WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

вище згаданими правилами та нормами враховуються роботодавцем при розробці внутрішніх правил щодо безпеки охорони праці.
Трудовий договір - є одним із гарантів на охороні праці жодна з умов трудового договору не може містити положення яке б суперечило чинному законодавству та нормативно - правовим актам з питань охорони праці в разі наявності таких суперечливих умов, договір вважається недійсним. В трудовому договорі вказуються всі умови праці, наявність небезпечних і шкідливих умов праці на робочому місці ( якщо такі є ), право працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до трудового договору та чинного законодавства ( КЗпП ).
Опираючись на нормативно - правові акти та закони України, роботодавець або уповноважений ним орган повинен організувати охорони праці для різних груп працівників та створити їм належні умови праці:
- згідно ЗУ " Про охорони праці " для праці на важкій та шкідливій роботі роботодавець забезпечує працівників безоплатно лікувально - профілактичним харчуванням, молоком, газованою водою та іншим;
- відповідно до КЗпП працівники мають право на перерви оздоровчого призначення які також є оплатні, тривалість робочого часу повинна бути скороченою, оплата праці проводиться у підвищеному розмірі, та при такій роботі працівники мають право на пільгову пенсію. Роботодавець відповідно до укладеного договору може встановлювати додатково за свої власні кошти працівникам різноманітні компенсаційні виплати, премії, пільги;
- згідно ЗУ " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності " роботодавець зберігає місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або до встановлення постійної втрати працездатності. Час перебування працівником ( непрацездатним ) зараховується до стажу роботи;
Але при виконанні законів України виникають певні недоліки з організації та управління охорони праці на підприємствах, ці недоліки виникають внаслідок:
- відсутності ефективної системи нагляду та застосування норм з чинного законодавства за порушення роботодавцем ЗУ " Про охорону праці " та інших законів, які регулюють питання з охорони праці;
- відсутності взаємодії роботодавця і профспілкового органу або комітету, а також інших громадських організацій з питань охорони праці, ( ця взаємодія дала б більш чітке і правильне направлення в процесі формування та реалізації програм з охорони праці );
- недостатнє удосконалення взаємодії між органами, які здійснюють функцію управління охороною праці;
- неврахуванні в законах та нормативно - правових актах всіх факторів відповідно до нових умов , що спричиняють виробничий травматизм та професійні захворювання;
- відсутності чіткої і доступної системи інформаційного забезпечення робітників на підприємстві щодо існуючих і новоприйнятих нормативно - правових актів та законів з охорони праці;
- недостатності кваліфікованих фахівців з питань охорони праці, які б були спроможними у нових економічних і правових умовах на високому рівні опрацьовувати нормативно - правові акти та давати роз'яснення щодо них, зростання кількості більш досвідчених і кваліфікованих спеціалістів з даної галузі призвело до прискорення перегляду існуючої нормативно - правової бази в галузі охорони праці з метою її актуалізації ;
- відсутності достатнього фінансування більшості підприємств, що не дає змогу підприємствам створити такі умови і таку базу по охороні праці працівників, яку вимагає законодавство.
- На ряду з усіма цими факторами, що негативно впливають на впровадження в життя законів в галузі охорони праці, треба більше уваги приділяти до формування більш відповідального ставлення до питань охорони праці з боку керівників усіх підприємств, установ, організацій, підвищення статусу служби охорони праці, не допущення її ліквідації або скорочення чисельності працівників цих служб;
На даний час далеко не всіх підприємствах служба охорони праці знаходиться у відповідному стані. На багатьох з них служба охорони праці знаходиться в скрутному становищі. Вона не взмозі виконувати вимоги нормативно - правових актів та інших законів ,бо зі сторони держави встановлюються такі норми, які досить часто не відповідають тим можливостям, які є на даний момент у підприємств (усіх форм власності). Та як показала на практика, наше законодавство є досить не стабільним, воно часто змінюється , доповнюється, що в свою чергу призводить до частих протиріч між нормативно-правовими актами -це дає можливість роботодавцям ухилятися від відповідальності за порушення законодавства, порушувати конституційні права працівників та робити свою діяльність в обхід закону . Якби держав врегулювала законодавство, а саме головне ввела чітку і сувору систему відповідальності за його порушення , це б призвело до стабільних , реальних і діючих законів та надало б більшої захищеності працівникам в сфері їх трудової діяльності. Але існують і такі, на яких служба охорони праці має достатньє фінансування, що дає їй змогу втілювати в життя вимоги нормативно - правових актів та законів України. Забезпечувати працівників всією необхідною нормативно - правовою та фінансовою базою, а також достатньою кількістю кваліфікованих працівників ,сучасним обладнанням та іншим.
4.2 Організація охорони праці на підприємстві
На підприємстві " Київжитлоспецексплуатація", враховуючи всі сторони його діяльності кількість працюючих перевищує 500 робітників.Тому відповідно ЗУ " Про охорону праці " на підприємстві повинна бути створена служба охорони праці зі своїм штатом та керівником, яка повинна забезпечити підприємство такими умовами праці, які відповідають нормативно - правовим актам та ЗУ " Про охорону праці ".
Організація охорони праці є обов'язковою на кожному підприємстві, установі, організації всіх форм власності. Як правило цим займається відповідний підрозділ або служба з охорони праці, але також цим може займатися відповідний фахівець, який має право виконувати такі обов'язки. На підприємстві " Київжитлоспецексплуатація" відповідно до ЗУ " Про охорону праці " створена служба охорони праці, на чолі з керівником якого призначає роботодавець.
Завдання служби охорони праці:
- розробляють і реалізують заходи для досягнення існуючих нормативів, для досягнення таких умов праці - які б відповідали існуючим нормам з охорони праці, а також забезпечують виконання працівниками встановленихнормативів;
- слідкують та забезпечують належне утримання устаткування, обладнання та проводить моніторинг за їх технічним станом;
- забезпечує впровадження та виконання нових нормативів щодо охорони правці в зв'язку зі змінами обставин та виду діяльності;
- впроваджує новітні технології, досягнення науки, а також застосовує позитивний досвід як наших так і зарубіжних держав з охорони праці;
- розробляє і затверджує

 
 

Цікаве

Загрузка...