WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

прекурсорів; б) виключити з ч. 1 посилання на мету продовження незаконного обігуцих засобів і речовин, оскільки така ознака суб'єктивної сторони злочину взагалі унеможливить застосування цієї статті на практиці; в) при формулюванні змісту статті треба використати міжнародно-правове визначення поняття "відмивання грошей" і назвати її "Відмивання доходів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів'' (варіант: "Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом").
Дисертантом привернуто увагу й до інших статей розд. ХIII проекту Кримінального кодексу.
У площині досліджуваної проблеми криміналізації (декриміналізації) діянь у сфері обігу наркотиків має значення діяльність Комітету, якому законом надано право, зокрема, відносити засоби й речовини до наркотичних, психотропних чи прекурсорів та встановлювати їх розміри. На конкретних прикладах демонструється, що в цій діяльності Комітет не завжди додержує вимог закону.
Конституція України передбачає, що діяння, які є злочинами, та відповідальність за них визначаються виключно законами України (п. 22 ч. 1 ст. 92). У цьому зв'язку, на думку автора, є необхідним переглянути положення аналізованого законодавства, з тим щоб невеликі, великі й особливо великі розміри наркотиків встановлювалися в законодавчому порядку.
У висновках праці міститься підсумок проведеного дослідження. Викладено загальнотеоретичні результати, одержані в дисертації, і сформульовані положення щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства в галузі боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів; окреслено коло питань, які потребують роз'яснень з боку Пленуму Верховного Суду України; визначені напрями подальших досліджень проблем подолання наркоманії і незаконного обігу наркотиків. Зокрема, пропонується:
1. Враховуючи законодавче визначення наркоманії (хворобливий психічний стан), з метою посилення гарантій права на захист підозрюваного чи обвинуваченого у справах відносно наркоманів, алкоголіків, токсикоманів участь захисника на попередньому слідстві і в суді треба визнати обов'язковою. У зв'язку з цим ст. 46 КПК необхідно доповнити таким положенням: "6) у справах осіб, які визнані хворими на алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію".
2. Сьогодні існує нагальна потреба у прийнятті кримінально-правової норми про профілактичне лікування засуджених, які не виявляють ознак наркоманії чи токсикоманії, але викриті в немедичному вживанні наркотичних засобів (психотропних речовин). Це буде кроком у напрямі запобігання наркологічним захворюванням на ранніх стадіях. Було б виправданим доповнити ст. 14 КК частиною п'ятою приблизно такого змісту:
"Суд зобов'язує осіб, які вчинили злочини і зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами, психотропними речовинами чи іншими одурманюючими засобами, пройти курс профілактичного лікування і періодично з'являтися до лікаря-нарколога протягом контрольного строку".
Невиконання засудженим цього припису може розглядатися, наприклад, як підстава для незастосування щодо нього умовно-дострокового звільнення від покарання чи заміни останнього більш м'яким (статті 52, 53 КК), а також акта амністії.
3. Дисертант вважає, що заохочувальні норми (ст. 22910 КК) доцільно викласти приблизно в такій редакції:
"Особа, яка до порушення щодо неї кримінальної справи добровільно звернулася до медичного закладу і розпочала лікування від наркоманії чи токсикоманії, або добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори чи вказала джерело їх придбання, сприяла розкриттю злочинів у сфері обігу цих засобів і речовин, звільняється від кримінальної відповідальності за їх незаконні вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина 1 статті 2291, частина 1 статті 2296, стаття 2298, частина 1 статті 22920 цього Кодексу)".
4. З метою диференціювання відповідальності за дії, що мають різний ступінь суспільної небезпечності, пропонується як варіант така редакція ст. 2294 КК:
"Стаття 291. Організація або держання притону чи надання приміщення
для розповсюдження наркотичних засобів, психотропних
чи інших одурманюючих речовин
Надання приміщення для вживання, вироблення або виготовлення наркотичних засобів, психотропних чи інших одурманюючих речовин -
карається позбавленням волі на строк до трьох років чи виправними роботами на строк до двох років.
Організація чи держання притону з тією ж метою -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів або із залученням неповнолітнього, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна".
5. Назріла об'єктивна потреба врегулювати відповідальність за незаконні дії з аналогами наркотиків на кшталт відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин. У цьому зв'язку автор вважає виправданим доповнити гл. Х Кримінального кодексу України (розд. ХІІІ проекту КК) статтею такого приблизно змісту:
"Стаття... Незаконний обіг аналогів наркотичних
засобів чи психотропних речовин
Незаконні дії з аналогами наркотичних засобів чи психотропних речовин -
караються відповідно до статей... цього Кодексу".
6. Пропонується сформувати на базі розд. ХIII проекту Кримінального кодексу України два самостійні розділи: "Злочини у сфері обігу наркотичних засобів" і "Злочини проти здоров'я населення". До останнього доцільно включити такі статті розд. II, VIII, IХ, ХIII (нумерація, що в проекті Кодексу):
296. Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин.
298. Порушення правил боротьби з епідеміями.
299. Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами.
300. Заготівля, перероблення або збування радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції.
301. Посягання на здоров'я людей під приводом виконання релігійних обрядів.
125. Зараження вірусом імунодефіциту людини.
126. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження вірусом імунодефіциту людини.
128. Зараження венеричною хворобою.
228. Порушення ветеринарних правил.
239. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.
240. Погроза вчинити розкрадання або використати радіоактивні матеріали.
242. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини.
7. Розділ "Злочини у сфері обігу наркотичних засобів" доцільно розташувати після розділу "Злочини проти здоров'я населення". Теоретична модель системи норм про відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів (як проект нового розділу) могла б мати, наприклад, таку структуру:
Стаття... Відмивання коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів та іншої злочинної діяльності.
Стаття... Незаконні дії з наркотичними

 
 

Цікаве

Загрузка...