WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

нормативами надання соціальних благ і послуг, і скорочення доходів бюджету може призвести до цілого ряду небажаних соціальних наслідків [5,с.39].
Тому першорядним завданням при побудові оптимальної податкової системи є визначення загального обсягу і раціональної структури державних витрат на всіх рівнях влади. А це можна здійснити тільки після розробки науково обгрунтованої концепції державного регулювання з встановленням межі втручання держави в економічні процеси, визначенням його форм і методів, з розробкою масштабів інвестиційної діяльності держави, встановленням чітких зобов'язань її щодо соціального забезпечення громадян.
Таким чином, основним акцентом у формуванні податкової системи України має стати те, що ця система повинна не лише виступати провідним стимулюючим фактором щодо розвитку виробництва, але й забезпечувати повне, якісне і своєчасне виконання доходів бюджетів усіх рівнів. Для детального ж дослідження проблем оподаткування в Україні необхідним є, на-ттаїлудуйку, проведення факторного аналізу щодо формування податкової системи з відповідним забезпеченням у вигляді еко-номіко-математичної моделі, яка вже створена у відділі фінансової, бюджетної та податкової політики НДЕІ Мінекономіки України. Дана модель на основі системи формалізації складових, що формують податки згідно з чинним законодавством України та з урахуванням змін щодо оподаткування, дозволяє виконувати самостійні розрахунки по окремих бюджетних статтях та одночасно визначати доходи як державного, так і зведеного бюджету. З метою її ефективного і практичного застосування важливого є систематизація показників вхідної та вихідної інформації для виконання перш за все розрахунків доходної частини бюджету та ведення у відповідності з цим необхідної статистичної звітності.
Серед інших важливих питань податкового реформування доцільно виділити:
- подальше посилення ролі місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів;
- завершення роботи щодо прийняття закону про податок на майно юридичних осіб та нерухоме майно фізичних осіб, а також закону про декларування доходів громадян на основі запровадження ідентифікацій. них номерів фізичних осіб;
- використання митних тарифів як механізму вдосконалення оподат-кування у зовнішньоекономічній діяльності.
Важливим напрямом реформування податкової системи є також дальше зменшення кількості податків, зборів і платежів шляхом їх об'єднання абочасткового скасування. При цьому сплата податків має проводитися одночасно із здійсненням платіжно-розрахункових операцій і бути вбудованою в механізм банківських розрахунків з відповідним контролем та законодавче встановленими санкціями при порушенні цього процесу.
3.2. Прийняття Податкового кодексу як важлива умова посилення регулюючої ролі держави в економіці
Важливою умовою посилення ролі держави в регулюючих процесах є стабільність податкової системи. Її необхідність зумовлена досягненням визначеності та передбачуваності умов діяльності економічних суб'єктів, можливості прорахувати ефективність різних варіантів використання обмежених ресурсів і зробити правильний вибір, отже прийняти виважене комерційне рішення. В той же час стабільність податкової системи є явищем відносним, вона може бути забезпечена лише в межах певного часового інтервалу. Це обумовлено дією цілого ряду чинників, що вимагають зміни податкового законодавства.
Ідея необхідності закріплення податкової системи в Податковому кодексі була викликана нестабільністю податкового законодавства. При всій її привабливості пя ідея не може бути оцінена однозначно. З одного боку, це ускладнює своєчасне внесення до податкового законодавства об'єктивно необхідних змін, зумовлених соціально-економічним розвитком країни. Процедура проходження податкових законопроектів через парламент взагалі настільки тривала, що конкретні кроки в цій сфері часто виявляються несвоєчасними, відстають від руху кон'юнктури і лише загострюють проблеми замість їх розв'язання. З іншого боку кодекс сприяє зменшенню впливу на податкове законодавство чинників суб'єктивного характеру, мінімізація якого відповідає інтересам суспільства.
Аналіз і вивчення процесів створення Податкового кодексу в цілому ряді Європейських країн, а також спроби розробити світовий Податковий кодекс дає підставу зробити висновок, що створення і прийняття Податкового кодексу є доцільним і необхідним явищем. Його прийняття призване сприяти вирішенню слідуючих питань:
o стабілізапії податкового законодавства і створенню сприятливого економічного середовища;
o забезпеченню єдиної термінології, в трактуванні елементів оподаткування;
o встановлення механізму взаємодії всіх елементів податкової системи в межах єдиного податкового правового простору.
Прийняття Податкового кодексу в Україні необхідне ще й тому, що в нашій державі відсутній досвід податкової законотворчості. Це зайшло відображення не лише у неузгодженості та суперечливості окремих податкових законів, а й у визначеності окремих положень, термінів, наявності правових прогалин.
Слід відмітити лише деякі з них. В Законі України "Про систему оподаткування", в редакції від 18.02.97 р., в ст.3, для забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів вказується на необхідність обов'язкового визначення "платника податку і збору (обов'язкового платежу), об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору (обов'язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільга. Серед елементів оподаткування, які мають бути обов'язково визначеними, не називається такий елемент, як податкова база. Це поняття, а також взаємозв'язок між об'єктом і базою оподаткування, не тлумачиться ні в Законі "Про систему оподаткування", ні в інших законах. Така термінологічна невизначеність стала причиною того, що в Законі "Про податок на додану вартість" з об'єктів оподаткування виключено велику кількість операцій, а саме з продажу товарів (робіт, послуг) через бартер, натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам тощо, в той час як вони згідно з п.2 статті 3 вважаються такими, що підлягають оподаткуванню.
До того ж визначення поняття- "об'єкт оподаткування" в законі України "Про систему оподаткування", в редакції від 18.02.97 р., на наш погляд, суперечить визначенню об'єкта оподаткування в законі "Про податок на доданувартість".
Серед чинників, що зумовлюють нестабільність податкової системи, слід віднести також:
o нестабільність ситуації в економічній і фінансовій сфері, яка вимагає вжиття термінових заходів по збільшенню надходжень до бюджету;
o ухвалення помилкових рішень з питань податкового законодавства, обумовлене недостатньою компетентністю, не визначеністю закономірностей оподаткування;
o використання законодавчих норм, запозичених із західного податкового права, які не відповідають нашим умовам і вимагають відмови від них чи коригування.
Прикладом нестабільності, породженої останнім чинником, є зміни, що вносяться до таких норм,

 
 

Цікаве

Загрузка...