WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

внутрішні інструкції для робітників різних професій, (інструкції повинні відповідати нормативно - правовим актам з охорони праці), та забезпечує такими інструкціями працівників підприємства та дає роз'яснення щодо їх;
- слідкує за усуненням причин , що призводять до професійних захворювань та нещасних випадків на підприємстві;
- організовує збори, на яких роз'яснює та розповідає про безпечні методи праці та про застосування нових чи діючих нормативів з охорони праці;
- здійснює контроль за додержанням правил користування устаткуванням, механізмами, машинами та іншими засобами виробництва;
- слідкує за тим, щоб виконання робіт не суперечило вимогам законодавства з охорони праці та правилам внутрішнього розпорядку;
- вживає відповідні та термінові заходи в разі травмування працівників та інше;
Функції служби охорони праці:
- підтримувати стан робочих місць на підприємстві, відповідно до нормативно - правових актів та КЗпП;
- забезпечувати працівників всім необхідним для безпечних умов праці на підприємстві;
- проводити інструктажі навчання та інші заходи на підприємстві, в зв'язку з змінами виробництва, або новими працівниками з питань охорони праці;
- повинна підтримувати як робочі місця, так і саме приміщення, устаткування в такому стані, який би забезпечував безпечні умови праці, які б відповідали КЗпП;
- розробляє за участю сторін колективного договору нормативи для підвищення існуючого рівня охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, що дає змогу для створення більш безпечних умов праці;
Служба охорони праці або роботодавець, може проводити на підприємстві аудит з охорони праці, оцінку технічного стану обладнання, атестацію робочих місці - відповідно до нормативно - правових актів з охорони праці, порядки та строки визначені законодавством. При організації як самої служби охорони праці, так і організації охорони праці на всьому підприємстві, роботодавець або керівник органу з охорони праці враховує: ЗУ " Про охорону праці, КЗпП, ЗУ " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" також враховує інструкції та концепції щодо управління охороною праці, відповідні накази з даного питання таких органів як, Міністерство праці та соціальної політики України, Державного департаменту з нагляду за охороною праці та Міністерство відомств органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. В разі необхідності може залучати фахівців з інших підприємств, або державних органів з метою вдосконалення та проведення у відповідність до чинного законодавства організацію охорони праці на своєму підприємстві.
В процесі своєї діяльності відповідний підрозділ або служба з охорони праці, може співпрацювати з іншими державними та не державними органами з питань охорони праці, з метою підвищення ефективності діючої системи охорони праці та обміну досвідом а також для вирішення спільних проблемних питань в галузі охорони праці на підприємстві.
Роботодавець при організації охорони праці на підприємстві повинен залучати до складу служби охорони праці осіб, які б були достатньо кваліфікованими в питаннях щодо охорони праці, керівники цих служб, також повинні призначатись за наявністю відповідних знань - займаній посаді. Кількість штату служби охорони праці, повинна формуватись в залежності від об'єму виробництва. Працівники крім своїх знань повинні бути забезпечені такою матеріальною базою, та таким устаткуванням, яке дало їм змогу підтримувати стан робочих місць в належних умовах.
Служба охорони праці на підприємстві повинна створити чітку систему обліку та аналізу стану безпеки умов праці на підприємстві, удосконалити систему довідково - інформаційного забезпечення на підприємстві в галузі охорони праці - введення комп'ютерних мереж. Повинна існувати стабільна та ефективна система фінансування заходів з охорони праці, для більш ефективної організації охорони праці на підприємстві. Служба охорони праці для максимального досягнення комфортних умов праці та впровадження їх в життя повинна тісно співпрацювати при розробці цих умов та при розробці всієї системи охорони праці - з профспілками.
4.3 Функції охорони праці та розрахунок її чисельності
На підприємстві "Київжитлоспецексплуатація" працюють працівники різних фахів, які складають основний, керівний та обслуговуючий склад.
Юридичний відділ поділяється на такі підрозділи :
- договірний;
- аналітичний;
- претензійно - позовний;
Для керівництва цього відділу , роботодавець призначає керівника юридичного відділу та двох заступників, які здійснюють керівництво відповідним відділом , дають працівникам вказівки щодо виконання певних першочергових завдань, приписи щодо усунення недоліків в роботі та дають працівникам консультації та роз"яснення з виникнувших питань. Візують всі документи, які видає юридичний відділ та представляють інтереси підприємства в випадку коли це необхідно. Юридичний відділ на підприємстві має статус- юридичної служби, яка входить до штату підприємства та діє відповідно до покладених на неї роботодавцем прав і обов"зків , в межах чинного законодавства.
Відповідно до ЗУ "Про охорону праці" на даному підприємстві діє служба охорони праці , на яку покладені таки функції:
- проводить єдину науково-технічну політику і здійснює керівництво охороною праці у структурних підрозділах;
- організовує та контролює метрологічне забезпечення вимог охорони праці ;
- спільно з структурними підрозділами організовує впровадження нової техніки та технології , що відповідають вимогам охорони праці;
- розробляє та реалізує комплексні заходи щодо поліпшення умов безпеки , гігієни праці та виробничого середовища;
- бере участь у формуванні фонду охорони праці та контролює його використання;
- здійснює внутрішній поточний контроль за станом охорони праці в структурних підрозділах;
- разом з структурними підрозділами підприємства організовує проведення атестації робочих місць;
- організовує навчання та перевірку знань ,правил та норм з охорони праці фахівців підприємства , лінійного персоналу та посадових осіб;
- забезпечує спільно з іншими технічними службами безпеку технологічних процесів , їх механізацію та автоматизацію;
- забезпечує працівників необхідними нормативними актами та інформаційними матеріалами;
Служба охорони безпосередньо підпорядковується роботодавцю в разі виявлення умов праці, які не відповідають нормам з охорони праці може надавати керівникам відповідні приписи щодо усунення цих недоліків , як правило ці приписи є обов"яковими. Також може надсилати роботодавцю відповідні подання про притягнення працівників до відповідальності за порушення вимог з охорони праці , можуть зупинити роботу як всього виробництва, так і його окремого підрозділу , в разі виявлення порушень, які можуть

 
 

Цікаве

Загрузка...