WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стадії, які пов’язані з виконанням вироку - Курсова робота

Стадії, які пов’язані з виконанням вироку - Курсова робота

процесуального законодавства, які ставлять під загрозу забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу, вирішення завдань кримінального судочинства та правильне використання закону, а саме:
а) незабезпечення обвинуваченому права мати захисника;
б) ненадання перекладача особі, що не володіє мовою, якою велося судочинство;
в) провадження слідчих дій без санкції прокурора, коли отримання санкції обов'язкове;
г) участь у процесі осіб, які підлягають відводу;
д) неприйняття заходів до роз'яснення учасникам процесу їх прав; незадоволення їх обгрунтованих клопотань;
е) несвоєчасне пред'явлення обвинувачення; порушення строків слідства та тримання під вартою;
ж) неознайомлення зацікавлених осіб з матеріалами справи;
з) невручення обвинуваченому копії обвинувального висновку.
Несуттєві процесуальні порушення - такі порушення, які не позбавляють суд можливості перевірити достовірність отриманих при цьому доказів, поправні в судовому розгляді, не заважають суду встановити істину та винести справедливий і законний вирок.
У відповідності із ст. 232 КПК України у разі встановлення порушень закону, від кого б вони не виходили, суд виносить окрему ухвалу з вимогою прийняття відповідних заходів.
5. Згідно із вимогами закону суд закриває справу за наявності підстав, передбачених п. 5-11 ст. 6 КПК України: якщо підсудний не досяг 11 років; за примиренням потерпілого з обвинуваченим у справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, крім справ, перелічених у ч. 2-5 ст. 27 КПК України: за відсутністю скарги потерпілої у справі про зґвалтування; щодо померлого; якщо у справі є рішення, що набрало законної сили, а також за наявності підстав для закриття справи із звільненням підсудного від відповідальності. При цьому дане положення не має категоричного характеру, оскільки у суду є й інше право, наприклад, винести вирок та звільнити підсудного від відповідальності тощо. На наш погляд, суд повинен намагатися вирішити справу винесенням публічного вироку (обвинувального або виправдувального) після судових дебатів та останнього слова підсудного. Дебати сторін - важливий засіб захисту учасниками процесу своїх прав, а вирок суду - більш ефективний засіб впливу на право-свідомість громадян.
Протокол судового засідання - єдиний процесуальний акт, який фіксує та засвідчує протягом усього судового провадження хід і результати розгляду справи, доводить, що було та чого не було в судовому засіданні. Протокол судового засідання забезпечує ефективність судового слідства, закріплюючи та засвідчуючи фактичні дані, які тут отримуються, забезпечуючи їх перевіряємість і достовірність; виконує пізнавальну, комунікативну та засвідчувальну функції; слугує гарантом захисту прав і законних інтересів учасників процесу та здійснення правосуддя, утворює необхідні умови для прийняття правильних рішень при перегляді справи в касаційній або на-глядній інстанції або у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Враховуючи важливість даного документа, закон визначив, що він складається окремим не зацікавленим у результаті справи учасником процесу - секретарем, який несе відповідальність за відповідність записів у протоколі фактичним обставинам судового розгляду. Крім того, існує особливий порядок ознайомлення з протоколом та засвідчення його правильності:
а) протокол має бути складений та підписаний головуючим та секретарем протягом трьох діб після закінчення судового розгляду та проголошення вироку (ч. 2 ст. 87 КПК України);
б) обвинувач, підсудний, потерпілий та його представник, цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представник, захисник протягом трьох діб з дня складання та підписання протоколу мають право ознайомитися з ним та зробити свої письмові зауваження (надавши або подавши свої письмові зауваження, доповнення або уточнення) - ст. 88 КПК України;
в) судця (головуючий у суді), розглянувши зауваження, у разі згоди з ними засвідчує своїм підписом їх вірність. Подані зауваження приєднуються до протоколу. У разі незгоди із заявленими зауваженнями виноситься мотивована ухвала (постанова судці) про відмову у задоволенні зроблених заяв. Зауваження та ухвали приєднуються до справи.
У протоколі судового засідання описується все, що відбувалося, і все, що було знайдене, у тій послідовності, як це відбувалося, і в тому вигляді, в якому знайдене вивчалося.
У вступній частині протоколу зазначаються: місце і час початку та закінчення судового засідання; найменування і склад суду; справа, яка розглядається; секретар, перекладач, підсудний, захисник, обвинувач, потерпілий та інші учасники розгляду; докладні дані про особистість підсудного.
Описова частина охоплює значне коло питань, які умовно можна поділити на чотири групи:
а) питання послідовності та загальної процесуальної форми (процедури) судового розгляду;
б) питання збирання, дослідження, оцінки, перевірки та використання доказів - встановлення істини;
в) відомості про судові дебати та останнє слово підсудного;
г) питання, пов'язані з рішеннями, які приймаються.
До першої групи фіксованих у протоколі питань (обставин) належать: фіксація часу та самого факту об'явлення судового засідання відкритим, об'явлення складу суду, роз'яснення прав учасникам процесу та права на відвід суду; вияснення явки учасників та можливості розгляду справи за відсутності будь-кого з них; з'ясування часу вручення копії обвинувального висновку обвинуваченому; визначення порядку дослідження доказів; фіксація факту проголошення обвинувального висновку; заходи до порушників громадського порядку та ін.
До другої групи питаньналежать: хід судового слідства, зміст показань свідків, потерпілих, підсудних; порядок і результати дослідження предметів, документів, речових доказів, проведення експертиз та здійснення інших дій, спрямованих на отримання, дослідження, перевірку та оцінку доказів.
До третьої групи питань належать: послідовність і стислий зміст промов та реплік учасників судових дебатів; зміст останнього слова підсудного.
До четвертої групи належать усі ухвали та рішення суду, винесені в процесі судового розгляду; вказівка про вихід суду до нарадчої кімнати після останнього слова підсудного; проголошения вироку та роз'яснення строків та порядку його оскарження; роз'яснення засудженому права на подання клопотання про помилування у разі засудження його до смертної кари; ухвала про порушення справи щодо свідків, які дали за-відомо неправдиві показання.
Всі суттєві для справи обставини повинні фіксуватися в протоколі повно, всебічно, конкретно, з додержанням вимог логіки, офіційно-ділового стилю мови юридичних документів.
РОЗДІЛ 4
НАБРАННЯ ВИРОКОМ ЗАКОННОЇ СИЛИ І ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЙОГО ДО ВИКОНАННЯ
Необхідною умовою виконання вироку є набрання ним законної сили. Це означає, що вирок у відповідності із законом є обов'язковим для всіх державних і громадських органів, підприємств, установ і організацій, посадових осіб та громадян і підлягає виконанню на всій території України.
Вирок, на який може бути подана касаційна скарга або внесено касаційне подання прокурора, набирає

 
 

Цікаве

Загрузка...