WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Докази в кримінальному процесі - Реферат

Докази в кримінальному процесі - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Докази в кримінальному процесі
План
1. Докази в теорії і практиці кримінального процесу.
2. Поняття "доказ у кримінальному процесі".
3. Відносність, достовірність та допустимість доказової інформації.
4. Поняття "джерел доказів":
a) матеріальні джерела доказів;
b) процесуальні джерела доказів.
5. Оцінка джерела доказів.
Висновки.
Література.
Докази в теорії і практиці кримінального процесу є основними принципами побудови методологічних основ теорії доказів, методики збирання, подання, дослідження і використання їх для розслідування злочинів та боротьби із злочинністю. Беззаперечно, що поняття "доказ у кримінальному процесі" має найважливіше, центральне значення у теорії доказів, оскільки правильне визначення поняття доказу, як вказує В. Нор, - це "одна з необхідних умов досягнення істини, а отже - і забезпечення законності в розгляді кримінальних справ". Отже, розглядаючи тему цього реферату, перш за все потрібно визначити, що ми розуміємо під поняттям "доказу у кримінальному процесі".
Незважаючи на всю важливість правильного розуміння доказів, на сьогодні в теорії кримінального процесу не існує єдиного підходу до розуміння цього терміна. Як вказує М. Салтевський: "...у теорії доказів кримінального процесу вельми проблематичним залишається поняття "докази", що викликає у літературі та на практиці різні тлумачення, а то й наукові дискусії".
На сьогодні можна виділити три основні підходи щодо розуміння поняття "доказ у кримінальному процесі".
Перша група вчених (В. Арсеньєв, І. Гуткін, М. Строгович та ін.) вважає, що поняття "доказ" має два значення. Доказами є, по-перше, ті факти, на основі яких встановлюється злочин або його відсутність, винуватість або не винуватість тієї чи іншої особи в його скоєнні та інші обставини справи, від яких залежить ступінь відповідальності цієї особи. По-друге, доказами є ті передбачені законом джерела, з яких слідство і суд отримують відомості про факти, що мають значення для справи і за допомогою яких вони ці факти встановлюють. Вказана концепція отримала в науковій літературі назву "подвійного" розуміння поняття доказу.
Прихильники другої точки (А. Бєлкін, М. Михеєнко, Г. Мосеян, С. Стахівський та ін.) вважають, що доказами є тільки відомості про факти, джерела ж доказів, зазначені в кримінально-процесуальному законі, до поняття доказів не входять, а мають самостійне значення.
Третя група вчених (С. Альперт, В. Дорохов, Н. Сибильова та ін.) відстоює так зване "єдине" розуміння доказу і стверджує, що доказ являє собою єдність фактичних даних та їх процесуального джерела.
Підхід щодо розуміння доказу, визначений прихильниками третьої точки зору, на сьогодні набув, мабуть, найбільшого поширення в науковій літературі. Деякі вчені навіть проголосили, що течія, яка бачить у судовому доказі діалектичну єдність форми та змісту, є вдалим результатом багаторічної дискусії щодо питання про поняття та сутність судових доказів.
Але, з нашої точки зору, таке оптимістичне висловлювання на сьогодні є, щонайменше передчасним, а деякі положення, які наводяться як аргументи "єдиного" підходу, - спірними та такими, що не відповідають дійсності.
З урахуванням сказаного, а також того, що в сучасній науці найбільш гострі дискусії розгорнулися між прихильниками "єдиного" розуміння доказів та розуміння доказів тільки як відомостей, ми у нашому дослідженні не будемо заглиблюватися у можливі теоретичні розбіжності розуміння поняття "доказів у кримінальному процесі" і будемо спиратися на визначення доказів, яке закріплене у ч. 1 ст. 65 Кримінально-процесуального кодексу України. Відповідно до цієї статті: "Доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи."
В науковій літературі фактичні дані ототожнюються з відомостями, інформацією про ті чи інші факти. Термін "фактичні" як прикметник характеризує матеріальну сутність фактів об'єктивної реальності, тобто ці дані містяться у об'єктивній реальності.
Відповідно до ч. 2 ст. 65 Кримінально-процесуального кодексу України "Ці дані встановлюються: показаннями свідка, показаннями потерпілого, показаннями підозрюваного, показаннями обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами."
Дані, які отримано з порушенням закону, визнаються такими, що не мають юридичної сили та не можуть бути покладені в основу обвинувачення, а також використовуватися в процесі доказування в кримінальній справі.
Дана інформація має відповідати певним вимогам, серед них основними можна виділити: відносність, достовірність та допустимість.
Відносність в даному випадку означає можливість перевірки та підтвердження певного висновку про час, місце скоєння злочину, особу злочинця та інші обставини у справі конкретною інформацією.
Достовірність - це відповідність інформації зафіксованої під час розслідування кримінальної справи даним об'єктивної дійсності, які мали або мають місце.
Допустимість являє собою дотримання установленого законом порядку отримання, фіксації даних, а також використання для підтвердження висновків тільки тієї інформації, яку було отримано та подано у одній з форм передбачених законом. Допустимість доказів визначається законністю джерела, умов і способів їх одержання.
Отже, як ми можемо бачити, допустимість доказів тісно пов'язана з іншим поняття "джерел" доказів, оскільки саме законність джерел являється одним з основних умов допустимості доказів.
Джерелами доказів називають передбачені ч. 2 ст. 65 КПК показання свідків, потерпілих, підозрюваного, обвинуваченого, висновок експерта, речові докази, протоколи слідчих і судових дій та інші документи, за допомогою яких встановлюються фактичні дані, відомості,

 
 

Цікаве

Загрузка...