WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота


Дипломна робота на тему:
Поняття та класифікація бюджетних правопорушень
ЗМІСТ
Вступ Ст.
Розділ 1. Бюджетні правопорушення та органи, що здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
12
1.1.Поняття та класифікація бюджетних правопорушень.
12
1.2. Контроюючі органи 20
Розділ 2. Поняття та види стягнень за бюджетні правопорушення.
41
Розділ 3. Порядок накладання та оскарження рішень про застосування санкцій за бюджетні правопорушення.
54
3.1. Порядок накладання стягнень на порушників бюджетного законодавства
54
3.2. Оскарження рішень про застосування стягнень за бюджетні правопорушення
66
Розділ 4. Організація охорони праці на підприємстві
4.1 Правові аспекти організації охорони праці на підприємстві
4.2 Організація охорони праці на підприємстві
4.3 Функції служби охорони праці та розрахунок її чисельності.
4.4 Проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці на
підприємстві.
Висновки 83
83
87
91
95
101
Список використаних джерел 106
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Сучасне суспільство являє собою велику систему відносин, які взаємопов'язані між собою. Бюджетний процес це невід'мна складова, яка забезпечує функціонування держави. Тому дотримання законності в бюджетній сфері є головним завданням державної політики. На сьогоднішній день бюджетна система України, модернізуються і реформується, більш активно здійснюється законодавче регулювання бюджетних правовідносин.
Проблемним на сьогоднішній день на шляху реформування є питання про відповідлаьність за бюджетні правопорушення та порядок накладання стягнень за них.
Необхідно зауважити, що прийняття Бюджетного кодексу та нового Кримінального кодексу зумовило виникнення необхідності прийняття великої кількості підзаконних нормативних актів які вносили зміни до тих чи інших законів. Це в свою чергу підсилило ряд протиріч, що виникають в процеси притягнення до відповідальності.
Бюджетний кодекс в загальному дає характеристику бюджетному правопорушенню, видам стягеннь та порядку їх застосування та оскарження.
Але вважати положення бюжетного кодексу такими, що повністю регулюють питання порядку застосування стягеннь неможливо. Це пояснює ться тим, що за бюджетні правопорушення передбачено настання кримінальної, адміністратинвої, дисциплінарної та цивільної відповідальності. А дані види діяьності регулюються Кримінальним кодексом, Кодексом про адміністративні правопорушення, Кодексом законів про працю та Цивільним кодексом України та іншими підзаконними актами. Тому важливим є питання дослідження всіх галузей законодавства та вивчення всіх нормативних актів, впритул аж до внесення пропозицій змін деяких норм.
Проте як сьогодні важливе питання регулювання порядку застосування стягнень свідчить те, що зміни були внесені в усі важливі галузеві нормативні акти.
Зокрема необхідно відмітити те, що на підставі ст.121 та ст..124, був виданий Указ Президента України від 25 грудня 2001 року № 1251/2001 Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері. Його метою було підвищення ефективності використання коштів бюджетів усіх рівнів, створення дійового механізму протидії правопорушенням i зловживанням у бюджетній сфері.
Закон україни Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему України 15 листопада 2001 року N 2787-III, було теж прийнято на основі бюджетного кодексу.
Кримінальний кодекс містить ст. 210 - 211, яка передбачає відповідальність за злочини в бюджетній сфері, а отже необхідним є вивчення порядку притягнення до кримінальної відповідальності, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом.
Взагалі, на нашу думку розглядати порушення в бюджетному процесі необхідно по стадіям бюджетного процесу, і крім того доцільним вважаємо використання терміну бюджетне правопорушення, оскільки всі його ознаки ці поняття ідентичні за змістом і за всіма ознаками.
Актуальність магістерської роботи зумовлена відсутністю нових комплексних розробок у цьому напрямку й практичною значимістю питань, необхідність вирішення яких зумовлена потребою удосконалення системи регулювання порядку накладання та оскарження стягнень за бюджетні правопорушення взагалі Все було сказано вище зумовило вибір теми дослідження.
Об'єкт дослідження. На нашу думку об'єктом дослідження можна визначити суспільні відносини, пов'язані з визначенням виду юридичної відповідальності та вибору стягнення, а також систематизація порядку накладання стягнень за бюджетні правопорушення, у відповідності з чинним законодавством.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є матеріальні й процесуально-правові властивості, правові основи застосування стягнень, нормативно-правова база кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного, трудового та цивільного галузей права.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення сутності процесу притягнення до відповідальності за бюджетні правопорушення, розмежування єдиного порядку накладання стягнень передбаченого в Бюджетному кодексі, на відносно відокремлені частини. А саме крмінально-процесуальний і адміністративно-правовий.
Згідно з поставленою метою, завданнями дослідження є:
- визначення природи, сутності, властивостей різних процесуальних порядків притягнення до юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення;
- аналіз статистичних даних по злочинам в бюджетній сфері;
- визначення і характеристика системи органів, що здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства та самі безпосередньо беруть участь у бюджетному процесі, правового статусу кожного з цих органів;
- комплексний аналіз провадження у справах про застосування стягнень за злочини та проступки;
Методологічна основа дослідження - система загальнонаукових (діалектичний, історичний, системний аналіз тощо) і спеціальних методів (статистичний, порівняльно-правовий, документального аналізу, експертних досліджень).
У процесі виконання дисертаційного дослідження використано чинне та раніше діюче законодавство України.
Емпіричну базу склали статистичні дані про застосування стягнень органами внутрішніх справ.
Практичне значення одержаних результатів дослідження. Магістерська робота поглиблює існуючі уявлення про юридичну відповідальність, сутність, призначення, властивості стягеннь, порядок їх застосування, а також систему органів, що наділені певними поноваженнями у бюджетному процесі, здтні контролювати дану сферу та притягати до відповідальності правопорушників.
Результати роботи можуть бути використані при підготовці методичних розробок, підручників, навчальних посібників для студентів та слухачів юридичних закладів освіти.
Розділ 1
Бюджетні правопорушення та органи, що

 
 

Цікаве

Загрузка...