WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Участь спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій - Курсова робота

Участь спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій - Курсова робота

в тому випадку, коли вони зберегли на собі сліди злочину. Тобто, документи, в яких криміналістичному дослідженню підлягав зміст - називають письмовими доказами, а ті документи, де досліджувалась форма - речовими доказами.
Оцінка документа як джерела доказів полягає в тому, що слідчий вирішує питання про справжність документу та визначає значення відомостей, які містяться в ньому2.
При огляді документів, в разі необхідності, слід використовувати допомогу спеціаліста на підставі вимог ст. 128-1 КПК України.
Про проведення огляду складається протокол відповідно до ст.195 КПК України.
Після проведення огляду документів необхідно визначити їх відношення до матеріалів справи. Документи, які відповідають вимогам ст.78 КПК України, повинні бути визнані речовими доказами та залучені до справи. На наш погляд, стосовно інших документів повинна бути винесена постанова про визнання їх такими, хоча діюче законодавство не має вказівок відносно цього питання.
2.3. ОБШУК
По справам ухилення від сплати податків до числа першочергових слідчих дій відноситься проведення обшуку. До задач, які вирішуються шляхом проведення даної слідчої дії, відноситься виявлення документів, предметів, цінностей, які мають відношення до вчинення вказаної категорії злочинів. В основному шляхом проведення обшуку по справам ухилення від сплати податків встановлюють різного роду неофіційні документи, чорнові записи, які мають відношення до фінансово-господарських операцій та сплаті податків.
Проведення обшуку по справам ухилення від сплати податків є дійовим засобом знаходження предметів, речей, цінностей, які нажиті злочинним шляхом, з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації.
Кримінально-процесуальне законодавство ( ст. 177 КПК України) визначає підстави, при яких можливе проведення вказаної слідчої дії. Такими підставами є обгрунтовані дані про те, що в якомусь приміщенні чи у якоїсь особи знаходяться знаряддя злочину, предмети, цінності та речі, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети або документи, які мають значення по справі.
Провадження обшуку необхідно, коли слідчий має інформацію про ведення подвійної бухгалтерії, наявності підробних печаток, штампів, бланків, які використовуються для укриття злочинної діяльності.
Обшуки по даній категорії справ проводяться в місцях розташування суб'єктів підприємницької діяльності, місцях постійного проживання посадових осіб суб'єктів господарювання, а також інших осіб, які мають значення по справі. В необхідних випадках, на підставі ст. 128-1 КПК України, може бути запрошений фахівець або застосована техніка. Про провадження обшуку, у відповідності до вимог ст. 188 КПК України, складається протокол.
3. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
Особливості скоєння ухилень від сплати податків, сліди, які при цьому залишаються, а також те, що вказані злочини скоюються на підприємствах, установах, організаціях, діяльність яких знаходить відображення в документах бухгалтерської та іншої звітності, обумовлює застосування спеціалістів при провадженні попереднього слідства.
Кримінально-процесуальне законодавство передбачає наступні види використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів: експертиза (ст. 75 КПК України), ревізія (ст.66 КПК України) та участь спеціаліста в провадженні окремих слідчих дій (ст. 128-1 КПК України).
В практичній діяльності по розслідуванню злочинів та теоретичних дослідженнях обгрунтовано виділяється та знаходить своє використання не процесуальна форма використання спеціальних знань - отримання від спеціалістів довідок, рекомендацій, порад по питанням, які виникли в процесі слідства.
Аналіз матеріалів кримінальних справ про ухилення від сплати податків показує, що спеціалісти-бухгалтери використовуються досить часто. При цьому використовуються різні форми бухгалтерських знань:
1) проведення документальних перевірок виробничої та фінансово-господарської діяльності суб'єктів з питань повноти обчислення та сплати податків та інших обов'язкових платежів - 100% ( додаткові та повторні - 24% після порушення кримінальної справи); 2) проведення судово-бухгалтерської експертизи - в 18% вивчених матеріалів кримінальних справ; 3) виїмка документів - 3%; 4) огляд документів - 1%; 5) обшук - не використовувався; 6) допит свідків - не використовувався; 7) допит обвинуваченого - 1%; 8) допит осіб, які проводили документальну перевірку - 47 %; 9)допит осіб, які проводили судово-бухгалтерську експертизу 16% .
3.1. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ
Рішення про застосування спеціальних знань приймає слідчий на підставі вивчення та аналізу матеріалів кримінальної справи.
Основною формою, яка найбільш часто використовується в практиці розслідування ухилень від сплати податків, є проведення ревізорами територіальних податкових адміністрацій документальних перевірок дотримання законодавства про сплату податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів. Порядок, підстави проведення документальних перевірок, права та обов'язки спеціалістів визначені законодавством та внутрівідомчими актами. Серед них основними э Рекомендації про порядок складання акта документальної перевірки підприємства - платника податків та інших неподаткових платежів від 17 листопада 1995 року та Методичні рекомендації по проведенню документальної перевірки від 20.05.97 та 27.03.97
Документальна перевірка в цьому випадку виступає в якості однієї з форм контролю за дотриманням суб'єктами господарювання правил ведення податкового та бухгалтерського обліку. Документальна перевірка полягає в перевірці виробничої, фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності відповідними органами в сфері оподаткування за певний період та у відповідності зі встановленим порядком.
У випадках, коли в діях посадових осіб суб'єктів підприємництва містяться ознаки злочину, передбаченого ст. 212-2 КК України, результати документальної перевірки, в сукупності з іншими матеріалами, використовуються як підстава порушення кримінальної справи. Крім того, вони можуть бути використані, як фактичні данні в кримінальному судочинстві. В практичній діяльності по розслідуванню даної категорії справ та їх судовому розгляду акти документальних перевірок використовуються, як самостійне джерело доказів. Вказане випливає із змісту статті 65 КПК України, яка визначає перелік даних, які виступають в якості доказів при розслідуванні злочинів.
Слід зазначити, що немає потреби в

 
 

Цікаве

Загрузка...