WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи - Курсова робота

Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи - Курсова робота

проекту або програми у встановлений термін, із заданим рівнем якості і в межах встановленого кошторису витрат. Коли проект завершений, команда розпускається, її члени переходять до нового проекту або повертаються до постійного місця роботи.
Основна перевага команди проекту полягає в тому, що вона кон-центрує усі зусилля на розв'язанні тільки одного завдання. Тоді як керівник департаменту повинен "розриватися" між декількома проектами водночас, керівник проекту концентрується винятково на ньому. Підконтрольність команди проекту забезпечується підпорядкуванням її керівника міському голові.
Побудова структури міськвиконкому на основі департаментів та проектів призводить до матричної системи управління.
"Перевага матричної структури полягає в тому, що вона переборює слабку реакцію на конкретні завдання, що характерно для функ-ціональної організації, концентруючи знання й уміння фахівців у межах проектних і профамних груп. З іншого боку, вона переборює недоліки довгострокової спеціалізації і обмеженої компетенції, що властиво проектній організації, зберігаючи тісний зв'язок фахівців з їхнім функціональним підрозділом" [8]. У ході реалізації матричної структури хоча й збільшується кількість структурних одиниць міськвиконкому, але зменшується їхній розмір за рахунок збільшення числа комунікаційних зв'язків. Таким чином, штатна чисельність міськвиконкому не збільшується порівняно з іншими моделями побудови структури управління містом, хоча підвищується ефективність міського управління.
Одним із найбільш дискусійних питань є проблема управління міс-тами з районним поділом. Тому правовий статус міських районів може бути визначений як частина міської території, складовий елемент міської громади, хоча їх утворення й ліквідація - прерогатива органів державної влади. Однак органи міського самоврядування можуть самостійно визначати правовий статус районних адміністрацій, який повинен визначатися формулою - "виконавчий орган міської ради, створений для здійснення поточних (оперативних) функцій управління комунальним майном і забезпечення щоденних потреб населення, яке проживає у міському районі". Подібний статус районних адміністрацій пояснюється основним принципом управління, згідно з яким суб'єкт управління повинен відповідати своєму об'єкту, який визначає стан суб'єкта. Та-ким чином, цілісній міській громаді повинна відповідати цілісна система її управління. Районні адміністрації в структурі виконавчих органів міської ради забезпечують подібну цілісність.
Принцип цілісності зовсім не виключає принципу децентраліза-ції. Районам повинен бути переданий максимальний обсяг повнова-жень у забезпеченні безпосередньої життєдіяльності мешканців району. Одночасно за загальноміським рівнем управління повинні залишитися питання, що вимагають міжрайонних взаємодій. Цілісність подібної системи забезпечується входженням голів міських районів до виконкому з призначенням їх на посаду міським головою. Райони повинні фінансуватися згідно з кошторисом витрат, що затверджується міською радою як складова бюджету міста. Для стимулювання ініціативи міських районів їм необхідно дати також право на створення позабюджетних цільових фондів.
Ліквідація районних у місті рад, що відбулася в низці українських міст (Львів, Одеса тощо), зафіксувавши безперечний факт відсутності на районному рівні територіальних громад, одночасно призвела до зменшення, а то й до ліквідації представництва інтересів реальних соціально-просторових утворень, що склалися природно в місті (на-приклад, історичні райони Одеси: Молдаванка, Пересип, Фонтан, Аркадія, Бугаївка, Чубаївка, Воронцовка, Ближні і Дальні Млини, Нова і Стара Слобідка, Лузанівка тощо). Водночас інститут самоорганізації населення в межах подібних одиниць є значним і ледве не головним елементом підвищення ефективності управління міським господарством, передусім, житловим фондом, дворищами, внутрішньоквартальними проїздами, іншими проблемами благоустрою. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування" реєстрація органів самоорганізації населення належить до компетенції міських Рад.
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування" міська громада в особі міської ради може прийняти статут міста. Існування такого документа засвідчить очевидний факт, що держава не створює міську громаду, а лише її визначає, наділяючи повноваженнями щодо реалізації їїневід'ємних прав. Політико-правовий сенс даного документа полягає в тому, що міське самоврядування не є інститутом держави, а складає один з елементів громадянського суспільства. Як й інші інститути цивільного права (господарські структури, громадські об'єднання) міське самоврядування повинно мати свій конституючий документ, де були 6 зафіксовані основні права і обов'язки його членів, органи управління ним [З]. Нарешті, статут також повинен зафіксувати ефективну і зрозумілу мешканцям міста загальну схему управління містом.
ВИСНОВКИ
Виходячи з сьогодення ми бачимо, що Україна, як держава, має поступове зростання в політичному та економічному житті. Однак це зростання відбувається за рахунок того, що народ дедалі стає біднішим. Тому цей рост не має ніякого впливу на життя простих людей. Щоб покращити становище в країні необхідно більш бистрими темпами впроваджувати економічні, політичні, соціальні, правові реформи. Запорукою реального впровадження цих реформ має стати абсолютна прозрачність, незаангажованість цих реформ, можливість усього народу, та кожного громадянина в окремості мати публічну думку та голос, щодо реформ в Україні.
Нажаль цього на сьогодні ми не маємо, та й в найближчому майбутньому я вважаю не слід чекати. Хоча усе в нашому житті залежить від нас самих. Для прискорення реформ нербхідно запровадити політичну освіту населення, яка змогла б дати пояснення кожному громадянину що робиться в країні і навіщо, кожен зрозумів би свої права та обов"язки, яку силу має кожен в окремості, та яку силу має об"єднання.
Як бачимо, багато що залежить від нас самих, тому і муніципальна реформа в Україні має на меті вдосконалення місцевого самоврядування шляхом розширення повноважень і компетенцій органів місцевого самоврядування на підвалинах громадської ініциативи.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія/ Кол.авт.; За зас. Ред.-проф. О.Ю.Оболенського. - Хмельницький: "Поділля", 1999. - 570 с.
2. Муниципальнос право: Учебник для юридических вузов / Отв. ред. проф. А.И. Коваленко. - М.: Ноый Юрист, 1997. - С. 136.):3. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996. - К.: Просвіта, 1996.
3. Нольде Б. Очерки русского государственного права. - Спб. 1903.-С.253.
4. Закон України від 21 травня 1997 р. про місцеве самоврядування в Україні // Голос України. - 1997 . - 12 черв.
5. Закон України від 14 січня 1998 р. про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів // Голос України. - 1998. - 24 січ.
6. Положення про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню: Додаток № 1 до Указу Президента України від 5 травня 1996 р. № 306/96.
7. Мильнер Б.З. Теория организаций. - ., 1998.
8. Мак-Гоун Р.П., Спаньола Р.Дж. Разработка новых технологий. // Эффективность государственного управления. - М., 1998.
9. Уставное право. - М., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...