WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Участь спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій - Курсова робота

Участь спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
"Участь спеціаліста
при проведенні окремих слідчих дій"
ЗМІСТ
Стор.
Вступ 3
1. Поняття та система слідчих дій 4
2. Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні ухилень
від сплати податків 10
2.1. Допит 10
2.2. Виїмка та огляд документів 15
2.3. Обшук 18
3. Використання спеціальних знань у справах про ухилення
від сплати податків 19
3.1. Підстави та порядок проведення документальної перевірки 20
3.2.Підстави та порядок проведення судово-бухгалтерської
експертизи 22
3.3. Участь спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій 25
Висновок 27
Література 28
ВСТУП
Податкова система є одним з найважливіших елементів економіки України, її формування відбувається в умовах економічних перетворень, переходу до економіки ринкового типу.
Здійснення перешкод надходженням до бюджету ставить під загрозу фінансове забезпечення держави та знижує ефективність податкової політики. Аналіз статистичних даних показує, що за останні роки питома вага злочинів в сфері обчислення та сплати податків значно зросла. Так, за фактами ухилення від сплати податків за ознаками ст. 148-2 ЮСУ в 1994 році було порушено 1077 кримінальних справ, 1995 рік - 3283; 1996 рік - 5909.
Сучасний стан діяльності по боротьбі з ухиленням від сплати податків характеризується нестабільністю податкового законодавства, недостатнім професіоналізмом співробітників контролюючих органів, а також наявністю зловживань з їх боку. Вдосконалення діяльності органів попереднього слідства та дізнання в розслідуванні даної категорії злочинів слід розглядати як одну з найважливіших задач.
Діяльність органів попереднього слідства та дізнання в кримінальному судочинстві здійснюється в певній процесуальній формі, яка зобов'язує здійснювати слідчі дії в необхідній послідовності та з додержанням встановлених кримінально-процесуальним законодавством умов. Процесу розслідування злочинів у сфері оподаткування, поряд із загальними, властиві специфічні тактичні прийоми провадження слідчих дій. Перш за все це зумовлено видом цього злочину та обставинами його здійснення. Слід також зауважити, що певні слідчі дій не можуть бути застосовані при розслідуванні ухилень від сплати податків, зважаючи на особливості складу злочину, передбаченого ст. 212-2 ККУ. Слідчими мають бути взяті до уваги ті специфічні особливості, які притаманні данному виду злочинів. В запропонованій роботі розглядаються слідчі дії, які найбільш часто використовуються в практичній діяльності та особливості їх провадження.
1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА СЛІДЧИХ ДІЙ
Слідчі дії - регламентовані нормами процесуального права та здійснювані в рамках кримінально-процесуального провадження уповноваженою на те особою, а також забезпечувані мірами державного примусу процесуальні дії, які являють собою комплекс пізнавально-засвідчувальних операцій, спрямованих на отримання доказів.
Слідчі дії - це процесуальні дії, здійснювані для збирання, дослідження та перевірки доказів. Вони мають пізнавальний характер та процесуально-правову природу.
Норми права, які регламентують провадження слідчих дій, становлять певну модель діяльності слідчого і несуть у собі конструктивні засади. Вони створюють правовий інститут - слідчу дію. Виступаючи як пізнавально-засвідчувальна дія, слідча дія є й актом і являє собою певну систему правовідносин.
Інститут слідчої дії - це система правових приписів, що визначають: сферу і об'єкт слідчої дії, його мету і завдання; підстави проведення; коло учасників та їх правовий статус; механізм реалізації ними своїх прав і обов'язків; порядок здійснення і правила провадження пізнавально-засвідчувальних дій; способи і форми їх фіксації; міри примусу і відповідальності, які застосовуються у разі невиконання приписів закону.
Кримінально-процесуальний закон передбачає та регламентує проведення таких слідчих дій:
- огляд (місця події, предметів, документів, місцевості, приміщень, трупа). Провадження даної слідчої дії виконується у відповідності до ст.ст. 190-192,195 КПК України, з метою знайдення слідів злочину та інших речових джерел доказової інформації, з'ясування обставин злочину та інших обставин, що мають значення у справі;
- освідування (огляд живих осіб).(ст.ст. 193,195 КПК України) Проводиться з метою виявлення особливих прикмет, слідів злочину або іншої інформації, яка має значення по справі, на тілі живої людини;
- обшук (ст.ст. 177, 179- 185,188,189 КПК України). Слідчі, маючи достатні підстави вважати, що в будь-якому приміщенні чи у особи знаходяться предмети або документи, які мають значення по справі, мають право проводити обшук з метою їх виявлення та вилучення; виїмка (предметів і документів та поштово-телеграфної кореспонденції)( ст.ст. 178-183, 185-189 КПК України) Докази можуть бути отримані шляхом виїмки, якщо слідчому точно відомо, де і в кого вони знаходяться; накладення арешту на майно;
- затримання підозрюваного (ст.ст. 106,115 КПК України). КПК дає право органам дізнання та слідства, при наявності достатніх підстав, підозрювати особу у вчиненні злочину, за який може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі, затримувати особу;
- відтворення обстановки та обставин події злочину (слідчий експеримент)( ст.ст. 194,195 КПК України) 3 метою перевірки і уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого або даних, отриманих при провадженні інших слідчих дій, слідчий може виїхати на місце і в присутності понятих відтворити обстановку і умови, в яких ті чи інші події могли відбуватися в дійсності;
- допит (свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта)(свідка - ст.ст. 68-71Д66-170КПК України, обвинуваченого - ст.ст. 21,43,44-48, 134-139, 143-146 КПК України, підозрюваного -ст.ст. 43-1,44-48,107,134-136,143-146 КПК України) Це слідча дія, в процесі якої слідчий отримує від особи, яку допитує, словесну інформацію про обставини події злочину, які мають значення для встановлення об'єктивної істини і забезпечення правильного застосування закону;
- очна ставка (ст.ст.172,173 КПК України) Слідча дія, що полягає у проведенні одночасно і в одному й тому самому місці допиту двох учасників кримінального процесу, у показаннях яких є протиріччя, з метою перевірки правдивості раніше даних показань;
- впізнання;
- ексгумація трупа (ст. 192 КПК

 
 

Цікаве

Загрузка...