WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

економічною функцією. Це випливає і із визначення, яке пропонує Б.Г.Болдирєв для економічної функції. Він вважає, що, реалізація "економічної функції означає, що податки, як активний учасник перерозподільчих процесів, здійснюють серйозний вплив на відтворення виробництва, стимулюючи або стримуючи його темпи, посилюючи і нагромадження капіталу, розширюючи чи звужуючи платоспроможний попит населення".[] Економічна функція реалізується через систему санкцій, виключень, податкових кредитів. Вона проявляється в зміні об'єкту оподаткування, розмірів і ставок податків та інших параметри які пов'язані з розподільчими відносинами.
В спеціальній літературі в числі функцій податків виділяється і контрольна (Д. Чернік, В. Федосов). Вона проявляється в ролі оціночного показника ефективності кожного окремого податку та системи в цілому. Те, що контрольна функція податків проявляється лише в умовах дії економічної функції (зокрема її розподільчої складової), на наш погляд робить недоцільним її виділення в якості самостійної.
Крім фіскальної та економічної функції на думку окремих економістів податки виконують також соціальну функцію[25]. Отже, і контролюючу функцію і соціальну - також можна віднести до складу економічної. Адже остання охоплює всі процеси, пов'язані з розподілом і перерозподілом ресурсів та багатства в суспільстві в цілому.
Проведене дослідження демонструє, таким чином, що суспільне призначення економічної категорії "податки" достатньо повно проявляється у двох функціях: фіскальній та регулюючій. Тобто від ефективності державного регулювання суттєво залежить повнота реалізації цих функцій.
В умовах перехідної економіки Україна реформує податкову систему, вдосконалює її структуру та формує механізм її функціонування в фінансовому просторі країни. На нашу думку при проведенні конкурентної податкової політики значення і місце податків у суспільному розвитку визначається не лише змістом та об'єктивністю самої економічної категорії "податки" та її функцій, але й суб'єктивністю дій держави. Ефективність податкової політики прямо залежить від того, наскільки повно і вміло буде використовувати та реалізувати держава функції податків.
1.3. Основні принципи формування податкової політики
Характер і цілі податкової системи визначає податкова політика, яка являє собою цілеспрямовану діяльність держави у сфері встановлення і справляння податків. Вона має бути сформована таким чином, щоб, з одного боку, забезпечувати виконання базової функції податків - фіскальної (наповнення бюджету фінансовими ресурсами, необхідними для виконання державою її функцій), а з іншого - сприяти реалізації регулюючої функції податків із метою посилення впливу податкового механізму на процеси відтворення.
Здійснюючи вплив на відтворювальні процеси, держава, як правило, переслідує такі цілі: досягнення постійного стійкого економічного зростання; забезпечення стабільності цін на основні товари і послуги; забезпечення повної зайнятості працездатного населення; забезпечення певного мінімального рівня доходів населення; створення системи соціального захисту незахищених громадян; досягнення рівноваги у зовнішньо- економічній діяльності; захист навколишнього середовища.
Досягти цих цілей одночасно практично неможливо. Зниження податків, збільшення державних витрат на соціальні цілі породжує бюджетний дефіцит, інфляцію та інші негативні явища. Знайти балансове співвідношення між можливостями держави по збору податків і досягненням певних соціально-економічних цілей - це і є головним завданням податкової політики держави. За допомогою податкового механізму держава створює необхідні умови для прискореного нагромадження капіталу і його перерозподілу, а також переливу робочої сили в найперспективніші галузі економіки, формування конкурентного середовища, активізації інноваційної та інвестиційної діяльності, впровадження досягнень науки у виробництво, розвитку експортно-імпортної діяльності та інших факторів, що сприяють структурним зрушенням в економіці і, перш за все, у провідній її Принцип ефективності податкової системи означає наявність у ній інструментів, що стимулюють економічне зростання, господарську діяльність індивідуумів і підприємств. Нейтральність означає рівновеликі податкові вилучення незалежно від сфер прикладання капіталу і видів економічної діяльності. Простота податкової системи виражається в її доступності для широкого кола (зрозуміла техніка підрахунку податків і заповнення різних форм податкової звітності).
Розглянуті принципи формування податкової політики є, на наш погляд, основними критеріями оцінки якості податкової системи країни. Перед будь-яким урядом завжди стоїть проблема - чому віддати перевагу: економічному зростанню і ефективності, чи рівності і справедливості; нагромадженню чи споживанню, безпосередній участі у виробничому процесі чи непрямому впливу на ринкові стимули. Від цього вибору залежатиме характер податкової політики та її спрямованість.
В Україні в перехідний до ринку період податкова політика повинна бути спрямована (разом з іншими важелями регулювання) на створення передумов для формування соціально-орієнтованої, екологобезпечної економіки. Однією з таких передумов є структурна перебудова економіки, для забезпечення якої необхідно проводити активну структурну політику, збалансовану з податковою. При цьому слід задіяти активний варіант податкової політики, при якому проявляється як фіскальна, так і стимулююча (стримуюча) функція податкової системи.
Розділ 2.
Аналіз ефективності застосування діючої системи оподаткування і податкової політики в умовах трансформації економіки України.
2.1. Передумови становлення сучасної податкової системи в Україні
Протягом декількох десятиліть в Україні, як і в цілому в і колишньому СРСР, недооцінювалась роль товарно-грошових відносин, зокрема, такого надійного індикатора стану економіки держави, як фінанси. Народногосподарські пропорції і формувались без урахування фінансових критеріїв. Недооцінка ролі фінансів в економіці, нерозуміння обмеженості фінансових, як і будь-яких інших ресурсів, нереальна інвестиційна політика призвели економіку на межі 1980-1990-х років до фінансової кризи і порушення грошового обігу. Саме фінанси найповніше і иайоб'єктивніше відобразили негативні явища і тенденції господарського життя країни, такі як нераціональна структура ниробництва, його низька ефективність; галузеві і міжгалузеві диспропорції; зниження продуктивності праці в галузях матеріального виробництва, відставання в галузі науково-технічного прогресу; зменшення фінансової віддачі від капітальних вкладень, розбалансованість споживчого ринку і як результат - перевищення державних витрат над доходами, наростання інфляційних процесів і бюджетного дефіциту, що виявилося на початку90-х років.
Основну фінансову базу бюджету становили відрахування під прибутку і податок з обороту. Відрахування від прибутку підприємств, що направлялись в бюджет, безумовно, мали

 
 

Цікаве

Загрузка...