WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

1999 р. становив 26,9 %. Податкові надходження не забезпечують покриття видатків бюджету. Дефіцит бюджету в 1999 р. становив 1,5 % від ВВП. Незважаючи на те, що в порівнянні з 1992 р. дефіцит бюджету знизився більш як у 9 разів, ця проблема залишається гострою і дотепер, оскільки високі рівні цього показника в попередні роки спричинили нагромадження значного обсягу державного боргу, погашення якого потребує збільшення доходів бюджету, а значить і податкових надходжень.
Податковий тягар нерівномірно розподілений між юридичними й фізичними особами. В 1999 р. частки податку на прибуток підприємств і прибуткового податку з населення в доходах Зведеного бюджету становили відповідно 19,7 і 13,7 %[41,C.86]. За 1992-1999 рр. при зниженні частки податку на прибуток в доходах бюджету на 3,0 процентних пункта, частка прибуткового податку з населення зросла на 1,5 процентних пункта. Це свідчить про деякі позитивні зрушення у співвідношенні між оподаткуванням юридичних і фізичних осіб, хоч здійснюються вони надто повільно. Причиною цього є те, що сьогодні оподатковуються в основному грошові доходи населення у вигляді заробітної плати, яка в 1998 р. становила 48,2% від чагальної суми грошових доходів[42]. Щодо інших доходів громадян, ю через відсутність достовірних даних про ці доходи вони, як правило, не підлягають оподаткуванню або оподатковуються не повністю. Так, при ввезенні іноземних товарів так званими "човниками" податкове навантаження менше звичайного в два і більше разів (з урахуванням митних пільг, контрабанди і реалізації товарів на неорганізованих ринках). У результаті неповного оподаткування сукупних доходів громадян податкове навантаження на їх грошові доходи не зазнає суттєвих змін.
Таблиця 2.3.3. Частка прибуткового податку в грошових доходах населення України
Роки
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Грошові доходи населення,
млн.грн. 23,7 628,5 5368,3 26498 40311 50764 55322
Прибутковий податок з населення, млн. грн. 1,5 28,8 340,0 1595,3 2593,1 3295,7 3560,5
Частка прибуткового податку в грошових доходах населення, % 6,3 4,6 6,3 6,0 6,4 6,5 6,4
Розраховано за даними: Стат. щорічник України, 1994. - С.67, 334; Стат. Щорічник України, 1997. - С.38, 400; Стат. щорічник України, 1998. - С.58.
Протягом останніх 7 років (1992-1998 рр.) частка прибуткового податку в грошових доходах населення залишалась майже незмінною (див. табл. 2.3.3), тоді як частка податку на доходи (прибуток) в загальній сумі балансового прибутку мала тенденцію до значного зростання (див. табл. 2.3.4). Причиною зростання стало зменшення бази оподаткування в результаті зниження обсягів ВВП і рентабельності галузей економіки, різкого зростання частки збиткових підприємств. За останні 8 років (1991-98р.р.) обсяг ВВП зменшився в 2,1 раза, а рівень рентабельності по промисловості за 1992-1998 рр. знизився в 4,8 раза[43,C.24].
Різко зросла частка збиткових підприємств в усіх галузях економіки, досягнувши у 1998 р. 55,8% від загальної кількості підприємств, у тому числі у промисловості 54,0 %, сільському господарстві 70,0%, транспорті 55,0%, будівництві 48,0%[44,C.71]. Найбільша частка збиткових підприємств у таких галузях промисловості, як деревообробна і целюлозно-паперова 58,5 %, легка 60,1%, промисловість будівельних матеріалів 61,5%[45,C.88]. Особливо велика частка збиткових підприємств серед дрібних підприємств (з обсягом продукції менше 500 тис. грн., у діючих цінах). Так, у машинобудуванні, де частка таких підприємств 46,6 %, частка збиткових становила 78,6 %, у легкій промисловості дрібних підприємств 62,8%, а частка збиткових серед них - 53,6 %, у харчовій промисловості - відповідно 33,4 % і 88,9 %[46].
Таблиця 2.3.4. Частка податку на прибуток в загальній сумі прибутку по галузях економіки України
Роки
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Прибуток по галузях економіки - всього, млн. грн. 25,6 932,6 5148,4 18806 14418 13869 9110
Податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій 2,8 144,7 1429,6 4860,6 5496,6 5792,1 5694,4
Частка податку на доходи (прибуток) в загальній сумі прибутку, % 10,9 15,5 27,8 25,8 38.1 49,1 61,8
Розраховано за даними Держкомстату України
Діюча податкова система зумовлює значну нерівномірність розподілу податкового тягаря між реальним сектором (сферою матеріального виробництва) і банківськими, страховими та іншими посередницькими організаціями, незважаючи на істотні і розбіжності в Їх фінансових можливостях, про що свідчать дані табл. 2.3.5.
Як видно з табл. 2.3.5, протягом останніх 4-х років в галузі фінансування, кредитування та страхування балансовий прибуток на 1 зайнятого перевищував аналогічний показник по всіх основних галузях економіки (за винятком транспорту і зв'язку у 1998 р.). При цьому по всіх галузях економіки, в т.ч. по промисловості, спостерігається тенденція до збільшення розриву між цими показниками. Так, якщо в 1995 р. прибуток на 1 найнятого в галузі фінансування, кредитування та страхування був вищий від аналогічного показника по галузях економіки в 7,6 раза, то в 1998 р. цей розрив збільшився до 21,7 раза. В порівнянні з промисловістю розрив становив відповідно 4,0 і 29,3 раза.
Таблиця 2.3.5. Балансовий прибуток на одного зайнятого працівника в галузях економіки України (грн.)
Галузі Роки
1995 1996 1997 1998
Всього 854,8 689,6 686,5 770,9
у тому числі:
Промисловість 1610,9 1391,7 1583,2 126,7
Сільське господарство 157,0 -260,4 -672,4 -868,4
Будівництво 838,7 715,7 840,0 579,8
Транспорт і зв'язок 2527,3 2635,7 2882,3 3916,8
Фінансування, кредитування, страхування 6500 7340,5 8438,5 3709
Розраховано за даними Держкомстату України
Нерівномірно розподілений податковий тягар між державним і недержавним секторами економіки. Так, у промисловості при переважаючій частці підприємств недержавної зокрема, колективної форми власності в загальній кількості підприємств, обсязі продукції та прибутку на одиницю продукції припадало прибутку в 12,9 раза менше, ніж у державному секторі (див.табл. 2.3.6), що означає і менше податкове навантаження на державний сектор. У цілому підприємства недержавного сектора (особливо приватного) слабо охоплені податковою сіткою.
Таблиця 2.3.6. Співвідношення часток промислових підприємств різних форм власності в продукції і в прибутку в Україні в 1998 р.
Форми власності Частка в кількості Частка в продукції Частка в прибутку Співвідношення
часток в прибутку і в продукції
Державна 16,3 30,5 82,6 2,71
Колективна 82,5 69,2 14,9 0,21
Приватна
0,9 0,2 1,7 8,5
Розраховано за даними Держкомстату України.
З галузей економіки найбільший податковий тягар падає на промисловість, на другому місці - будівництво. Про це свідчать порівняльні дані щодо співвідношення часток окремих галузей економіки у чистих податках на продукти і у ВДВ (валовій доданій вартості), представлені в табл. 2.3.7. У промисловості найбільш трудомісткі галузі такі, як машинобудування

 
 

Цікаве

Загрузка...