WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

виконання Державного бюджету, що в подальшому сприятиме і належному здійсненню контролю, Міністерство фінансів здійснює функцію регулювання. Так, якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів, Міністр фінансів України (керівник місцевого фінансового органу) приймає рішення про приведення у відповідність бюджетного призначення Державному бюджету України (місцевому бюджету). У певних випадках функція регулювання тісно пов'язана із контрольною і здійснюється після проведення контрольних дій. Так, якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду Державного бюджету України виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністерство фінансів України встановлює тимчасове обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету України. Якщо ж за результатами квартального звіту про виконання Державного бюджету України має місце недоотримання доходів загального фонду Державного бюджету України більш ніж на 15 відсотків від суми, передбаченої розписом Державного бюджету на відповідний період, Міністр фінансів готує пропозиції про внесення змін до Державного бюджету України[39].
Наступною є функція прогнозування. Міністерство фінансів України, як передбачає Бюджетний кодекс України, здійснює прогнозування доходів бюджету, показників зведеного бюджету України. Прогнозування є початковим етапом, з якого починається формування бюджету. І якщо ці запрограмовані показники будуть найбільш точними, то це в подальшому приведе до повного виконання бюджету.
Існує також аналітична функція.. Так, Міністерство фінансів здійснює аналіз виконання бюджету, на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів.
У системі Міністерства фінансів є спеціальні контрольні служби: Державна контрольно-ревізійна служба та Державне казначейство України.
Структура органів Державного казначейства майже повністю повторює адміністративно-територіальний поділ держави - це цент-ральний апарат, яким є Головне управління Державного казначейства України, територіальні органи - управління у Автономній Республіці Крим, у всіх областях, містах Києві й Севастополі, а також районні, міські та районні у містах відділення. Саме Державне казначейство та його органи є юридичними особами, мають розрахункові та інші ра-хунки в установах банків, печатку.
Органи Державного казначейства створені з метою проведення державної бюджетної політики, ефективного управління доходами і видатками у процесі виконання не лише Державного, а з 1 січня 2002 року і місцевих бюджетів, посилення контролю за надходженням, ці-льовим і економним використанням державних коштів.
Завдання, що покладені на Державне казначейство України, визначає Указ Президента України "Про Державне казначейство України" від 27 квітня 1995 року із наступними змінами і доповненнями.
У Положенні про Державне казначейство, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року із наступними змінами і доповненнями також виділені ці завдання у статті 4. Тому доцільно на початку даного пункту вказати, що "завданнями Державного казначейства є" і, відповідно, перерахувати їх.
На Державне казначейство відповідно до Указу Президента "Про Державне казначейство" покладені наступні завдання: організація виконання Державного бюджету України і здійснення контролю за цим; управління наявними коштами Державного бюджету України, зокрема в іноземній валюті, коштами державних позабюджетних фондів і позабюджетними коштами установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України; фінансування видатків Державного бюджету України; ведення обліку касового виконання Державного бюджету України, складання звітності про стан виконання Державного бюджету України; здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства; розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України; здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів і позабюджетних коштів установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України; розробка нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів.
Слід дещо звернути увагу на деякі розбіжності, що існують у визначенні завдань в Указі та у Положенні про Державне казначейство. Так, Указом Президента передбачено складання Державним казначейством звітності про стан виконання Державного бюджету України, а у Положенні йдеться про складання звітності про стан виконання як державного, так і зведеного бюджетів. Останнє, організацію і здійснення збирання, зведення та аналіз фінансової звітності про стан виконання як державного, так і зведеного бюджетів, відносить до функцій Головного управління Державного казначейства, отже, до Указу Президента потрібно внести відповідні зміни. Є деякі неточності у визначенні останнього завдання Державного казначейства. В Указі зазначено, що Державне казначейство розробляє нормативно-методичні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів, а у Положенні зазначено, що Державне казначейство і затверджує ці документи, але не вказано, що вони є обов'язковими. На думку автора, вказувати на те, що Державне казначейство затверджує ці документи, не потрібно, оскільки розробка документів передбачає і їх затвердження. Із зазначеного у тексті видно, що документи називаються нормативно-методичними, а це не зовсім правильно. Краще зазначити, що Державне казначейство розробляє інструктивні та інші нормативні акти. Так, наприклад, відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України Державне казначейство встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає інструкції з цих питань.
Для виконання завдань органи Державного казначейства наділені певними функціями, які визначає Положення про Державне казна-чейство. Державне казначейство реалізує принцип єдиного рахунка Державного бюджету, що дає змогу мати щоденно вичерпнуінфор-мацію про стан державних фінансів. Воно, виконуючи приписи Закону "Про Державний бюджет України", який приймає законодавчий орган держави,

 
 

Цікаве

Загрузка...