WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
МУЗИКА
Анатолій Ананійович
УДК 343. 3/. 7
НЕЗАКОННИЙ ОБІГ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
(кримінально-правове та кримінологічне дослідження)
Спеціальність: 12.00.08 - кримінальне право і кримінологія;
кримінально-виконавче право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Київ - 1998
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної Академії Наук України
Науковий консультант:
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України
Яценко Станіслав Сергійович (суддя Конституційного Суду України)
Офіційні опоненти:
1. Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України
Баулін Юрій Васильович (професор кафедри кримінального права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого).
2. Доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України
Закалюк Анатолій Петрович (начальник Управління по зв'язках з державними, судовими, правоохоронними органами Академії правових наук України).
3. Доктор юридичних наук, професор
Стрельцов Євген Львович (проректор Одеського державного університету ім. І.І. Мєчнікова, завідувач кафедри публічного і приватного права економіко-правового факультету).
Провідна установа:
Львівський державний університет ім. Івана Франка Міносвіти України (м. Львів)
Захист відбудеться " 27 " листопада 1998р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.50.24.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної Академії Наук України (252001, м. Київ - 1, вул. Трьохсвятительська, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної Академії Наук України (252001, м. Київ - 1, вул. Трьохсвятительська, 4).
Автореферат розісланий " 23 " жовтня 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук Кучеренко І.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Наркоманія і незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів належать до суспільно небезпечних явищ, які тісно пов'язані з організованою злочинністю і мають глобальний характер. Враховуючи це, Україна підтримує ініціативи міжнародної спільноти щодо боротьби з незаконним розповсюдженням зазначених засобів і речовин. Вона ратифікувала відомі Конвенції ООН 1961, 1971, 1988 рр. За ініціативою України Генеральна Асамблея ООН у 1990 р. прийняла політичну декларацію та всесвітню програму дій, оголосивши 90-ті роки десятиріччям боротьби з незаконним виробництвом та розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин.
Суспільно небезпечні наслідки поширення наркоманії і токсикоманії викликали потребу поряд із вжиттям соціальних, економічних, медичних та інших заходів, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, переглянути чинне у цій сфері національне адміністративне і кримінальне законодавство.
15 лютого 1995 р. Верховна Рада України прийняла Закони: "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними".
Отже, Українська держава з метою забезпечення та охорони суспільних відносин у сфері народного здоров'я встановила особливий правовий режим обігу наркотичних засобів (державна монополія щодо їх обігу, спеціальний перелік цих засобів і речовин, обмеження їх використання лише окремими видами наркотиків і тільки з метою задоволення медичних і наукових потреб, контроль за їх обігом). Цей режим обумовлено біохімічними властивостями групи речовин природного і штучного походження, немедичне вживання яких згубно впливає на людину.
Прийняття антинаркотичних законів 1995 р. було викликане, зокрема, необхідністю узгодження національного законодавства з міжнародно-правовими актами в цій галузі. У Кримінальний кодекс України було внесено суттєві доповнення та зміни: з'явилися нові склади злочинів, пов'язаних з наркоманією (їх загальна кількість сягнула двадцяти); розширено й конкретизовано предмет таких злочинів; диспозиції "cтарих" статей доповнені новими кваліфікуючими ознаками; змінено санкції кримінально-правових норм; по-іншому сформульовано умови звільнення осіб від кримінальної відповідальності (заохочувальні норми). Тому виникла потреба наукового осмислення нового законодавства.
Дієвість оновленого законодавства послаблювалась тим, що правоохоронні органи та суди до останнього часу не мали узагальнених даних про практику його застосування. Підготовлений ще в 1992 р. (на основі старого законодавства) проект постанови Пленуму Верховного Суду України з питань відповідальності за злочини, пов'язані з наркотичними засобами, містив істотні недоліки і, мабуть, тому не був прийнятий. Відсутність такого документа негативно відбивалася на правозастосовчій діяльності. У цьому зв'язку теоретичне й прикладне значення розгляду питань, що складають предмет дослідження, посилюється за рахунок використання дисертантом нещодавно прийнятої постанови Пленуму Верховного Суду України (27 лютого 1998 р., № 3) "Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами".
Оновлення та реформування законодавства про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів конче потребують своєчасного та належного теоретико-правового забезпечення. Проте сучасні наукові дослідження з розглядуваної тематики не відповідають вимогам життя. Ретроспективний погляд на досягнення та здобутки в цій галузі оптимізму не додає. За минулий радянський період, включаючи "епоху перебудови", і в останні роки в Україні не було підготовлено жодної докторської дисертації, присвяченої правовим проблемам боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів. Автори окремих дисертаційних досліджень торкалися цієї теми побіжно, виходячи з інтересів висвітлення суміжних проблем.
Увага вчених-юристів зосереджувалася в основному на аналізі складів злочинів, пов'язаних з наркотичними засобами, і була зумовлена не тільки складністю даної теми, а й її практичною значущістю, оскільки питома вага цих правопорушень у загальній структурі злочинності останнім часом значно зросла. Нині інтерес правників до кримінально-правових аспектівпроблеми

 
 

Цікаве

Загрузка...