WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

системи, встановлення правових механізмів взаємодії всіх її елементів у рамках єдиного податкового простору.
Встановлення 5-річного мораторію на внесення змін до законодавчих актів з питань оподаткування. Після закінчення мораторію нормативно-правові акти, які регулюють податкові правовідносини, приймаються не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року, та набирають чинності не раніше, ніж з початку нового бюджетного року.
2. Формування єдиної податкової правової бази. В єдиному законодавчому акті встановлюється вичерпний перелік податків та зборів, що справляються на загальнодержавному і місцевому рівнях, та визначаються конкретні ставки загальнодержавних та граничні ставки місцевих податків і зборів.
3. Створення раціональної податкової системи, яка забезпечить збалансованість загальнодержавних і приватних інтересів, буде сприяти розвитку підприємництва та нарощування національного багатства України.
Зростання обсягів податкових надходжень повинно забезпечуватися за рахунок прискорення оборотності капіталу та підвищення ділової активності суб'єктів господарювання.
4. Встановлення рівних умов оподаткування для всіх категорій платників податків та скасування пільг з оподаткування.
Положення податкового законодавства повинні однаково поширюватися на всі категорії платників податків. Одним із завдань реформування податкової системи є скасування безпідставних та невиправданих пільг з оподаткування. Підтримка малозабезпечених верств населення та пріоритетних галузей українського господарства здійснюватиметься через систему прямих дотацій.
5. Забезпечення гарантій соціального захисту щодо малозабезпечених верств населення.
Підвищення рівня неоподатковуваного мінімуму доходів фізичних осіб.
6. Створення умов для здійснення підприємствами переоснащення основних фондів та оновлення матеріально-технічної бази.
До витрат, на які зменшується валовий дохід при визначенні об'єкта оподаткування за податком на прибуток, будуть відноситися кошти, направлені підприємством на проведення інноваційної діяльності, на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, фундаментальні та прикладні дослідження та впровадження нововведень.
7. Забезпечення умов розвитку суб'єктів малого підприємництва.
Передбачається застосування особливих режимів оподаткування цих категорій платників податків.
8. Розробка нового механізму податкового адміністрування та вдосконалення системи відповідальності за податкові правопорушення.
Вирішення справ про виконання податкових зобов'язань та стягнення несплачених сум податків, пені та штрафних санкцій має проводитися лише у судовому порядку.
Одним із ключових моментів проведення реформи системи оподаткування в Україні має стати прийняття Податкового кодексу України, в якому б урегулювалися всі відносини, пов'язані з оподаткуванням в Україні, та визначилися правові основи, принципи побудови і функціонування податкової системи.
В Україні необхідно встановити систему податків і зборів, яка б відповідала міжнародним стандартам.
Визначення та встановлення загальнодержавних податків і зборів, а також визначення переліку місцевих податків та зборів відноситься до компетенції Верховної Ради України.
Основними джерелами доходів загальнодержавного бюджету мають бути податок на додану вартість та акцизні податки, а основним доходним джерелом місцевих бюджетів - податок на нерухомість.
До загальнодержавних податків включаються:
1) податок на доходи фізичних осіб;
2) податок на прибуток;
3) податок на додану вартість;
4) акцизний збір.
До загальнодержавних зборів включаються:
1) збір до Державного соціального фонду;
2) Державне мито;
3) збір за використання державної символіки;
4) ліцензійний збір.
До місцевих податків включаються:
1) податок на нерухомість;
2) податок на транспортні засоби;
3) податок з реклами;
4) готельний податок;
5) курортний податок.
До місцевих зборів включаються:
1) збір за паркування автотранспорту;
2) збір за використання місцевої символіки;
3) ринковий збір.
Податок на доходи фізичних осіб
Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів фізичних осіб ( н.м.ф.о. ) має бути прирівняний до розміру офіційної межі мало забезпеченості (яка на кінець 2000 року становила 118 грн ). Ставки податку на доходи фізичних осіб встановлюватимуться в залежності від розміру бази оподаткування за рік:
- оподатковуваний дохід (база оподаткування) за звітний рік сума якого менша ніж розмір 12 місячних н.м. - не оподатковується;
- до доходу від 12 н.м. до 180 н.м. застосовується ставка 10 відсотків
- до доходу від 180 н.м. до 300 н.м. застосовується ставка 15 відсотків
- до доходу понад 300 н.м. застосовується ставка 20 відсотків.
При продажу майна фізичною особою оподатковується різниця між ціною продажу та витратами платника податку пов'язаними з придбанням та продажем такого майна.
Передбачається пільгове оподаткування доходів отриманих пенсіонерами інвалідами Великої Вітчизняної війни та сім'ями воїнів (партизанів) інвалідами І та II груп. До об'єктів оподаткування не включатимуться доходи одержані у вигляді стипендій, аліментів, суми державної адресної допомоги житлових та інших субсидій, суми допомоги із державного соціального страхування і державного соціального забезпечення компенсації за шкоду, в тому числі моральну, заподіяну фізичній особі при виконанні нею службових обов'язків та у зв'язку із втратою годувальника.
Податок на прибуток
При визначенні виникнення доходів та витрат підприємств повинен застосовуватися касовий метод. Ставку податку буде встановлено на рівні 20 відсотків при продажу майна фізичною особою.
Податок на додану вартість
Передбачається встановлення ставки податку на додану вартість на рівні 15 відсотків. До операцій експорту застосовуватиметься нульова ставка податку. Вважається за доцільне встановлення касового методу визначення податкового зобов'язання та податкового кредиту.
Акцизний збір
До переліку підакцизних товарів відносяться: алкогольні напої, бензин, дизельне пальне, пиво, спирт етиловий неденатурований, транспортні засоби, тютюнові вироби, ювелірні вироби. Ставки цього податку встановлюватимуться у фіксованих величинах у євро.
Збір до Державного соціального фонду
Збір до Державного соціального фонду об'єднує відрахування в державні позабюджетні фонди:Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття.
Відрахування здійснюватимуться за такими ставками для юридичних осіб - за ставкою ЗО відсотків для фізичних осіб - 1,5 відсотка.
Підтримка суб'єктів малого підприємництва повинна проводитися шляхом:
1 Збільшення мінімальною обсягу оподатковуваних операцій за податком на додану вартість до межі в 600 н. м. ф. о. за рік;
2 Встановлення єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб які займаються

 
 

Цікаве

Загрузка...