WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості розслідування податкових злочинів - Дипломна робота

Особливості розслідування податкових злочинів - Дипломна робота


Дипломна робота:
на тему:
"Особливості розслідування
податкових злочинів"
Зміст
Вступ
РОЗДІЛ 1 Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів та слідчих податкової міліції на стадіях досудового слідства.
1.1 Поняття процесуальної діяльності
1.2 Права податкової міліції, як суб`єкта кримінального процесу
1.3 Провадження досудового розслідування в податковій міліції
1.4 Основні завдання слідчих підрозділів податкової міліції:
1.5 Принципи діяльності слідчих підрозділів податкової міліції
РОЗДІЛ 2 Учасники кримінального процесу при розслідуванні податкових злочинів.
2.1 Поняття учасників кримінального процесу
2.2 Класифікація суб`єктів кримінально-процесуальної діяльності
2.3 Цивільний позивач та його представник у кримінальних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів
2.4 Цивільний відповідач та його представник у кримінальних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів
2.5 Підозрюваний у кримінальних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів
2.6 Обвинувачений у кримінальних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів
2.7 Захисник у кримінальній справі, порушеній за фактом вчинення податкового злочину
РОЗДІЛ 3 Доказування і докази при розслідуванні податкових злочинів.
Процес доказування при розслідуванні податкових злочинів
3.2. Поняття і місце доказів при розслідуванні податкових злочинів
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Принципи (засади) кримінального процесу - це закріплені в законі панівні в державі політичні і правові ідеї щодо завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах, які визначають спрямованість і побудову кримінального процесу в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів, порушення яких обов`язково тягне за собою скасування вироку та інших рішень у справі. [1]
Податкова міліція, як державний орган що зобов'язаний вести боротьбу із злочинами, вчиненими у сфері оподаткування, при розслідуванні фактів кримінального ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, а також порушень податкового та валютного законодавства, у своїй діяльності керується основними принципами Кримінального процесу України, серед яких законодавець виділив:
- конституційні принципи: законність; рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом; державна мова судочинства; повага до гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя; право людини на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; з'ясування істини; забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист; презумпція невинуватості; свобода від самовикриття, викриття членів сім'ї чи близьких родичів; здійснення правосуддя виключно судами; участь народу в здійсненні правосуддя; незалежність і недоторканість суддів, їх підкорення лише закону; змагальність судового розгляду; гласність судового процесу; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень; обов'язковість рішень суду;
- інші принципи: публічність; забезпечення всім особам, які беруть участь у справі, права на захист їхніх законних інтересів; вільна оцінка доказів; безпосередність дослідження доказів; усність процесу.
- норми, які передбачають права і обов'язки суб'єктів
- кримінального процесу;
- норми, які регулюють слідчі та інші процесуальні дії по
- збиранню і перевірці доказів.
При розслідуванні податкових злочинів використовуються ті ж норми, принципи та окремі інститути, які регулюють кримінальний процес взагалі, але застосовують їх слідчі та співробітники оперативних служб податкової міліції, відповідно до конкретних обставин (слідчих ситуацій), що підлягають розслідуванню та доказуванню в кримінальній справі чи протокольному провадженні, порушених за фактом вчинення злочинів у сфері оподаткування.
Завдання оперативних служб (як органу дізнання) та слідчих податкової міліції (як органу досудового слідства) при виконанні ними своїх функціональних обов`язків, пов`язаних з виявленням, документуванням, розслідуванням та попередженням порушень податкового та валютного законодавства, обумовлені цілями та завданням кримінального судочинства нашої держави, викладеними в ст.2 КПК України:
- охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних
- осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;
- швидке і повне розкриття злочинів;
- викриття винних;
- забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден безвинний не був покараний.
Всі перелічені завдання вирішуються в ході розслідуванні податкових злочинів. Виконання співробітниками податкової міліції загальних вимог кримінального процесу стосовно розслідування (доказування) фактів вчинення будь-яких злочинів, забезпечує повне, об'єктивне та всебічне дослідження обставин справи, порушеної за фактом вчинення податкового злочину, виявлення фактів, що викривають або виправдовують обвинуваченого, а також обставин, які пом'якшують чи обтяжують його відповідальність, тобто забезпечує встановлення істини по справі, як того вимагає ст. 22 КПК України.
В даний час у кримінально-процесуальній науці і практиці затвердилась думка про те, що органи досудового слідства і суду не тільки можуть, але і зобов'язані встановити об'єктивну істину по кримінальній справі і, як слідство цього, прийти до єдиного правильного, достовірного висновку про обставини, що підлягають доказуванню.
Принцип з`ясування істини - це вимога закону, яка зобов`язує суд, прокурора, слідчого, особу, яка провадить дізнання, всебічно, повно і об`єктивно дослідити обставини справи (ч.1 ст.22 КПК України) з тим, щоб з`ясувати істотні, юридично значущі факти, дати їм правильну правову оцінку і тим самим забезпечити правильне вирішення справи. Цей принцип є конституційним, бо в Конституції України говориться про з`ясування істини під час розслідування кримінальної справи (ст.31) і про забезпечення доведення вини (п.3 ч.3 ст.129). Тільки з`ясувавши істину під час слідства і у суді, можна визнати людину винною у вчиненні злочину. [3]
У кримінальному процесі слідчий, прокурор, суд (суддя) пізнають, доказують тільки строго визначену частину того, що відбулося у тих межах, що необхідні для виконання поставлених перед ним задач: розкрити злочин, установити винних і забезпечити справедливе покарання їх судом. Таким чином, об'єктивна істина - це така сукупність знань про обставини справи, що правильно відбиває реальність, яка існує незалежно від нашої свідомості.
При встановленні істини по справі, у ході розслідування податкових злочинів слідчі та співробітники податкової міліції повинні суворо дотримуватись принципу

 
 

Цікаве

Загрузка...