WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стадії, які пов’язані з виконанням вироку - Курсова робота

Стадії, які пов’язані з виконанням вироку - Курсова робота

розглядається за клопотанням осіб, які відбули покарання, а про дострокове зняття судимості - за клопотанням громадських організацій чи трудового колективу суддею районного (міського) суду за місцем проживання особи, що відбула покарання в порядку, передбаченому ст. 414 КПК.[4]
2. Про зарахування часу роботи в колонії-поселенні і відбування виправних робіт без позбавлення волі до загального трудового стажу (ч. 2 ст. 33, ч. 2 ст. 103 ВТК; ст. 414і КПК). Це питання вирішується суддею районного (міського) суду за місцем проживання особи, яка від-була покарання, за спільним клопотанням органу, що відає виконанням покарання, і спостережної комісії. Коли йдеться про зарахування часу відбування виправних робіт до загального трудового стажу, то воно вирішується за клопотанням особи, яка відбула покарання. До клопо-тання додаються такі документи: копія вироку, довідка про відбуття покарання, характеристика про роботу і поведінку особи в період відбування нею покарання. Клопотання розглядається судом у порядку, передбаченому ст. 414і КПК.
РОЗДІЛ 2. СУДОВИЙ ВИРОК ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
Судовий Вирок -- акт правосудця, який містить висновок про винність або невинність обвинуваченого (підсудного) та розв'язує справу по суті. Через вирок суд вирішує завдання правильного застосування закону, з тим щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності та жоден невинний не був покараний.
Згідно з Конституцією України ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину інакше як за обвинувальним вироком суду (ст. 62); правосуддя здійснюється виключно судом; судові рішення виносяться іменем України (ст. 124).
Враховуючи значимість вироку як акту правосуддя, закон передбачає чітку систему гарантій його законності та обґрунтованості, а саме: незалежність судців та підпорядкованість їх тільки закону; недоторканність суддів, їх службових та житлових приміщень; здійснення правосуддя тільки судом та заборона делегування повноважень суду іншим органам; винесення вироку в нарадчій кімнаті, присутність в якій інших осіб не допускається; недопущення будь-якого впливу на суддів під час прийняття ними рішення у справі; таємниця наради суддів; особливий порядок обговорення питань, які розв'язуються судом, та прийняття за ними рішення; право судді на окрему думку; підписання вироку всім складом суду; публічне проголошення вироку відразу ж після його прийняття.
Згідно із вимогою ст. 322 КПК України вирок виноситься в окремому приміщенні - нарадчій кімнаті. Під час наради та постановления вироку в нарадчій кімнаті можуть бути тільки судці, які входять до складу суду у даній справі. Присутність тут секретаря судового засідання або будь-яких інших осіб не допускається.
З настанням нічного часу суд має право перервати нараду для відпочинку. Судді не мають права розголошувати міркування один одного, які висловлювалися у нарадчій кімнаті.
Відповідно до Закону України "Про статус суддів" судці здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади (ст. 1); судці у здійсненні правосуддя незалежні, підпорядковуються тільки закону та нікому не підзвітні (ст. 3); забороняється будь-яке втручання у здійснення правосуддя (ст. 11); суддя не зобов'язаний давати будь-які пояснення по суті розглянутих ним справ або справ, що розглядаються (ст. 12); судді недоторканні (ст. 13). Недоторканність суддів поши-рюється на їх житло, службове приміщення, транспорт, засоби зв'язку, кореспонденцію, майно, яке їм належить, та документи. Судді не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності та взяті під варту без згоди Верховної Ради України. Проникнення в помешкання або службове приміщення судді, в його особистий або службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку або виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, виїмка його кореспонденції, речей та документів можуть проводитися тільки з санкції Генерального прокурора України за наявності пору-шеної кримінальної справи.
Вплив на суддю у будь-якій формі з метою перешкоджання встановленню істини або домагання винесення незаконного вироку тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 176і КК України.
Погроза щодо судді, образа його у зв'язку із здійсненням ним правосуддя караються у відповідності із ст. 1762, 1763 Кримінального кодексу України.
Разом з тим, винесення суддями з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості завідомо неправосудного вироку карається позбавленням волі на строк до восьми років (ст. 176 КК України).
Виносячи вирок у нарадчій кімнаті, суд обґрунтовує його тільки на тих доказах, які були розглянуті у судовому засіданні.
Кожний вирок має бути законним і обгрунтованим.
Законність вироку означає, що вирок за своїм змістом грунтується на неспростовних доказах, а за формою та характером прийнятих рішень відповідає вимогам Конституції України, кримінального, кримінально-процесуального законодавства та інших нормативних актів.
Під обгрунтованістю вироку розуміють відповідність висновків, які викладені у вироці, фактичним обставинам справи, фактам, які мали місце в дійсності та встановлені сукупністю доказів у справі.
Головуючий ставить усі ці питання на розв'язання суду. При цьому кожне питання він повинен ставити у такій формі, щоб на нього можна було дати тільки позитивну або негативну відповідь.
Під час розв'язання кожного окремого питання ніхто з суддів не має права утримуватися від голосування. Головуючий голосує останнім. Усі питання вирішуються простою більшістю голосів.
Суддя, який залишився у меншості, має право викласти письмово свою окрему думку. Окрема думка при проголошенні вироку не об'являється, але приєднується до справи. Після набрання вироком законної сили окрема думка разом із справою направляється голові вищого суду для вирішення питання про необхідність перегляду справи у порядку нагляду.
Розв'язавши в нарадчій кімнаті всі питання правосуддя, суд складає вирок. Вирок повинен бути написаний одним із суддів, який брав участь у його постановленні, і підписаний усіма суддями.
Вирок може бути обвинувальним або виправдувальним.
Будь-який вирок складається із вступної, мотивувальної та резолютивної частин.
Обвинувальний вирок виноситься тоді, коли зібраними та дослідженими в залі суду доказами з беззаперечністю танеспростовно встановлено вину підсудного у вчиненні злочину, за яким йому було пред'явлено обвинувачення. "Обвинувальний вирок, - визначає ст. 327 КПК України, - не може ґрунтуватися на припущеннях і постановляється лише при умові, коли в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину доведена". При цьому суд не має права вийти за межі пред'явленого обвинувачення, і в разі, якщо в ході судового слідства будуть виявлені більш тяжкий злочин або нові епізоди злочинної діяльності підсудного, - виносить не обвинувальний вирок, а повертає справу на дослідування.
У вступній частині вироку вказується, що він постановляється ім'ям України (держави), зазначаються найменування суду, який виніс вирок, місце та час його постановления, склад суду, секретар суду, учасники судового розгляду, повні

 
 

Цікаве

Загрузка...