підтвердження висновків тільки тієї інформації, яку було отримано та подано у одній з форм передбачених законом.
5. Джерелами доказів називають передбачені ч. 2 ст. 65 КПК показання свідків, потерпілих, підозрюваного, обвинуваченого, висновок експерта, речові докази, протоколи слідчих і судових дій та інші документи, за допомогою яких встановлюються фактичні дані, відомості, вказані в ч. 1 ст. 65 КПК як докази в справі.
6. Розрізняють матеріальні та процесуальні джерела доказів.
7. Допустимість доказів визначається законністю джерел, умов і способів їх одержання.
Література та нормативні акти:
1. Іщенко В. Способи збирання доказів у кримінальному процесі України // Право України, - 2000. - № 10
2. Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. - Львів: Вид-во при Львівському державному університеті видавничого об'єднання "Вища школа", 1978. - 112 С.
3. Салтєвський М. Ще раз про поняття доказів у проекті КПК України // Право України, - 2000. - № 11
4. Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України // Право України, - 2001. - № 9
5. "Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання", від 10 грудня 1984 р.
6. Кримінально-процесуальний кодекс України
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. "Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування"
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990 р. "Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку"

 
 

Цікаве

Загрузка...