WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

незаконного обігу наркотиків мав би грунтуватися й на суспільній небезпечності поширення наркоманії і високому ступені латентності цього явища. До того ж багато питань, які стосуються цієї проблеми, є дискусійними і дотепер недостатньо розроблені, що ускладнює боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів.
Так, недостатньо досліджено питання щодо об'єкта та предмета розглядуваних злочинів (зокрема, виникли нові поняття - "психотропні речовини", "прекурсори", "аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин"); чимало суперечливих моментів трапляється при кваліфікації діянь, пов'язаних з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів (відмежування розкрадання їх від розкрадання державного чи колективного майна, придбання від вживання наркотиків, визначення розмірів предмета злочинів, вчинюваних на грунті наркоманії, і моменту їх закінчення, тощо). Науково-практичний інтерес має й дослідження правових проблем примусового лікування наркоманів і токсикоманів, які вчинили злочин. З прийняттям антинаркотичних законів гостро постала проблема приватизації підприємств, які займаються виготовленням, реалізацією наркотичних засобів, що потребує відповідних змін чинного законодавства.
У зв'язку з оновленням законодавства про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів постала необхідність вивчення соціальної обумовленості кримінально-правових заборон, заохочувальних норм, інших новел. Треба врахувати й істотні недоліки, що існують в діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинами у сфері обігу наркотиків. Тому, безперечно, одним з актуальних завдань є підвищення ефективності цієї діяльності, що неможливо без опрацювання питання правильного застосування норм кримінального права. Така робота безпосередньо пов'язана з необхідністю грунтовного дослідження правозастосовчої діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
У площині дисертаційного дослідження на особливу увагу заслуговують проекти Кримінального кодексу України. Вони потребують доопрацювання, аби майбутнє кримінальне законодавство було оптимально узгоджено з міжнародно-правовими актами про відповідальність за незаконний обіг наркотиків.
Отже, обрання теми даного дослідження обумовлено її актуальністю, науковою новизною та вагомим практичним значенням опанування проблем, що пов'язані з потенційними заходами протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними.
Треба зазначити, що радянські вчені, долаючи значні складнощі, викликані офіційним запереченням існування в соціалістичному суспільстві наркоманії, намагалися запропонувати об'єктивний погляд на дану проблему. З кінця 60-х років різні аспекти подолання наркоманії та боротьби з незаконним обігом наркотиків досліджувалися в кандидатських дисертаціях, більшість з яких мали гриф "Для службового користування": К.Ш. Курманова (1967), Г.Ю. Бувайлика (1968), М.Ф. Орлова (1969), К.А. Карповича (1972), В.І. Тимофєєва (1976), В.І. Охременка (1977 р.), О.В. Колесник (1978), Г.М. Білика (1979), І.Н. Дружиніна (1980), Н.М. Толмачова (1982), А.Е. Реджепова (1983), Н.А. Мірошниченко, А.А. Музики, М.С. Хруппи, А.С. Якубова (1984), П.М. Сбірунова (1985), З.Х. Абазова, Д.Є. Метревелі (1988), Е.Г. Гасанова, А.В. Горкіна (1991), І.О. Никифорчина, Ісси Халеда Фахеда Мостафи, В.І. Омігова (1994), С.А. Гадойбоєва (1996), О.М. Гуміна (1997) та інших вчених.
У 1991 р. в Казахстані К.Ш. Курмановим і в 1993 р. у Російській Федерації (Москва) О.Я. Гришком захищено докторські дисертації відповідно на тему "Кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби з наркотизмом" і "Правові та кримінологічні проблеми соціальної реабілітації хронічних алкоголіків і наркоманів".
У різні роки дана проблематика досліджувалася такими радянськими та вітчизняними авторами, як Е.А. Бабаян, Ю.В. Баулін, Б.С. Бейсенов, Т.А. Боголюбова, А.О. Габіані, С.П. Гарницький, В.О. Глушков, М.Х. Гонопольський, А.В. Горкін, Р.М. Готліб, О.М. Джужа, С.П. Дідківська, М.М. Кадиров, О.М. Костенко, Н.Ф. Кузнєцова, І.П. Лановенко, Г.А. Левицький, В.Г. Лихолоб, Ф.А. Лопушанський, Е.Г. Мартинчик, П.С. Матишевський, М.І. Ожиганов, П.І. Орлов, О.І. Перепелиця, Б.А. Протченко, Л.І. Романова, О.Я. Свєтлов, М.П. Селіванов, Д.А. Сепс, В.М. Смітієнко, В.П. Тихий, В.І. Ткаченко, К.А. Толпєкін, С.Я. Улицький, В.В. Устименко, Є.В. Фесенко, М.Л. Хоменкер, Е.Х. Чекушев та інші.
Автор широко використовував праці згаданих правознавців, а також спирався на загальнотеоретичні положення науки кримінального права, кримінології, що розроблялися такими вченими, як Ю.В. Александров, Л.В. Багрій-Шахматов, М.І. Бажанов, В.І. Борисов, С.В. Бородін, Ф.Г. Бурчак, В.К. Грищук, І.М. Даньшин, М.І. Загородников, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський, В.М. Кудрявцев, П.П. Михайленко, Г.М. Міньковський, В.Ф. Опришко, М.І. Панов, А.О. Пінаєв, В.В. Скибицький, В.В. Сташис, Є.Л. Стрельцов, С.А. Тарарухін, В.Я. Тацій, І.С. Тишкевич, І.К. Туркевич, Ю.С. Шемшученко, С.С. Яценко та інші.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У 1989 р. тема дисертації розглядалася на засіданні Координаційного бюро з проблем кримінального права Всесоюзного інституту по вивченню причин і розробленню заходів запобігання злочинності, була визнана актуальною і включена до зведеної координаційної довідки наукових досліджень в СРСР на 1989 р. Повторно тема докторської дисертації затверджена вченою радою Національної академії внутрішніх справ України 25 червня 1996 р.
Комплексною цільовою програмою боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки (розділ Х, п. 70; розділ ХІІІ, п. 84), Національною програмою протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу на 1994-1997 роки (розділ І, п. 11) передбачено наукове супроводження вирішення проблеми боротьби зі злочинністю і, зокрема, заплановано провести дослідження проблем немедичного вживання наркотиків і психотропних речовин, узагальнити вітчизняну практику та міжнародний досвід боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.
Дисертація підготовлена відповідно до зазначених програмних положень і згідно з планом науково-дослідних робіт відділу кримінально-правових і кримінологічних досліджень Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної Академії Наук України.
Мета і завдання дослідження. Дисертаційна робота має за мету комплексне наукове розроблення кримінально-правових і кримінологічних проблем, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, і формування на цій основі науково обгрунтованих пропозицій щодо чинного кримінального законодавства, а також практичних рекомендацій у сфері правозастосовчої діяльності. Зрештою, концептуальною метою дослідження є сприяння оптимальному розв'язанню питань відповідальності за злочини, вчинювані на грунті наркоманії, в тому числі й за посягання на здоров'я населення згідно з новим Кримінальним кодексом України, проекти якого потребують подальшого

 
 

Цікаве

Загрузка...