WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

остаточно з'ясувати найбільш небезпечні діяння, що можуть завдати значної шкоди податковій та бюджетній системі, а потім робити відповідні висновки щодо відокремлення та декриміналізації сумнівних злочинів, криміналізації дійсно небезпечних злочинів, доцільності переведення деяких складів злочину до адміністративної, фінансової чи дисциплінарної відповідальності. Важливим моментом у сучасних умовах розвитку є необхідність виділення злочинів у сфері економіки в окремий розділ, і тому дане питання повинне враховуватись у подальшій законотворчій діяльності.
Якщо діюче законодавство не забезпечує профілактику нових видів економічної злочинності, потрібна цілеспрямована робота щодо зміни та доповнення законів або створення принципово нових нормативно-правових актів. Наприклад, діюча боротьба із злочинністю в усіх країнах мала реальні результати тільки після прийняття комплексних законів, потім - внесення до них доповнень, введення в дію нових законодавчих актів - створення цілих галузей існуючого законодавства[22].
Особи, що вчинили діяння, які порушують бюджетне законодавство України, але не мають такої ж суспільної небезпеки, як злочини притягуються до відповідальності у порядку встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення. Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
За вчинення адміністративних правопорушень в бюджетній сфері можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:
1) попередження;
2) штраф;
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові;
6) виправні роботи;
7) адміністративний арешт[3].
Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених, види адміністративних стягнень. За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення. Попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом. Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України. Щодо адміністративних стягнень за порушення законодавства у бюджетній сфері України слід відзначити, що винні особи можуть лише бути покарані шляхом накладення штрафу, оскільки інше кодексом України про адміністративні правопорушення у відношенні суб'єктів адміністративних правопорушень у сфері бюджетного процесу не передбачено. Проводячи аналіз динаміки законотворення у сфері бюджетних відносин стає очевидно, що в державі, на всіх рівнях, привернуто велику увагу до питань регулювання діяльності в сфері бюджетного процесу та посилення контролю за за даним процесом. Про вказане свідчить той факт, що протягом одного 2001 року до нормативних актів, що регламентюють притягненя осіб до відповідальності (кримінальний кодекс, кодекс про адміністративні правопорушення) було внесено ряд спеціальних статей з мето посилення контролю у сфері бюджетного процесу. Оскільки, внесення до кримінального кодексу України у частині визначення злочинів у бюджетній сфері нами було розглянуто вище, то зупинимося безпосередньо на зінах у Кодексі України про адміністративні правопорушення.
Законом України від 15.11.2001 р. N 2787-III було доповнено КУпАП статтею 164-12 "Порушення законодавства про бюджетну систему України". Дана стаття передбачає притягнення до відповідальності осіб за використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним законодавством. Статтею встановлена відповідальність за дане правопорушення - накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Визначення нецільового використання бюжетних коштів наведено у Бюджетному кодексі України. Стаття 119 визначає: нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, і притягнення відповідних посадових осіб до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, визначеному законами України[2].
У разі нецільового використання бюджетних коштів, отриманих у вигляді субвенції, зазначені кошти підлягають обов'язковому поверненню до відповідного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Відповідні посадові особи притягаються до відповідальності згідно з законом.
Виходячи з вище наведених норм бюджетного кодексу України ми можемо відмітити, що
Щодо дисциплінарної відповідальності за бюджетні правопорушення, то слід відмітити, що даний вид відповідальності регламентовано, в основному нормами трудвого права України і за порушення дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
1) догана;
2) звільнення.
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищестоящими. Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня йоговиявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення

 
 

Цікаве

Загрузка...