WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

участь у засіданні;
8) аналіз доказів, досліджених під час повного або часткового судового слідства, проведеного апеляційним судом, та докладні мотиви прийнятого рішення;
9) результати розгляду справи.
При залишенні апеляції без задоволення в ухвалі апеляційного суду мають бути зазначені підстави, через які апеляцію визнано необгрунтованою.
При скасуванні або зміні вироку (постанови) в ухвалі повинно бути зазначено, які статті закону порушено та в чому саме полягають ці порушення або необгрунтованість вироку (постанови).
Апеляційний суд скасовує вирок суду першої інстанції і постановляє свій вирок у випадках:
1) необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення, за умови, що засудженому було пред'явлено обвинувачення у вчиненні такого злочину чи у вчиненні злочину в такому обсязі і від цього обвинувачення він захищався в суді першої інстанції;
2) необхідності застосування більш суворого покарання;
3) скасування необгрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції;
4) неправильного звільнення засудженого від відбуття покарання.
Скасування вироку суду першої інстанції і постановлення вироку апеляційним судом у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, допускається лише за умови, що в апеляції прокурора, потерпілого чи його представника ставилось питання про скасування вироку саме з цих підстав.
Вирок апеляційного суду повинен відповідати вимогам, зазначеним у статтях 332 - 335 КПК. Крім того, у вироку апеляційного суду зазначається зміст вироку суду першої інстанції, суть апеляції, мотиви прийнятого рішення.
Ухвала апеляційного суду складається одним із суддів. Після складання ухвали і підписання її всіма суддями суд повертається до залу судового засідання, де ухвалу оголошує один із суддів.
Якщо складання ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитись складанням і оголошенням лише резолютивної її частини, яку підписують всі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового розгляду. Про час оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.
Вирок і постанова апеляційного суду складаються і підписуються з додержанням вимог, передбачених статтями 332 і 339 КПК. Вирок проголошується, а постанова оголошується за правилами передбаченими вказаним кодексом.
Судові рішення можуть бути перевірені у касаційному порядку. Касаційні скарги і подання відповідно до норм встановлених Кримінально - процесуальним кодексом України можуть розглядатися:
колегією суддів палати Верховного Суду України з кримінальних справ - на судові рішення, постановлені Верховним судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими судами, вироки районних (міських) та міжрайонних (окружних) судів;
Касаційні скарги і подання на судові рішення, зазначені у частині першій статті 383 КПК, можуть бути подані протягом одного місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення ухвали або постанови, які оскаржуються, а засудженим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку чи постанови. Касаційні скарги і подання на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 КПК, можуть бути подані протягом шести місяців з моменту набрання ними законної сили. Протягом строку, встановленого на касаційне оскарження, справа ніким не може бути витребувана із суду, який виконує судове рішення, за винятком суду касаційної інстанції. У разі подачі скарги чи подання з пропуском встановленого частинами першою і другою статті 386 КПК строку і при відсутності клопотання про його відновлення скарга чи подання постановою судді визнається такою, що не підлягає розгляду. Цей строк може бути відновлений у випадках і в порядку, передбачених статтею 353 КПК.
Касаційні скарги і подання на судові рішення, зазначені у частині першій статті 383 КПК, подаються через суд, який постановив вирок чи виніс ухвалу або постанову, а на інші рішення - безпосередньо до касаційного суду. До скарги, подання додається стільки її копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам судового розгляду, інтересів яких вона стосується. Цей обов'язок не поширюється на засудженого, який перебуває під вартою.
Зміст касаційних скарг і подання повинні відповідати вимогам, зазначеним у статті 350 Кримінально -процесуального кодексу України. Повідомлення про надходження касаційних скарг і подання на судові рішення, зазначені у частині першій статті 383 вказаного кодексу, здійснюється судом, який постановив оскаржуване рішення, з додержанням вимог статті 351 КПК.
Порядок оскарження рішень у справах про адміністративні правопорушення суттєво відрізняється від подібної процедури у кримінальному процесі. Взагалi питанням оскарження дiй органiв i службових осiб у зв'язку з накладенням адмiнiстративних стягнень присвячено главу 31 ЦПК i главу 24 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення. Перш за все варто зазначити, що суддi районних (мiських) судiв розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, відповідно до статті 221 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (далi - КУпАП) вiднесенi до їх компетенцiї. Прийнятi ними постанови про накладення адмiнiстративного стягнення є остаточними i оскарженню в порядку провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення не пiдлягають, за винятком випадкiв, передбачених законом (стаття 287 КУпАП). Проте, справи про адмiнiстративнi правопорушення, не вiднесенi до компетенції судiв розглядаються iншими органами, найменування яких мiстяться у главi 17 КУпАП, i постанови яких про накладення адмiнiстративного стягнення можуть оскаржуватися як у "звичайному" (вiдповiдно до глави 31 ЦПК), так i "спецiальному" (вiдповiдно до глави 24 КУпАП) порядку.
Так, за статтею 244 ЦПК постанова про накладення адмiнiстративного стягнення, iнша постанова органу (крiм суду) чи службової особи у справi про адмiнiстративне правопорушення у випадках, передбачених законодавством про адмiнiстративнi правопорушення, може бути оскаржена до суду особою, щодо якої винесено постанову, або потерпiлим. При цьому, скарга подається до районного (мiського) суду за мiсцезнаходженням органу чи мiсцем роботи службової особи[ 3 ].
На постанову може бути подано скаргу протягом десяти днiв з дня винесення постанови, а у разi, якщо постанова про даний вид адмiнiстративного стягнення пiдлягала попередньому оскарженню до вищестоящого органу (вищестоящої службової особи) - протягом десяти днiв з дня прийняття рiшення по скарзiостаннiми. У разi пропуску цього строку з поважних причин вiн може бути поновлений судом за заявою особи, щодо якої винесено постанову.
Особа, яка оскаржила постанову, звiльняється вiд сплати державного мита.
На вiдмiну вiд наведеного "загального" порядку оскарження, згiдно iз статею 288 КУпАП можна оскаржити постанову iншого (крiм суду) органу про

 
 

Цікаве

Загрузка...