WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

Податки в системі фінансових методів - Дипломна робота

звичайно, стягуються пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих виробничою одиницею-резидентом. До них відносяться: податок на додану вартість, імпортні та експортні мита, акцизні збори, надбавки до цін на окремі товари. Інші податки, пов'язані з виробництвом, включають платежі підприємств і організацій в Державний та місцева бюджети, державні цільові фонди; податок на перевищенні фактичного фонду споживання над розрахунковим; відрахування на геологорозвідувальні роботи; лісовий податок; державне мито; плату за видачу ліцензій; плату за воду; податки з підприємств-власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; плату за землю; ринковий збір; внески до Фонду дорожнього господарства та інших позабюджетних фондів.
Рахунок вторинного розподілу доходу включає поточні податки на доходи, майно тощо та внески на соціальна страхування. До поточних податків включаються: податки на| прибутки і доходи підприємств; прибутковий податок з робітників і службовців; інші податки та збори з фізичних осіб, не пов'язані зі виробничою діяльністю. У рахунку вторинного розподілу доходу показується умовне перерахування домашніми господарствами внесків, включених до оплати праці: фактичних - у відповідні фонди державного сектора, умовних - до секторів-роботодавців. Тут також знаходять відображення платежі населення по страхуванню додаткової пенсії. Фактичними внесками наймачів на соціальне страхування є відрахування підприємств і організацій у фонди соціального страхування, пенсійного забезпечення та зайнятості.
В табл. 2.3.1 представлені дані, що характеризують динамік| загального рівня оподаткування в Україні. За період з 1994 по 1996 рр. загальний рівень оподаткування (податковий тягар) зріс на 4,7 процентних пункта (з 43,5 % у 1994 р. до 48,2 % у 1996 р.), а в 1998р. в порівнянні з 1996 р. - знизився на 4,5 процентних пункта.
У структурі податків на виробництво переважали податки і продукти (в 1992 р. вона становила 76,1 %, а в 1998 р. - 76,4 від загальної суми податків на виробництво та імпорт). Відповідна частка інших податків, пов'язаних з виробництвом, становила 23,9 і 23,3%.
Таблиця 2.3.1. Загальний рівень оподаткування в Україні (% до ВВП)
Роки
1994 1995 1996 1998
Податки при розподілі первинного доходу (податки на виробництво та імпорт) 25,2 24,4 25,0 22,1
у тому числі:
податки на продукти 18,0 15,8 14,6 16,9
інші податки, пов'язані з виробництвом 7,2 8,6 10,4 5,2
Субсидії на виробництво та імпорт -7,8 -5,4 -3,1 -2,9
Податки при вторинному розподілі доходу 26,1 25,5 26,3 24,5
у тому числі:
Поточні податки на доходи, майно тощо 15,2 12,1 11.7 10,1
Внески на соціальне страхування 10,9 13,4 14,6 14,4
Всього чисті податки (без субсидій) 43,5 44,5 48,2 43,7
Розраховано за даними: Національні рахунки України за 1996 рік. Стат. |жк. - К.: Держкомстат України, 1998. - С.24, 74, 75, 85; Національні рахунки України за 1998 р. - С.24, 86, 87.
Частка поточних податків на доходи, майно тощо в загальній податків знизилась на 5,1 процентний пункта (з 15,2 % в 1994р. до 10,1 % у 1998 р.). Якщо оцінівати загальний рівень оподаткування з урахуванням субсидій на виробництво та імпорт, включають відшкодування з Державного та місцевого бюджетів в порядку державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу продукцію, а також кошти для покриття поточних збитків підприємств (зокрема, житлово-комунального господарства, установ культур й тощо) та виконання певної економічної та соціальної політики щодо використання ресурсів, то його зростання в 1994-1996 рр. пов'язане з різким зниженням субсидій в 2,5 рази (з 7,8 % у 1994 р.) до 3,1 % у 1996 і зменшенням ставок податків.
Сукупний показник податкового навантаження, розрахований нами за офіційними джерелами інформації, дещо викривлений через суттєві погріш-ності вимірювання ВВП (неповне врахування тіньової економіки).
За оцінками уряду, тіньова економіка становить 14% (офіційного) ВВП[35,C.21], а нетіньовий сегмент - 86%. Однак розрахунки, проведені групою експертів Гарвардського інституту міжнародного розвитку, показують, що обсяги тіньової економіки в Україні становлять близько 74% від обсягів офіційного ВВП, у тому числі 14%, які враховуються офіційно, і 60%, не враховані в офіційних показниках[36].
Таблиця 2.3.2.Податковий тягар на душу населення і на одного зайнятого працівника в Україні (в доларах США)
Роки 1998р.
до
1992р., разів
1992 1993 1994 1996 1998
Податки на душу населення
-всього 174,7 266,1 315,6 447,7 276,2 1,58
з них чисті податки 111,3 178,5 267,1 420,3 259,3 2,33
Податки на одного зайнятого працівника - всього 371,4 581,1 709,5 982,3 625,6 1,68
з них чисті податки 236,7 389,8 600,4 922,1 587,1 2,48
Розраховано за даними: Народне господарство України у 1992 р. - С.48;
Стат. щорічник України, 1995. - С.71; Стат. щорічник України, 1997. -С.360; Стат. щорічник України, 1998. -С.78, 327, 349.
Крім того, при розрахунку загального рівня податкового тягаря не повністю враховані численні позабюджетні фонди цільового призначення. За даними Рахункової палати Верховної Ради України, у 1996-1997 р.р. в Україні діяло 600 позабюджетних фондів, що були юридичними особами, з них близько 500 благодійних та інших фондів, створених під конкретні акції та довгострокові програми. До того ж при міністерствах і відомствах України створено більше 60 спеціальних галузевих фондів, що не є юридичними особами.
Рівень податкового тягаря значною мірою залежить від рівня державних витрат і можливостей їх забезпечення за рахунок податкових надходжень і запозичень (як внутрішніх, так і зовнішніх).
Існує певна залежність між рівнем ВВП на душу населення і рівнем державних витрат. У розвинутих країнах, з високим рівнем ВВП на душу населення, він вищий, а в країнах, що розвиваються - значно нижчий. Так, з 1960 по 1998 роки частка витрат у ВВП розвинутих країн зросла: у США - з 27,8 до 33,1%; в Японії відповідно з 18,3 до 35,5%; в Англії- з 32,6 до 39,7%; в Німеччині - з 32,0 до 47,4; Франції - з 34,6 до 53,2 %; у Швеції - з 31,1 до 60,8%[37,C.25-34]. Разом зі зростанням державних витрат зростала і частка податків у ВВП. Протягом останньої чверті віку вони зростали в країнах ОЄСР таким чином: у 1965 р. - 26,6 %; 1970 - 30,0 %;1980 - 35,2 %; 1987 - 38,8 %[38,C.32]. У Швеції частка податків у ВВП зросла до 56,7%; Данії- 52,8%; Бельгії - 46,4%[39,C.20]. У 1980-і роки, коли в ході проведення податкових реформ в ряді країн ставки податків були знижені, мало місце значне зростання дефіциту бюджету і державногоборгу. У США, наприклад, державний борг відносно ВВП зріс з 25% у 1975 р. до 41 % у 1986 р.[40,C.59]
В Україні, де реальний ВВП на душу населення знаходиться на рівні середнього аналогічного показника в країнах, що розвиваються, рівень видатків бюджету до ВВП різко коливався від 38,2 % у 1992 р. до 52,4 % у 1994 р., а починаючи з 1994 р. знижувався і в

 
 

Цікаве

Загрузка...