WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

особа) при розглядi скарги на постанову по справi про адмiнiстративне правопорушення перевiряє законнiсть i обгрунтованiсть винесеної постанови i приймає одне з таких рiшень:
1) залишає постанову без змiни, а скаргу або протест без задоволення;
2) скасовує постанову i надсилає справу на новий розгляд;
3) скасовує постанову i закриває справу;
4) змiнює захiд стягнення в межах, передбачених нормативним актом про вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирiшувати цю справу, то така постанова скасовується i справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).
Постанову начальника органу внутрiшнiх справ по справi про адмiнiстративне правопорушення, передбачене статтею 173 КУпАП, може бути скасовано або змiнено за протестом прокурора самим начальником органу внутрiшнiх справ, а також незалежно вiд наявностi протесту прокурора - начальником вищестоящого органу внутрiшнiх справ(стаття 294 КУпАП).
Cкасування ж постанови iз закриттям справи про адмiнiстративне правопорушення (стаття 296 КУпАП) тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених i конфiскованих предметiв, а також скасування iнших обмежень, зв'язаних з цiєю постановою. У разi неможливостi повернення предмета повертається його вартiсть. Вiдшкодування шкоди, заподiяної громадяниновi незаконним накладенням адмiнiстративного стягнення у виглядi адмiнiстративного арешту або виправних робiт, провадиться в порядку, встановленому законодавством (про це йдеться у вiдповiдях на питання пiд пунктом 12).
Вступ
Специфіка праці фахівців, таких як юристи, фінансисти і економісти в основному полягає з опрацюванням різноманітних документів, а також юристи в процесі своєї діяльності співпрацюють з багатьма іншими органами такими як: суди України, податкова інспекція, державна виконавча служба, нотаріуси та інші. Їхня праця пов'язана із великим розумовим напруженням, але досить часто і з фізичним напруженням. При виконанні своїх обов'язків юристи користуються сучасними технологіями, такими як комп'ютери, сканери, факси, копіювальна техніка та інша оргтехніка, все це обладнання досить сильно впливає на здоров"я працюючих.
Вплив таких шкідливих факторів впливає не тільки на здоров"я працівників ,але й на їхню працездатність в цілому. Також на працездатність та здоров"я працюючих впливає нестабільність нашого законодавства,яке не досить чітко захищає інтереси працівників в галузі охорони праці і що дає змогу роботодавцю ухилятись від норм чинного законодавства з охорони праці - це ухилення являється одним із негативних факторів, які впливають на здоров"я працівників.
При виконанні своїх обов'язків у працівників ( юристів ) можуть виникати профзахворювання. Профзахворювання можуть виникати при користуванні працівниками технікою, такою як комп'ютери, копіювальна техніка та інше. При неправильному їх використанні або перевищення дозволеного часу їх використання можливі такі наслідки як: погіршення зору, розлад нервової системи, бронхіальні захворювання, підвищення артеріального тиску та інше. Для уникнення цих захворювань існують відповідні правила користування цією технікою та утримання цієї техніки, а також годинний ліміт праці з нею. Можливе виникнення у працівників такого захворювання як перевтома, стреси, енергетичне спустошення, це може виникнути від надмірної праці і майже за відсутністю відпочинку ( так як юристам в процесі своєї діяльності приходиться спілкуватись з великою кількістю людей.
На даний час існує багато актуальних питань щодо охорони праці, таких як: праця людей повинна бути не лише високопродуктивною й безпечною, розробка, удосконалення й впровадження у виробництво найдосконаліших питань з охорони праці і техніки безпеки ( займаються науково - дослідні інститути ).
Одним із актуальних питань є створення безпечних і здорових умов праці, забезпечення підприємств новітніми технологіями, а також широке впровадження позитивного досвіду у сфері охорони праці, організація і проведення навчання на всіх підприємствах працівників з питань охорони праці, створення належних мереж добровільних об'єднань спеціалістів з охорони праці, які на підставі одержаних ними ліцензій могли б забезпечити якісне обслуговування невеликих підприємств щодо охорони праці за їх замовленням - на даний час на малих підприємствах охорона праці находиться в дуже скрутному становищі, а на більшості з них вона взагалі відсутня. До актуальних питань щодо охорони праці відноситься не тільки підтримання існуючого законодавства але і зміна його відповідно до нових умов і нового ринку виробництва. На даний час існує ще багато питань які є актуальними щодо охорони праці на підприємстві, це і впровадження нових технологій, і обладнання робочих місць, і зміна існуючого законодавства, нормативно - правових актів а також внутрішніх правил з цих питань. При здійсненні всіх цих заходів повинно враховувати ЗУ " Про охорону праці" бо цей закон відіграє досить велику роль в сфері охорони праці, та встановлює єдиний порядок організації охорони праці на всій території України, його дія поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб які використовують найману працю.
Розділ 4.
Організація охорони праці на підприємстві
4.1 Правові аспекти охорони праці на підприємстві.
Гарантоване право на охорону праці закріплюється у трудовому договорі які укладаються між роботодавцем чи уповноваженою ним особою з однієї сторони, та працівником з іншою. Основним законом який гарантує право працівника на задовільні і безпечні умови праці є Конституція України в якій вказується, що кожна людина має право на безпечні умови праці, права працівників на безпечні умови праці гарантує ЗУ " Про охорону праці ", нормативно - правові акти з охорони праці які видані відповідним державним органом, внутрішні правила, інструкції та розпорядження.
Організацію охорони праці на підприємстві крім вище сказаних законів та нормативно - правових актів, регулює ЗУ " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" згідно цього закону усі працівники підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. КЗпП також регулює умови праці працівників, він визначає розпорядок робочого дня, право працівників на відпустку, на відпочинок, на роботу відповідно до його фаху. Охорону праці регулює Міністерство праці та соціальноїполітики України, воно видає відповідні концепції управління охороною праці, накази, встановлює відповідні стандарти, інструкції які є обов'язкові для виконання, крім цього охорона праці регулюється указами Президента України які як правило направлені на зменшення травматизму та профзахворювання і підвищення умов праці.
Комітет з нагляду за охороною праці видає відповідні положення, накази, правила які з

 
 

Цікаве

Загрузка...