WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

металообробка, легка і паливна промисловість. Співвідношення часток цих галузей в податках на заробітну плату і в продукції перевищувало одиницю[47]. Найбільший тягар непрямих подати (зокрема ПДВ) несуть легка і харчова промисловість.
Капіталомісткі галузі промисловості (паливно-енергетична, вугільна тощо) сплачують набагато нижчий податок відносно доданої вартості, ніж трудомісткі, оскільки амортизація (складова частина доданої вартості) не оподатковується. До того ж ці галу підтримуються державою за рахунок субсидій, податкових пільг, інвестиційних податкових кредитів, звільнення від погашення заборгованості по сплаті податків тощо. Фіскальний тиск на підприємства цих галузей становить приблизно третину загальних обсягів їхньої доданої вартості, або близько 13 % ВВП. Для підприємств інший галузей промисловості діють жорсткі бюджетні обмеження. Сукупно вони дають близько 50 % ВВП. Фіскальний тиск на ці підприємства перевищує половину загальних обсягів їхньої продукції (тобто становить близько 26% ВВП)[48,C.68].
Таблиця 2.3.7. Оцінка тягаря непрямих податків у галузях економіки України.
Частка у ВДВ, % Частка у чистих податках на продукти*(без субсидій), % Співвідношення часток у податках і у ВДВ
1995 1997 1995 1997 1995 1997
Промисловість 34,6 28,4 63,5 73,6 1,83 2,59
Будівництво 7,7 5,9 10,7 12,8 1,39 2,17
Сільське, лісове та рибне господарство 15,4 14,4 8,4 11,0 1,00 0,76
Транспорт та зв'язок 13,5 14,5 10,5 3,6 0,78 0,25
Торгівля, заготівлі, матеріально-технічне постачання та збут 7,7 10,6 15,7 3,0 2,04 0,28
*До податків на продукти відносяться: податок на додану вартість, імпортні і експортні мита, акцизні збори, надбавки до цін на окремі товари тощо.
Розраховано за даними: Стат. щорічник України, 1998. - С.52-53; Стат. щорічник України, 1996. - С.37 - 38; Стат. щорічник України, 1997. - С.33-34; Національні рахунки України, 1995. - С.49-50; Національні рахунки України, 1998.-С.50.
При порівнянні податкової складової у виручці від реалізації різних галузях реального сектора економіки в 1995-2000 роках виявилось, що найбільша частка податків у виручці від реалізації продукції припадала на будівництво (16,4%) і сільське господарство (15,8%) (див. табл. 2.3.8).
Нерівномірність розподілу податкового тягаря між різними секторами економіки та суб'єктами господарювання посилюється низькою спроможністю стягнення податків. Так, за останні 6 років (1995-2000) в середньому до 40% зареєстрованих платників податків, які контролюються податковими службами, не сплачують податків (див. табл. 2.3.9).
Таблиця 2.3.8. Податкова складова (ПДВ і акцизні збори) у виручці від реалізації продукції у галузях реального сектора економіки України (%).
Галузі Роки
1995 1996 1997 1998
Промисловість 5,6 9,2 10,2 10,7
Сільське господарство 6,8 12,9 13,3
14,3
Транспорт і зв'язок 4,7 8,7 7,1 7,3
Будівництво 4,1 12,2 12,8 15,6
Торгівля і громадське харчування 12,6 13,5 14,8 11,9
Розраховано за даними: Фінанси України за 1995 рік. - 1996. - С. 66;
Фінанси України за 1996 рік. - 1997. - С. 60; Фінанси України за 1997 рік. -1 1998. - С. 56; Фінанси України за 1998 рік. - 1999. - С.50.Фінанси України за 2001 рік.
Таблиця 2.3.9. Питома вага податків в Україні (%)
Питома вага платників, які сплачують податки, до зареєстрованих Питома вага платників, у яких виявлено порушення, до числа перевірених
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Податки та платежі з підприємств, установ, організацій (крім податку із заробітної плати 76,0 80,5 78,1 76,2 63,5 55,4 61,1 64,9
З них :
Податок на додану вартість 72,6 79,4 75,8 93,9 47,8 35,3 42,2 54,2,
Акцизний збір 86,8 73,6 74,6 86,8 16,5 16,3 16,9 42,4
Податок на прибуток 71,1 77,7 76,7 75,5 53,2 37,9 37,5 50,3
Продовження таблиці 2.3.9.
Питома вага платників, які сплачують податки, до зареєстрованих Питома вага платників, у яких виявлено порушення, до числа перевірених
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Плата за землю 73,7 75,2 91,0 90,1 15,2 9,6 15,0 24,2;
Прибутковий податок із заробітної плати робітників та службовців 74,3 72,5 69,4 63,5 33,8 27,3 25,2 28,5
7,4;
Податки та збори з громадян 59,9 60,8 59,1 57,1 5,8 5,3 7,4 7,4
У тому числі :
Прибутковий податок із підприємців 68,5 73,8 76,6 77,3 49,0 43,2 52,5 43,3
Розраховано за даними Держкомстату України
У зв'язку з нестабільністю економічної і фінансової ситуації країні, загостренням кризових явищ зростають недоїмки по податкових платежах у бюджет. Так, у 1999 р. у порівнянні з 1998 р. заборгованість платників податків перед бюджетом зросла в 1,9 раза і досягла 8,6% від доходів Зведеного бюджету. Найбільша заборгованість (68% від загальної суми недоїмки) допущена підприємствами недержавної форми власності. Причинами недоїмок стали: дебіторська заборгованість 28,8 % і проведення бартерних товарообмінних операцій - 37,4 % від загальної суми недоїмки. За станом на 01.01.01 р. несвоєчасно сплачені платежі до бюджету та державних цільових фондів становили вже 34,2 % від доходів Зведеного бюджету. Зросла частка недоїмок з причин проведення бартерних операцій і дебіторської заборгованості Відповідно на 5,2 і 24 процентних пункта. Аналізуючи рівень податкового навантаження на окремі Вектори економіки (суб'єкти господарювання), слід мати на увазі специфіку цього показника, яка полягає у тому, що частина податків перекладається на споживачів. Тому при визначенні податкового навантаження не можна виходити лише з загальної уми сплачених податків. Слід враховувати ступінь перекладності податків, яка залежить від природи ринку - конкурентної, монополістичної чи олігополістичної.
На конкурентному ринку величина, на яку зростає ціна, тобто межа, до якої споживачі витримують податок, залежить від форми кривих попиту та пропозиції, коли крива пропозиції є абсолютно горизонтальною, як на рис.2.1 (секція А), або коли крива попиту є абсолютно вертикальною, як показано в секції Б.
Крім того, існують два випадки, коли ціна, сплачувана споживачами, не зростає зовсім, тобто, тягар податку повністю перекладається на виробників (рис. 2.2 секції В та Г). Це збувається тоді, коли крива пропозиції є абсолютно радикальною - кількість пропозиції зовсім не залежить від ціни, - або ж коли крива попиту є абсолютно горизонтальною.
Чим стрімкішою є крива попиту або чим пологішою є крива пропозиції, тим більшу частку податку нестимуть споживачі, чим пологішою є крива попиту і стрімкішою крива пропозиції, тимбільшу частину податку нестимуть виробники. Ступінь стрімкості кривої попиту вимірюється еластичністю попиту (відсотковою зміною кількості спожитого товару завдяки зміні ціни на товар) горизонтально крива попиту, де незначне зниження ціни має наслідком грандіозне зростання попиту, є нескінченно еластичною, а вертикальна крива попиту, коли попит зовсім не змінюється із падінням ціни, має нульову еластичність.
Аналогічно вимірюється ступінь стрімкості

 
 

Цікаве

Загрузка...