WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

вдосконалення.
Відповідно допоставленої мети сформульовані такі основні завдання дослідження:
- дати загальну характеристику і визначити тенденції поширення наркоманії в Україні, показати її негативний вплив на ситуацію зі СНІДом;
- розкрити суспільну небезпечність злочинів, пов'язаних з наркотиками;
- актуалізувати проблему "наркоманія і права людини";
- виявити національні потреби й міжнародно-правові зобов'язання України у площині глобальної проблеми "незаконний обіг наркотиків і відмивання грошей";
- проаналізувати чинне кримінальне законодавство, що передбачає відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів;
- узагальнити слідчу й судову практику його застосування;
- сформулювати основні напрями антинаркотичної політики як складової української карної політики;
- порівняти проекти Кримінального кодексу України, на основі чого запропонувати доктринальну модель системи норм про відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів і посягання на здоров'я населення.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням за обраною темою - основних кримінально-правових проблем відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та проблем запобігання наркоманії як пріоритетного напряму української карної політики. На основі емпіричних даних - уперше узагальненої слідчої і судової практики застосування законодавства 1995 р. про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів - дисертантом:
а) проведено юридичний аналіз загальних об'єктивних і суб'єктивних ознак злочинів у сфері обігу наркотичних засобів;
б) визначено прогалини в законодавстві та запропоновано конкретні пропозиції щодо його вдосконалення;
в) обгрунтовано (з урахуванням проектів Кримінального кодексу України) науковий прогноз шляхів декриміналізації (в окремих випадках - криміналізації) певного кола діянь, пов'язаних з наркотиками;
У дисертації висунуто ряд нових концептуальних у теоретичному плані та важливих для юридичної практики положень і висновків, які виносяться на захист, а саме:
1. Уперше, після прийняття антинаркотичного законодавства 1995 р., дано розгорнутий аналіз ситуації з поширенням наркоманії в Україні і стійкої тенденції до зростання злочинності, пов'язаної з наркотиками, протягом останніх десятиріч.
2. Уперше в Україні досліджено такі комплексні проблеми, як наркоманія і права людини, незаконний обіг наркотиків і відмивання грошей, на підставі чого запропоновані шляхи вдосконалення національного законодавства в даній сфері; обгрунтовано необхідність посилення гарантій права на захист підозрюваних і обвинувачених, хворих на алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію; удосконалено визначення поняття відмивання грошей, одержаних злочиним шляхом.
3. На основі статистичних даних і матеріалів слідчої та судової практики зроблено висновок про те, що норми про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, якими доповнено Кримінальний кодекс України у 1995 р., не застосовуються (за винятком статей 22913, 22919 КК).
4. Дістало подальший розвиток дослідження об'єкта аналізованих злочинів (сформульовано поняття родового об'єкта злочинів, пов'язаних з наркотичними засобами); обгрунтовано позицію щодо основного безпосереднього об'єкта злочинів у сфері обігу наркотиків, яким, на думку дисертанта, є здоров'я окремих громадян.
5. Запропонована класифікація злочинів, пов'язаних з наркоманією, за родовим об'єктом; обгрунтовано доцільність виокремлення в новому Кримінальному кодексі України спеціального розділу "Злочини у сфері обігу наркотичних засобів" поряд із самостійним розділом "Злочини проти здоров'я населення"; розроблено теоретичну модель системи норм про відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів і посягання на здоров'я населення.
6. Уперше в юридичній літературі, після прийняття антинаркотичного законодавства 1995 р., дана загальна характеристика предмета злочинів, пов'язаних з наркоманією; обгрунтовується висновок про те, що для певних складів злочинів наркотичні засоби і психотропні речовини є не предметом, а засобом чи знаряддям вчинення злочину.
7. Уперше в радянській і вітчизняній літературі розглянуто питання про аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин та запропоновано криміналізувати суспільно небезпечні діяння з ними; привернута увага щодо небезпеки розповсюдження анаболічних стероїдів і обгрунтовано необхідність проведення окремого дослідження даної проблеми з метою регламентації відповідальності за певні дії з анаболіками.
8. Удосконалено визначення діянь, які складають незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема, дістало подальше вдосконалення визначення поняття схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин у зв'язку з появою ст. 22915 КК, яка конкурує зі ст. 2295 КК, а також з урахуванням нового погляду на спрямованість умислу винуватого.
9. Дістало подальший розвиток обгрунтування позиції про те, що розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин є самостійним, особливим деліктом, що відрізняється за об'єктивними і суб'єктивними ознаками від розкрадання майна.
10. Наведено аргументацію щодо висновку про те, що вимагательство наркотиків не охоплюється складом розкрадання наркотичних засобів чи психотропних речовин (такі дії необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 862 чи 144 КК і ч. 2 ст. 17, ст. 2291 або 2296 КК). Обгрунтовано думку про доцільність криміналізації вимагательства наркотичних засобів.
11. Обгрунтовано позицію про відсутність юридичних підстав для кваліфікації збуту наркотичних засобів особам, яких тримають у місцях позбавлення волі, додатково за ст. 1834 КК (на думку дисертанта, в цьому випадку дії винуватого необхідно кваліфікувати лише за ст. 2291 КК, оскільки вони не утворюють ідеальну сукупність злочинів, передбачених ст. 2291 і 1834 КК).
12. Критично оцінюється рішення Верховної Ради України про ненадання кримінальному закону зворотної сили до осіб, засуджених за ст. 2299 КК, у зв'язку з виключенням останньої із Кримінального кодексу.
13. Уперше висвітлено аргументацію про хибну позицію законодавця у випадку з криміналізацією незаконного публічного вживання наркотичних засобів, пропонується ст. 22916 КК виключити із Кримінального кодексу України.
14. Обгрунтовано висновок про те, що найбільш поширеним основним мотивом вчинення злочинів, пов'язаних із наркотичними засобами або психотропними речовинами, є мотив вживання (власного чи іншими особами), а не корисливий мотив, як традиційно стверджується в юридичній літературі.
15. Уперше досліджується мета збуту-придбання макової соломи чи конопель у контексті ст. 2293 КК як двоєдина мета незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; дістало подальший розвиток дослідження мети збуту прекурсорів як обов'язкової ознаки складу злочину,

 
 

Цікаве

Загрузка...