WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Закону України "Про прокуратуру"[12] нагляд за виконнаням законів всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами являється однією з основних функцій прокуратури. В останні роки значна увага приділяється прокуратурою України нагляду за дотриманням законів, що стосуються, як економічних відносин у країні в цілому, так і в сфері бюджетного законодавства зокрема. Про вищевказане свідчить той факт, що за останні два роки у порівнянні з минулими роками значно зросла кількість порушених кримінальних справ по статтям кримінального кодексу України, що передбачають кримінальне покарння осіб за скоєні злочини у економічній сфері та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Розділ 2
Поняття та види стягнень за бюджетні правопорушення
Розглядати поняття стягнень за бюджетні правопорушення необхідно від виду відповідальності (адміністративної, кримінальної, дисциплінарної) та від галузі права норми якої порушені, характеру бюджетного правопорушення, тобто наслідків які були завдані даним правопорушенням. Згідно з нормами Бюджетного кодексу України особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законами України (ст.121)[2]. Бюджетне правопорушення, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законом його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь. Посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, які вчинили бюджетне правопорушення, несуть передбачену законом цивільно-правову відповідальність згідно з законом незалежно від накладення передбачених бюджетним кодексом заходів стягнення на розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.
Вище ми розглядали розподіл бюджетних правопорушень на види. Цей розподіл є головною передумовою визначення виду стягнення за бюджетні правопорушення.
На основі даного розподілу ми розглянемо види стягнень за бюджетні правопорушення.
Стягнення, що застосовуються за порушення бюджетного законодавства можуть бути каральні та правовідновлючі.
Каральна відповідальність наступає за злочини, адміністративні або дисциплінарні проступки в бюджетному процесі, які в загальному будуть називатися бюджетними правопорушеннями. Виникає ця відповідальність та проходить тільки в процесуальній формі і визначається актами державних органів, складеними посадовими особами, що наділені необхідними повноваженнями.
Вказаний вид відповідальності включає наступні стадії:
1. Обвинувачення конкретної особи у вчиненні правопорушення або проступку;
2. Використання обставин справи щодо правопорушника;
3. Прийняття рішення про використання або не використання санкції, вибір в її межах конкретної міри покарання;
4. Застосування стягнення або покарання, що призначено правопорушнику.
В даній ситуації акцент робиться на процесуальну сторону відповідальності, на сам процес притягнення винних осіб до відповідальності і нерозривно пов'язаний з ним процес кваліфікації.
По-перше, необхідно визначити під які норми права підпадає вчинене правопорушення (якої галузі права).
Наприклад, мається на увазі кримінально-правові норми. Вибір норми в даному випадку не являє собою великої складності. Оскільки процес притягнення до відповідальності та призначення покарання розмежовується в залежності від тяжкості суспільно небезпечного діяння.
Кримінальне законодавство поширюється на ті суспільно небезпечні дії які прийнято вважати найбільш небезпечними від інших, за які наступають суворіші санкції (ув'язнення, виправні роботи, обмеження волі, заборона займати певні посадаи, заборона зайняття певними видами діяльності). І найголовніше, що різнить кримінальну відповідальність є наявність у особи, що відбула покарання осбливого правового стану - судимості.
При адміністративній відповідальності законом передбачено, що через рік, якщо особа не скоює протягом року іншого проступку, то вона вважається такою, що до адміністративної відповідальності не притягувалась.
По-друге застосовуючи положення нормативно-правових актів, вчиняти дії, передбачені по кожній стадії. В кінцевому результаті буде досягнута мета - притягненя винного до відповідальності.
До іншиї групи стягеннь ми віднесли правопоновлюючі.
Їх суть заключається у відновленні незаконно порушених прав, в примусовому виконанню обов'язку. Особливість цього виду відповідальності в тому, що в ряді випадків правопорушник може, сам без втручання державних органів, виконати свої обов'язки, поновити порушені права, зупинити протиправний стан.
Правопоновлююча відповідальність виникає з моменту правопорушення і завершується поновленням порушеного правопорядку. Процесуальні норми регулюють реалізацію цього виду відповідальності у випадку спору або відмови правопорушника поновити порушений правопорядок[24].
В цій класифікації видів стягнень юридичну відповідальність приймають за єдине ціле, як загально правову категорію. В свою чергу це ціле розподіляється на дві складові. Одна складова відповідає за покарання винних. Мається на увазі весь процес притягнення до відповідальності починаючи з обвинувачення винного і закінчуючи покаранням. Тут має місце і примус, якого зазнають правопорушники збоку державних органів, і настання шкідливих наслідків у вигляді санкцій.
Інша частина, яка носить назву правопоновлюючої відповідальності, відповідає за відновлення того стану суспільних відносин, майнового або фізичного стану особи який існував до правопорушення. В такому випадку для правопорушника не застосовуються примус державних органів і не наступають шкідливі наслідки, такого змісту як в інших видах відповідальності.
Розглянемо тепер детальніше всі можливі види стягнень за бюджетні правопорушення.
Бюджетні правопорушення, які виникають на всіх стадіях бюджетного процесу, та які за своїм характером є суспільно небезпечним винним діянням, що посягають на охоронювані кримінальним законом цінності і є заборонені під загрозою покарання караються санкціями передбаченим Кримінальним кодексом України[26.138]. Даний вид правопорушень є злочином і стягнення за вчинення злочинів у бюджетній сфері, серед усіх видів стягнень за скоєні правопорушення даного характеру, є найсуворішими.
Взагалі, злочином визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, його політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободигромадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок.
Для того, щоб бюджетне правопорушення вважалося злочином, воно повинно

 
 

Цікаве

Загрузка...