WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості розслідування податкових злочинів - Дипломна робота

Особливості розслідування податкових злочинів - Дипломна робота

Закону "Про систему оподаткування" є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), в тому числі митна, або її натуральні показники; спеціальне використання природних ресурсів; майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування. [1]
3. Коли платник податку, збору чи іншого обов'язкового платежу визначений як такий відповідним законодавством, тобто є суб'єктом вчиненого злочину.
Суб'єктами злочину, передбаченого ст. 212 КК України можуть бути:
3.1. службові особи підприємств, установ, організаційнезалежно від форм власності, на яких покладені обов'язки по веденню бухгалтерського обліку, представленню податкових декларацій, бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків та інших документів, пов'язаних із обчисленням і сплатою обов'язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів (керівники підприємств, установ і організацій, їх заступники, головні бухгалтери і службові особи бухгалтерій);
3.2. будь-які громадяни, у тому числі громадяни-підприємці, які зобов'язані представляти до податкових органів декларації про доходи або сплачувати обов'язкові платежі, збори. [2]
4. При цьому, щоб подія податкового злочину була доказана - ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів повинно бути вчиненим з прямим умислом і сума несплаченого платежу повинна бути не менше 17000 грн. [2]
5. Необхідно точно визначити період часу, в який вчинено ухилення від сплати того чи іншого виду податку, збору та обов`язкового платежу, враховуючи чи передбачена була в цей період кримінальна відповідальність за його несплату (наприклад, до 26 лютого 1997 року фізичні особи та приватні підприємці не несли кримінальної відповідальності за несплату податків, тобто суб'єктами відповідальності за ст.212 КК України не були (на той час - ст.148-2 КК України)).
2). Як і при вчиненні будь-якого, передбаченого Кримінальним кодексом України, злочину, при вчиненні податкових злочинів необхідно доказати винність обвинуваченого.
Слід мати на увазі, що при вчиненні злочину, передбаченого ст. 212 КК України, мотиви злочину (що важливо і обов'язково необхідно доказати при вчиненні ряду інших злочинів) значення не мають.
Ст.212 КК України передбачає кримінальну відповідальність (тобто винність особи) не за сам факт несплати в установлений строк податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а за умисне ухилення від їх сплати. Про наявність умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів можуть свідчити, наприклад, перекручування відомостей в обліковій чи звітній документації; неоприбуткування готівкових коштів, одержаних за виконання робіт чи надання послуг; ведення подвійної (офіційної та неофіційної) бухгалтерії; використання банківських розрахунків, про які не повідомлено органи державної податкової служби; підвищення фактичних затрат, що включаються до собівартості реалізованої продукції, тощо.
Також при вчиненні податкового злочину період роботи на посаді керівника чи головного бухгалтера підозрюваного(обвинуваченого) в ухиленні від сплати податків, зборів чи обов`язкових платежів, повинен припадати на період, за який виявлено умисну несплату грошових коштів до бюджету. Тобто, підозрювана особа конкретно відповідає (признається винною) тільки за особисто несплачені до бюджету податки, збори та інші обов'язкові платежі, в період її роботи на цьому підприємстві (в установі). Це правило обов'язкове при притягненні до кримінальної відповідальності за вчинення податкових злочинів службових осіб підприємств (установ) всіх форм власності, якщо вони зареєстровані як суб'єкти господарювання чи підприємницької діяльності в Україні.
3). До обставин, які впливають на ступінь і характер відповідальності обвинуваченого, а також обставин, що характеризують особу обвинуваченого у вчиненні податкових злочинів, необхідно віднести:
3.1. вчинення умисного ухилення від оподаткування за попереднім зговором групою осіб;
3.2. збитки завдані державі та несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів (ненадходження коштів до бюджетів чи державних цільових фондів) у значних, великих чи особливо великих розмірах - в залежності від донарахованих за результатами перевірки, а в подальшому - фактично доказаних слідством несплачених грошових сум, як наслідок злочинних дій обвинуваченого.
При цьому необхідно документально (за допомогою бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарську діяльність перевіреного суб'єкту господарювання чи підприємницької діяльності) підтвердити розмір (суму) коштів, які фактично не поступили до бюджету чи цільового фонду:
- значний розмір коштів - коли загальна сума несплачених податків, зборів чи обов'язкових платежів в тисячу і більше разів перевищує установлений неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 тис. грн. - 51 тис. грн.);
- великий розмір коштів - коли загальна сума несплачених податків обов'язкових платежів в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (51 тис. грн. - 85 тис. грн.);
- особливо великий розмір коштів - коли загальна сума несплачених
податків, зборів, інших обов'язкових платежів в п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (85 тис. грн. і більше). [4]
3.3. попередню судимість особи, яка вчинила податковий злочин.
При цьому, у зв`язку з прийняттям нині діючого КК України, слід мати на увазі, що особа повинна бути судима тільки за злочини, передбачені ч.3 ст.148-2 КК України (у термін до 01 вересня 2001 року) та будь-якою частиною ст.212 КК України (у термін після 01 вересня 2001 року), і судимість у неї повинна бути не знята і не погашена в установленому законом порядку.
4). Характер і розмір шкоди, завданої у результаті вчинення податкового злочину, - це розмір шкоди, заподіяної державі (цільовому фонду) несплатою податків, зборів та обов'язкових платежів, який дорівнюється сумі умисно несплачених коштів. Розміри коштів, які законодавець вважає кваліфікуючими при вчиненні податкових злочинів:
- значний розмір;
- великий розмір;
- особливо великий розмір - наведені вище на прикладі ст.212 КК України.
По інших податкових злочинах, віднесених до підслідності слідчих податкової міліції, розмір шкоди необхідно дивитись у відповідних статтях КК України.
Крім того, діями службових осіб шкода при вчиненні злочину, передбаченого ст.212 КК України, завдається інтересам юридичної особи.
Вираз ця шкода знаходить у сумах штрафів та пені, нарахованих юридичній особі податковою службою за несплату податків, зборів та обов'язкових платежів.
Законодавець кваліфікує шкоду, завдану юридичній особі, як істотну шкоду, коли заподіяні матеріальні збитки в сто і більше разів

 
 

Цікаве

Загрузка...