WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

фондів; перевірки за дорученням комітетів Верховної Ради України щодо використання за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів; контролю за ефективністю управління коштами Державного бюджету України Державним казначейством України, законністю і своєчасністю руху коштів Державного бюджету України, в тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та інших кредитних установах України; за дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України контрольних функцій щодо фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України; контролю за інвестиційною діяльністю органів виконавчої влади, перевірки законності та ефективності використання фінансових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України на виконання загаль-нодержавних програм; контролю за виконанням рішень Верховної Ради України про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України, за касовим виконанням Державного бюджету України; перевірки за дорученням Верховної Ради України відповідно до свого статуту кошторису витрат, пов'язаних із діяльністю Верховної Ради України та її апарату, допоміжних органів і служб Президента України та апарату Кабінету Міністрів України, а також витрачання коштів державними установами та організаціями, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок Державного бюджету України; контролю за проведенням таємних видатків разом з Міністерством фінансів України у порядку, визначеному Верховною Радою України.
До основних об'єктів контролю законодавець відносить: Державний бюджет України, кошти державних цільових фондів, фінансово-кредитні і валютні ресурси. Необхідно зазначити, що відпо-відно до діючого законодавства Рахункова палата контролює лише видаткову частину державного бюджету, контроль за дохідною частиною було забрано відповідно до рішення Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 року. Діюче законодавство встановлює й основні критерії контролю: законність та своєчасність руху і використання коштів, відповідність видатків встановленим нормативам, ефективність, цільове використання коштів та інше.[39]
З метою реалізації вказаних завдань і виконання функцій Рахункова палата повинна забезпечити: організацію і проведення оперативного контролю за використанням коштів Державного бюджету України за звітний період; проведення фінансових перевірок, ревізій в апараті Верховної Ради України, органах виконавчої влади, Національного банку України, Фонді державного майна України, інших підзвітних Верховній Раді України органах, а також на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності в межах, визначених законом; проведення комплексних ревізій і тематичних перевірок за окремими розділами і статтями Державного бюджету України, у тому числі бюджетів загальнодержавних цільових фондів.
Закон України "Про Рахункову палату" конкретизує функції Палати щодо окремих об'єктів контролю. Так, встановлено порядок діяльності Рахункової палати з проведення контролю за виконанням Державного бюджету України, за фінансуванням загальнодержавних програм, за використанням кредитних ресурсів, за діяльністю установ банківської системи.
Контрольно-ревізійна функція палати реалізується шляхом здійснення перевірок та ревізій. У ході перевірок і ревізій на основі документального підтвердження їх результатів, достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності визначаються своєчасність і достовірність взаємних розрахунків об'єкта, що перевіряється, і Державного бюджету України. Якщо перевірка чи ревізія належить до компетенції як Рахункової палати, так і іншого державного контрольного органу, вона повинна проводитись ними спільно.
Контрольно-ревізійна функція Палати здійснюється на плановій основі та у певних випадках, за рішенням Колегії Рахункової палати, позапланово. Перевірка законності передбачає визначення відповідності фінансової роботи підприємства, установи, організації, державного органу встановленим нормативними актами нормам. Перевірка доцільності передбачає визначення потреби, необхідності у використанні коштів. Також здійснюється перевірка використання коштів за цільовим призначенням. У Бюджетному кодексі України вперше на законодавчому рівні визначено поняття "нецільове використання бюджетних коштів", тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису". Вчинення таких дій веде до зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, і притягнення відповідних посадових осіб до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, визначеному законами України. На сьогодні навіть внесено відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема встановлено адміністративну відповідальність за використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами. Встановлено кримінальну відповідальність (стаття 210 Кримінального кодексу України) за використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню. Перевірка ефективності передбачає оцінку фінансової віддачі від вкладення державних ресурсів там, де вона передбачається[40].
Відповідно до законодавства за підсумками проведених перевірок і ревізій складається звіт, за достовірність якого відповідні посадові особи Рахункової палати несуть персональну відповідальність.
Контрольно-ревізійна функція є важливим джерелом для прове-дення експертно-аналітичної роботи. Інформація за перевірками, реві-зіями та обстеженнями використовується при проведенні експертизи та поданні висновків Рахунковою палатою щодо проекту Державного бюджету України, проектів нормативних актів з питань бюджетно-фінансової та грошово-кредитної систем, окремих напрямів бюджетно-фінансової, грошово-кредитної політики тощо.
Експертно-аналітична функція реалізується у двох напрямах: у підготовці експертних висновків за конкретними документами і аналі-тичних матеріалів. Так, Рахункова палата проводить експертизу проектів Державного бюджету України, а також проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів України, загальнодержавних програм та інших документів, що стосуються питань Державного бюджету і фінансів України; здійснює аналіз і дослідження порушень і відхилень бюджетного процесу, підготовку і внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо їх усунення, а також удосконаленнябюджетного законодавства в цілому; готує і подає висновки до Верховної Ради України та її комітетів щодо виконання Державного бюджету

 
 

Цікаве

Загрузка...