WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

літературі думку про те, що народне здоров'я - це не біофізіологічний чипсихологічний стан населення, а "суспільні відносини, що регулюються відповідними правилами та забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і життєдіяльності людського організму". Це визначення, загалом правильне, на думку автора, треба дещо уточнити, конкретизувати в тому плані, що умовами нормального функціонування та життєдіяльності організму людини є забезпечена суспільством і охоронювана державою можливість перебувати в живому стані, відчувати радість живого, здорового буття. Наявність такої можливості у певної людської спільноти і в окремої особи як її члена є основним, глибинним змістом категорії здоров'я населення, яке охороняється кримінальним законом. Саме можливість стану життєдіяльності людей, який відповідає інтересам суспільства, є головним у змісті здоров'я населення як об'єкта злочинних посягань.
Суспільна сутність і небезпечність злочинів, пов'язаних з наркотичними засобами, у тому й полягає, що вони руйнують цю можливість. Врешті-решт злочинним наслідком аналізованих діянь стає хвороба - наркоманія (токсикоманія). Наркомани тому і є хворими, що позбавлені можливості перебувати у здоровому стані, користуватися благами життя, що порушена їх життєдіяльність. Наркоманія як хвороба є протилежністю здоров'ю населення. Сутність наркоманії має певне значення для характеристики об'єкта цих злочинів, оскільки злочинні наслідки належать одночасно до об'єктивної сторони і до об'єкта злочину.
Наркоманія як злочинний наслідок вказує на руйнацію здоров'я населення і дає змогу найбільш повно й грунтовно розкрити його зміст як об'єкта аналізованої категорії злочинів.
На підставі викладеного зроблено висновок, що родовим об'єктом злочинів у сфері обігу наркотичних засобів є суспільні відносини, які забезпечують невизначеному колу осіб можливість і сприятливі умови для перебування у живому стані, радісного і здорового буття.
Ці суспільні відносини є суспільно-громадським змістом здоров'я населення як правової матерії. Механізм заподіяння шкоди народному здоров'ю (родовому об'єкту) полягає в тому, що "наркотичні" злочини руйнують ці суспільні можливості, перетворюють їх на неможливість для потерпілих від таких злочинів, оскільки наслідками останніх є загроза чи реальне настання тяжкої хвороби - наркоманії (або токсикоманії).
Очевидно, що за родовим об'єктом не всі склади злочинів, що пов'язані з наркотиками, належать до посягань у сфері народного здоров'я (винятком є, зокрема, статті 22912, 22915, 22916 КК). Проте вони були розміщені серед злочинів проти народного здоров'я на підставі спільної для них антинаркоманійної спрямованості. Обраний шлях заперечує науково обгрунтований метод побудови глав Особливої частини Кримінального кодексу за ознаками родового об'єкта. Відхилення від цього метода обов'язково призведе до ускладнень в застосуванні кримінального законодавства, зруйнує апробовану систему його кодифікації і позбавить законодавця надійного інструмента останньої.
Автор переконаний, що певні негаразди, які трапляються в процесі розбудови Особливої частини чинного Кримінального кодексу України (так само як і при розробленні проекту нового), викликані не якимись помилковими методами її конструювання, а складністю правильного і чіткого визначення родового об'єкта злочину.
Дисертант дійшов висновку, що певні злочини (наприклад, передбачені статтями 2291, 2292, 22917, 22919, 22920 КК) загрожують здоров'ю не певних, конкретних осіб, а більш-менш широкого, невизначеного кола осіб (що постраждали від розповсюдження наркотиків). Тому їх родовим об'єктом є здоров'я не окремої особи, а здоров'я людей (кількох осіб, більш-менш значного їх числа, які або зовсім заздалегідь не відомі злочинцеві, або про яких він має лише загальне уявлення). За вказаних об'єктивних підстав ці злочини можуть бути визнані посяганнями на здоров'я людей (населення). Найголовнішим об'єднуючим началом "наркотичних" злочинів в одну групу посягань на здоров'я населення є їх здатність завдавати однорідної шкоди у вигляді поширення наркоманії і токсикоманії шляхом незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Отже, усі злочини, які прямо чи побічно пов'язані з наркотичними засобами, на думку автора, можна згрупувати за родовим об'єктом таким чином:
1) злочини, що посягають на здоров'я населення (статті 701, 2082, 2291 - 2298, 22911, 22917, 22919, 22920 КК);
2) злочини, що посягають на здоров'я чи життя особи (ст. 22915 КК);
3) злочини, що посягають на громадський порядок (ст. 22916 КК);
4) злочини, що посягають на порядок управління (статті 22913, 22914, 22918 КК);
5) злочини, що посягають на економічну систему держави (ст. 22912 КК);
6) злочини, що посягають на правосуддя (статті 1834, 184, 186, 187 КК).
Запропонована класифікація наочно свідчить, що далеко не всі злочини, які є елементами незаконного обігу наркотичних засобів, посягають на народне здоров'я.
На підставі даної класифікації злочинів може бути розроблена теоретична модель системи норм про відповідальність за злочини, пов'язані з наркотиками. Це, в свою чергу, дає можливість обгрунтувати доцільність виок-ремлення в новому Кримінальному кодексі України спеціального розділу "Злочини у сфері обігу наркотичних засобів" поряд із самостійним розділом "Злочини проти здоров'я населення".
Автор дійшов висновку, що кримінально-правові заборони у сфері обігу наркотичних засобів, які спрямовані на охорону здоров'я населення, досягають своєї головної і кінцевої мети опосередковано через охорону здоров'я конкретної людини. Саме воно і повинно визнаватися основним безпосереднім об'єктом першої групи злочинів, пов'язаних з наркотиками.
У підрозділі 2.2. "Характеристика предмета злочинів, пов'язаних з наркоманією" автор зазначає, що в узагальненому вигляді предмет аналізованих злочинів складають:
1) наркотичні засоби, які є предметом злочинів, передбачених статтями 701, 2291 2292, 2296, 2298 КК;
2) психотропні речовини (статті 701, 2291, 2292, 2296, 2298 КК);
3) прекурсори (статті 701, 22919, 22920 КК);
4) снотворний мак чи коноплі (ст. 2293 КК);
5) фінансові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів і використовувані з метою їх відмивання (ст. 22912 КК);
6) документи (підроблені чи незаконно одержані) на отримання наркотичних засобів (ст. 22913 КК);
7) офіційні документи, які містять завідомо неправдиві відомості про обіг наркотичних засобів (ст. 22918 КК);
8) рецепт (незаконно виданий) на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 22914 КК);
9) обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 22917 КК);
10) дім та приміщення для вживання чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або для вживання одурманюючих засобів (статті 2294, 22911 КК).
Розкривається кримінально-правовий зміст

 
 

Цікаве

Загрузка...