WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

відповідальності неплатників податків;
o запровадження трирічного мораторію на списання боргів підприємств та організацій перед Державним бюджетом;
o введення процедури прискореного банкрутства, а також націоналізації підприємств-боржників перед бюджетом з наступною їх приватизацією або передачею у довірче управління.
Законодавче врегулювання перелічених питань принципово важливе, перш за все, з точки зору реального виконання державою своїх прямих і безпосередніх зобов'язань перед незахищеними верствами населення - пенсіонерами, багатодітними та неповними сім'ями, військовослужбовцями, медиками, працівниками освіти, науки та культури. Підтримувати товаровиробника потрібно не всепрощенням, не списанням боргів, а створенням умов ефективної роботи тим, хто цього бажає і хто на це здатний. В іншому випадку економіка буде просто позбавлена перспектив.
З метою посилення регулюючої ролі держави при використанні податків необхідно також здійснити такі заходи:
o прийняття Верховною Радою закону про декларування майнового стану, що дасть можливість цивілізовано відслідкувати процеси набуття права власності та рух капіталів;
o усунення прогалин у чинному порядку реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності для уникнення появи фіктивних фірм;
o законодавче врегулювання відповідальності за легалізацію коштів кримінального походження, зокрема через грошову приватизацію;
o законодавче закріплення обов'язкового страхування зовнішньоекономічних контрактів;
o запровадження механізму ідентифікації клієнтів банків, які подають документи на відкриття розрахункового рахунку та платіжні документи на здійснення банківських операцій.
3.3. Передбачувані наслідки здійснення податкової реформи в Україні
Засади та шляхи реформування системи оподаткування в Україні не передбачають революційних змін у сфері оподаткування, а базуються на існуючій системі оподаткування з одночасним запровадженням кардинально нових "правил гри" у сфері справляння податків.
Основні засади та шляхи здійснення податкового реформування створюють умови, коли сплата податків стає більш вигідною і дешевою, ніж ухилення від неї При цьому прогнозується зростання обсягу надходжень в бюджет за рахунок інтенсивного розвитку легального сектору економіки та зменшення її тіньової частини.
За умов податкової системи яка встановлюється в результаті проведення реформи системи оподаткування в Україні, підприємство буде віддавати державі у вигляді податків і зборів близько 20 35 відсотків утворюваної на ньому доданої вартості.
Плата за ризик ухилення від оподаткування набагато пере вищить витрати платника податків на ведення легітимної підприємницької діяльності
Реалізація визначених завдань реформування податкової системи та прийняття Податкового кодексу України дозволить створити основи для стабілізації економіко-політичної ситуації, сформувати умови для ефективної реалізації бюджетної політики в державі що в кінцевому результаті спричинить зростання національного багатства України і добробуту її громадян.
ВИСНОВКИ
Економісти-класики в XIX столітті вважали економіку саморегулюючою системою. Велика депресія 30-х років XX століття спростувала це положення і підштовхнула до пошуку нових підходів. Причина економічних спадів - це недостатній сукупний попит, що стримує розвиток виробництва, тому збалансовувати попит і пропозицію має державне втручання. Дж.М.Кейнс писав, що держава повинна здійснювати свій регулюючий вплив зокрема за допомогою відповідної системи податків. Ці погляди отримали найбільше розповсюдження у 70-х роках XX століття.
Пізніше послідовники Кейнса обгрунтували теорію, відповідно до якої податки розглядалися як "вбудовані стабілізатори", тобто всяке зменшення податкових надходжень збільшує дефіцит бюджету.
' Всі теорії державного регулювання економіки потребують виваженого відношення до їх використання в будь-якій країні, особисто в нашій державі, яка обтяжена специфікою перехідного періоду.
Але незаперечним є той факт, що зараз податки не можуть бути нейтральними до економічних процесів. Особливо із розширенням функцій держави зростає роль і податків як фінансового гаранту виконання цих функцій, як інструменту регулювання економічного розвитку. Основне завдання податків -це забезпечення інтересів держави та суспільства.
В розпорядженні держави податки - важливий механізм макроекономічного регулювання економіки, інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту на цілі економічного розвитку і соціальних гарантій населенню. Тому побудова ефективної податкової системи - об'єктивна умова успішного функціонування економіки держави.
В цілому таки можна охарактеризувати як фінансовий гарант виконання державою функцій та інструмент регулювання економічного розвитку.
Розвиток системи оподаткування зумовив різноманітні форми податків, але роль кожного із них в системі регулювання неоднакова, тому вони класифікуються на прямі і непрямі.
Прямі податки значною мірою володіють регулюючими можливостями і широко використовуються в країнах, що поставили за мету досягнення високого рівня економічного розвитку на базі підвищення ефективності суспільного виробництва.
Головним серед прямих податків виступає податок на прибуток. З одного боку, він забезпечує залежність державного . бюджету від процесів, які відбуваються в матеріальному виробництві, а з іншого -. надає широкі можливості здійснення заходів по державному регулюванню економіки. В системі прямих податків провідне місце займає і прибутковий податок. Його вагомість зросла в Україні саме при переході до ринку, коли створюються передумови зростання особистих доходів громадян.
Але відсутність в нашій країні середнього класу, велике явне і приховане і безробіття привели до того, що сьогодні частка податку на прибуток громадян в ' доходній частині бюджету України нижче частки на прибуток підприємств. Це не відповідає світовій практиці, але є об'єктивною особливістю України в умовах перехідної економіки.
Здійснення поглибленої реформи податкової системи в контексті підвищення ефективності державного регулювання економіки повинно здійснюватися шляхом:
o скорішого завершення розробки та прийняття Податкового кодексу України, створення на ційоснові адекватної сучасним умовам методології та єдиної методики обчислення податків;
o упорядкування надання пільг, застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства;
o оптимізація співвідношень між прямим та непрямим оподаткуванням, в першу чергу в напрямку диференціації ставок податку на додану вартість, розширення бази для акцизних зборів, більш активного впровадження прямих податків тощо;
o підвищення рівня відповідальності платників податків за своєчасну і
повну сплату належних бюджету платежів.
Для удосконалення методів державного регулювання важливим є:
o спрощення механізму оподаткування, більш чітке визначення обов'язків платників податків і зборів;
o інтегрування

 
 

Цікаве

Загрузка...