WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стадії, які пов’язані з виконанням вироку - Курсова робота

Стадії, які пов’язані з виконанням вироку - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
"Стадії, які пов'язані
з виконанням вироку"
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НАБРАННЯ ВИРОКОМ ЗАКОННОЇ СИЛИ І ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЙОГО ДО ВИКОНАННЯ
РОЗДІЛ 2. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ СУДОМ У СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУДОМ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ВИРОКУ
РОЗДІЛ 4. ПРОВАДЖЕННЯ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ
РОЗДІЛ 5. СУДИ НАГЛЯДНОЇ ІНСТАНЦІЇ ТА ОСОБИ, ЯКІ ВПРАВІ РОЗДІЛ ПРИНОСИТИ ПРОТЕСТИ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ
РОЗДІЛ 6. ПРОТЕСТ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ
РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ НАГЛЯДНОЇ ІНСТАНЦІЇ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Виконання вироку, ухвали і постанови, які набрали законної сили, є завершальною стадією кримінального процесу. В ній реалізуються рішення суду про винність чи невинність підсудного, про обране винному покарання, про відшкодування завданої злочином шкоди інші рішення, сформульовані у резолютивній частині вироку. Суть і завдання виконання вироку як стадії кримінального процесу полягає, як правило, не у фактичної виконанні рішень суду, які сформульовані в резолюції ній частині вироку, зокрема: реалізації основних і додаткових мір покарання, стягненні завданих злочином збитків, судових витрат тощо. Виконання вироку здійснюється в основному виконавчою владою в особі або спеціально створених для цієї мети органів (виправно-трудові установи, інспекції виправних робіт органів внутрішніх справ, судові виконавці), або міліцією, адміністрацією підприємств, установ і організацій, і регулюється нормами кримінального, кримінально-виконавчого, цивільного процесуального, адміністративного та інших галузей права. Завданням цієї стадії кримінального права є організація процесуальної діяльності, спрямованої: 1) звернення вироку до виконання; 2) забезпечення встановлених законом випадках повної або часткової безпосередньої реалізації вироку; 3) вирішення встановлених законом питань, які виникають у ході фактичного
виконання вироку; 4) здійснення контролю за виконанням вироку.[3]
Правовідносини, які виникають год час реалізації цих завдань, регулюються переважно нормами кримінально-процесуального права і становлять зміст стадії виконання вироку. Суб'єктами цих правовідносин, крім суду, є: прокурор, засуджений, захисник засудженого, цивільний позивач, цивільний відповідач, представник органу, що відає виконанням покарання, а також спостережної комісії, служби у справах неповнолітніх при виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів та ін. Вирішальна роль у стадії виконання вироку належить судові. Тільки він звертає вирок до виконання, і тільки він вправі вирішувати всі важливі правові питання, які можуть виникнути в ході фактичного виконання вироку, шляхом розгляду і вирішення їх у судовому засіданні.
Таким чином, виконання вироку - це стадія кримінального процесу, в якій суд звертає вирок до виконання, здійснює контроль за приведенням його відповідними органами до реального виконання та вирішує у встановленому законом судовому порядку за поданням уповноважених законом посадових осіб і органів, клопотанням громадських організацій і громадян та за власною ініціативою передбачені кримінально-процесуальним законом важливі правові питання, які виникають у зв'язку і при виконанні вироків.[5]
Дана стадія кримінального процесу характеризується рядом важливих положень, до яких належать: а) обов'язковість виконання вироків для всіх державних і громадських структур, посадових осіб і громадян; б) оперативність звернення і приведення вироку до виконання; в) можливість зміни рішень суду щодо покарання в ході виконання вироку при наявності встановлених законом Для цього підстав; г) участь громадськості у вирішенні судом питань, пов'язаних з виконанням вироку.
Значення стадії виконання вироку визначається важливістю тих завдань, які в ній вирішуються. Вона створює необхідні передумови для безпосередньої реалізації прийнятих у вироку рішень, сприяє формуванню у громадян переконання у неминучості понесення покарання за вчинення злочинного діяння та недопущення покарання (виправдання) невинних, забезпечує охорону прав і законних інтересів потерпілого, засудженого, інших учасників процесу. Своєчасне і точне виконання вироку ефективно сприяє виконанню завдань кримінального судочинства зміцненню законності і правопорядку.
РОЗДІЛ 1
СУТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ СУДОМ,ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ВИРОКУ
Питання, пов'язані з виконанням вироку, в залежності від його характеру вирішуються судом, який постановив вирок, або судами за місцем відбування покарання, роботи, затримання чи проживання засудженого та особи, яка відбула покарання. Відповідно до ст. 411 КПК їх розгляд відбувається в судовому засіданні за участю прокурора. Як правило, в судове засідання викликається засуджений, а за його клопотанням і захисник. Якщо питання стосується виконання вироку в частині цивільного позову, при необхідності викликаються також цивільний позивач і цивільний відповідач. Проте неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду справи.
Вирішення судом питань про звільнення від відбування покарання в зв'язку з хворобою та інвалідністю, а також про застосування судом примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами, і його припинення обов'язково відбуваються за участю представника лікарської комісії, що дала висновок про стан здоров'я засудженого.[4]
Питання, які виникають у процесі виконання вироку, розглядаються в судовому засіданні, як правило, суддею Одноособово за поданням відповідних посадових осіб (прокурора, судового виконавця), органів, які відають виконанням вироку, та адміністрації місць відбування покарання (частіше спільного із спостережною комісією чи службою в справах неповнолітніх), за клопотанням гро-мадських організацій або трудових колективів та засуджених осіб. Особи та органи і громадські організації, трудові колективи, які внесли відповідні подання чи порушили клопотання, повідомляються про день розгляду справи, їх представники також беруть участь у судовому засіданні.
У підготовчій частині судового засідання головуючий оголошує: про відкриття судового засідання; яке питання буде розглядатися; хто з викликаних і повідомлених осіб з'явився; склад суду та прізвища прокурора і секретаря судового засідання, перекладача, якщо він бере участь; роз'яснює учасникам судового засідання їх право на відвід та вирішує заявлені відводи.
Розгляд починається доповіддю головуючого, який викладає зміст подання чи клопотання, не висловлюючи при цьому своєї думки щодо його вирішення. Потім суд заслуховує пояснення осіб, що з'явилися в судове засідання. При цьому засуджений користується процесуальними правами, які надаються підсудному під час судового розгляду його справи (ст. 263 КПК). Особам, які дають пояснення, можна задавати запитання. Дослідивши докази, що підтверджують наявність обставин, які мають значення для правильного вирішення питань, що виникли впроцесі виконання вироку, заслухавши думку прокурора, суддя виходить до нарадчої кімнати для винесення постанови. При розгляді справи ведеться протокол судового

 
 

Цікаве

Загрузка...