WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Касаційна скарга - це скарга учасника процесу про скасування або зміну судового рішення в касаційному порядку.
В свою чергу, постанова про накладення адмiнiстративного стягнення, iнша постанова органу (крiм суду) чи службової особи у справi про адмiнiстративне правопорушення у випадках, передбачених законодавством про адмiнiстративнi правопорушення, може бути оскаржена до суду особою, щодо якої винесено постанову, або потерпiлим. При цьому, скарга подається до районного (мiського) суду за мiсцезнаходженням органу чи мiсцем роботи службової особи.
СПИСОК ВИУКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року. - К.: Преса України, 1997.
2. Бюджетний кодекс України: Прийнятий 21 червня 2001 року //
Урядовий кур'єр. - 25.07.2001. - № 131
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Бюлетень
законодавства і юридичної практики України. - 1997. - № 3
4. Кримінальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2001
5. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. //
Комп'ютерно - правова система "Ліга Закон" 7 www.liga.kiev.ua
6. Кодекс законів про працю України //Комп'ютерно - правова система
"Ліга Закон" 7 www.liga.kiev.ua
7. Цивільно-процесуальний кодекс України //Комп'ютерно - правова
система "Ліга Закон" 7 www.liga.kiev.ua
8.Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон
України від 26.01.93 № 2939-XII // Відомості Верховної Ради
України. - 1993. - № 13
9.Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 № 315/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.
10.Про Державне казначейство України: Указ Президента України від
27.04.95 № 335/95 // Збірник указів Президента України
11.Про оперативно розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992
Комп'ютерно - правова система "Ліга Закон" 7 www.liga.kiev.ua
12. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Комп'ютерно -
правова система "Ліга Закон" 7 www.liga.kiev.ua
13. Про міліцію: Закон України від 25.12.1990 р. // Комп'ютерно - правова
система "Ліга Закон" 7 www.liga.kiev.ua
14. Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р.//
Комп'ютерно - правова система "Ліга Закон" 7 www.liga.kiev.ua
15. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від
05.02.1998 р.// Комп'ютерно - правова система "Ліга Закон" 7
www.liga.kiev.ua
16. Про порядок погашення зобов'язань платника податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 01.04.2000 р. //Комп'ютерно - правова система "Ліга Закон" 7 www.liga.kiev.ua
17. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення
законодавства про бюджетну систему України15 листопада 2001 року
N 2787-III: Закон України //Комп'ютерно - правова система "Ліга
Закон" 7 www.liga.kiev.ua
18. Про запровадження Стандартів державного фінансового контролю за
використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна:
Наказ від 15 листопада 2002 року N 415 //Комп'ютерно - правова
система "Ліга Закон" 7 www.liga.kiev.ua
19. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення: Наказ МВС України 22 лютого
2001 року N 185 //Комп'ютерно - правова система "Ліга Закон" 7
www.liga.kiev.ua
20. Алмазов. Е.Законодавча база з питань боротьби з корупцією.//Консультант, №20ст.4-5.
21. Василькевич Я. Особливості застосування методів оперативно-розшукової діяльності для запобігання втягування працівників органів внутрішніх справ у здійснення злочинів у галузі економіки // Матеріали наук.-практ. конф. "Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України та кадрове забезпечення їх вирішення" (20 ?21 червня 1995 р.). - Л.: Край, 1995. - С.55 -58.
22. Горохов В.П. Источник доходов местных бюджетов. // Весник налоговой службы Украины - № 26 - 1999 г.
23. Гонтарь И.Я. Злочин і склад злочину як явища і поняття у карному праві. - Владивосток, 1997.
24. Денисов Ю.А Загальна теорія держави і права.- видавництво Ленінградського університету, 1983.
25. Камлик М.І., Гега П.Т., Білецький В.О. Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлінській сферах економіки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2000. - № 1. - С. 23 -24.
26. Котюк І.І. Основи публічного права України. -К.:Логос, 1998. - С.138
27. Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений.- Волгоград, 1976. - С.90-91; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.- М., 1972. - С.7-8;
28. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений.- М., 1984. - С.7.
29. Кириченко М., Тотаренко В. Міське господарство і проблеми формування та використання бюджету. // Економіка України - №8 - 1996 р.
30. Кравченко В.І. Фінансове право: навчальний посібник.- Київ: Вентурі, 1998р.
31. Кириленко Ю.П. Зміцнення доходної база місцевих бюджетів. // Фінанси України - № 9 - 1996 р.
32. Левицкий Г.А. Квалификация преступлений. - М., 1981. - С. 4.
33. Мельник М. І.Корупція: сутн., поняття, заходи протидії: Мо-нограф.- К.:Атіка, 2001- 304 с.
34. Марцев С.Н. Суспільна шкідливість і суспільна небезпека
злочину // Правознавство. - 2001. - №4.
35. Малелин М.С. Правопорушення: поняття, причини, відповідальність.-М.: Юридична література, 1985.
36. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність // Закони і коментарі: Навч. посіб. / - К.: Атіка, 2001. - С. 11-15.
37. Наумов А.В., Новиченко А.С. Квалификация преступления как логическая форма юридической оценки // Правоведение. - 1981. - № 2. - С. 86; Герцензон А.А. Квалификация преступлений.- М., 1947. -
38. Остапенко О.І. Кваліфікація адміністративних правопорушень: Навч.-практ. посіб. - Л., 2000. - С.73.
39. Cавченко Л.А. Правові проблеми фінансового контроля в Україні. -Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001.
40. Самощенко И.С. Поняття правопорушення по радянському законодавству.- М.: Юридична література, 1963.
41. Чуприна О.В. Новий бюджет - старі проблеми. // Фінанси України - № 2 - 1998 р.
42. Щедрин Н В. Основы общей теории предупреждения преступности: Учеб. пособие. - Красноярск, 1999. - С. 7.
43. Адміністративне право України: Підручник. - К., 1999. - С. 691-730;
44. Юридический энциклопедический словарь. - М., 1984; Большой юридический словарь. - М., 1999; Большая юридическая энциклопедия // Internet. - http:www2.kodeks.net/brue.

 
 

Цікаве

Загрузка...