WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

розробляти методологію контрольно-ревізійної роботи, тобто розробляти інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок - це є одним із елементів нормотворчої функції, яку виконують органи державної контрольно-ревізійної служби. Головне контрольно-ревізійне управління України і контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі ще й розробляють пропозиції щодо удосконалення контролю. А Головне контрольно-ревізійне управління України відповідно до законодавства розробляє і затверджує нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів державної контрольно-ревізійної служби, бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення фінансової системи України. Із зазначеного можна зробити висновок, що виконання нормотворчої функції спрямоване на вдосконалення проведення фінансового контролю, а також на вдосконалення діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби.
Однією із функцій органів державної контрольно-ревізійної служби є організаційна. Так, Головне контрольно-ревізійне управління України та контрольно-ревізійне управління в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі організовують роботу контрольно-ревізійних підрозділів у Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі; здійснюють методичне керівництво та контроль за їх діяльністю. У даному випадку контроль є функцією управління. Крім цього, Головне контрольно-ревізійне управління України здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів органів державної контрольно-ревізійної служби; організовує в межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної контрольно-ревізійної служби.
Однією з функцій Головного контрольно-ревізійного управління України і контрольно-ревізійного управління в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі є аналітична. Вони узагальнюють наслідки документальних ревізій і перевірок у випадках, передбачених законодавством, узагальнюють досвід проведення ревізій і перевірок, а Головне контрольно-ревізійне управління України ще й здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни. До речі, у Стратегії діяльності державної контрольно-ревізійної служби вказано, що одним із кроків щодо підвищення дієвості державної контрольно-ревізійної служби має стати суттєве посилення аналітичної роботи її органів з питань фінансової дисципліни в державі. Визначаючи основні функції органів державної контрольно-ревізійної служби, ні Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", ні Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України чітко не визначають аналітичну функцію. На наявність цієї функції вказує лише те, що органи державної контрольно-ревізійної служби узагальнюють матеріали ревізій (перевірок), якому відповідно повинні передувати вивчення та аналіз.
З аналітичною функцією тісно пов'язана інформаційна. Так, узагальнюючи наслідки документальних ревізій і перевірок, Головне контрольно-ревізійне управління України і контрольно-ревізійне управління в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі повідомляють про них органам законодавчої та виконавчої влади і, узагальнюючи досвід їх проведення, поширюють його серед контрольно-ревізійних служб. Таке поширення, наприклад, відбувається шляхом публікування певних статей у спеціальній рубриці "З досвіду роботи" у журналі "Фінансовий контроль", який є інформаційно-аналітичним, науково-практичним виданням державної контрольно-ревізійної служби України. Крім цього, Головне контрольно-ревізійне управління України інформує громадськість через засоби масової інформації про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни та систематично інформує Президента України, Кабінет Міністрів України про факти порушень фінансової дисципліни, виявлені ревізіями і перевірками фінансово-господарської діяльності. Стратегія діяльності ДКРС поза увагою не залишила і належне виконання цих функцій, бо в ній зазначається що державній контрольно-ревізійній службі необхідно підвищити якість інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами проведених ревізій та перевірок, що надсилаються керівникам центральних і місцевих органів влади, підприємств, установ і організацій.
Значне місце у контролі держави за бюджетним процесом та дотриманням бюджетного законодавства відіграють правоохороні органи України. Хоча їх роль досить специфічна та досить вузько направлена. Основним завданням правоохоронних органів являється викриття, попередження та профілактика злочинів у даній сфері. Провідну роль в цьому відіграють державна служба по боротьбі з економічними злочинами та управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Прокуратура України, підрозділи по боротьбі з економічними злочинами Служби безпеки України та у ряді випадків податкова міліція ДПА України. Дані служби керується у своїй діяльності рядом нормативних актів основними з яких є Кримінальний та кримінально - процесуальний кодекси України, Закони України "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про службу безпеки України", "Про оперативно - розшукову діяльність" та ін.
На відміну від інших органів державного контролю за дотриманням суб'єктами бюджетних правовідносин бюджеткного законодавства правоохоронні органи не проводять планових перевірок, оскільки не можливо запланувати кількість злочинів, які вчинять суб'єкти бюджетних правовідносин в той чи інший період. Робота правоохоронних органів, як правило, планується та проводиться по двом напрямкам.
Перший - коли в ході роботи державної контрольно - ревізійної служби України, Рахункової палати України, Міністерства фінасів України або іншого контролюючого органу встановлюється факт порушення бюджетного законодавства відповідальність за який передбачена нормами Кримінального кодексу України. В такому випадку матеріали перевірки направляються в правоохоронні органи для прийняття рішення згідно ст.97 Кримінально - процесуального кодексу України і якщо в даних матеріалах вбачаються ознаки злочину, то відповідний правоохоронний орган порушує кримінальну справу та проводить попереднє розслідування.
Другий напрям роботи - проведення оперативними підрозділами вищевказаних установ опереативно-розшукової діяльності, самостійне виявлення порушень бюджетного законодавства та притягнення винних у скоєнні злочину осіб до кримінальної відповідальності. В даному випадку оперативні працівники самостійно вибирають об'єкт для перевірки виходячи з наявної інформації отриманої оперативним шляхом, проводять подальший збір матеріалів необхідних для реалізації оперативно-розшукової справи та здійснюють безпосередньо реалізацію зібраних матеріалів.
Крім вищевказаних напрямків роботи правоохоронних органів слідвідзначити, що прокуратурою України здійснюється контроль за додержанням бюджетного законодавства в ході загального прокурорського нагляду. Відповідно до вимог ст.5

 
 

Цікаве

Загрузка...