WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота

Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота

державою покладено обов`язки виступати однією із сторін правовідносин, що виникають у зв`язку із виявленнямревізійними службами ДПА (ДПІ) фактів кримінально караного порушення податкового законодавства суб`єктами господарювання і від імені держави залучати до процесу як самих порушників, так і інших суб`єктів кримінально-процесуальної діяльності.
Процесуальна діяльність, структура та повноваження співробітників оперативних підрозділів (як осіб, що провадять дізнання) та слідчих податкової міліції (як органу досудового слідства), порядок організації розслідування ними податкових злочинів на стадіях досудового слідства були розглянуті при висвітленні питання про діяльність згаданих підрозділів в попередньому розділі.
В цьому розділі більш детально слід зупинитись на ролі інших учасників кримінального процесу, коло яких виникає при розслідуванні податкових злочинів: обвинувачений, підозрюваний, захисник, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники.
2.3 Цивільний позивач та його представник у кримінальних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів.
На початку необхідно відмітити відсутність при розслідуванні податкових злочинів такого учасника кримінально-процесуальних відношень як потерпілий.
Згідно діючого законодавства потерпілими можуть визнаватись тільки фізичні особи, яким злочином безпосередньо заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.
При вчиненні податкових злочинів несплатою податків завдається майнова шкода державі, яка є спеціальним суб`єктом правовідносин та юридичним особам - у вигляді штрафу та пені, нарахованих за несплату податків.
Держава та юридичні особи, за чинним кримінально-процесуальним законодавством, не можуть бути визнані потерпілими. У разі заподіяння їм майнової шкоди, вони визнаються цивільними позивачами. Від імені держави при вчинені податкових злочинів цивільним позивачем визнається територіальна ДПА (ДПІ), ревізійними службами якої було виявлено порушення податкового законодавства чи валютного законодавства що інкримінується обвинуваченому. (Порядок пред`явлення позову буде розглядатись далі).
Згідно діючого законодавства України цивільний позивач - громадянин, підприємство, установа чи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і пред`явили до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов. За постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, судді або за ухвалою суду вони визнаються цивільним позивачем (ч.1 ст.28, ч.1 ст.50 КПК України).
Слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов`язані роз`яснити громадянину, підприємствам, установам і організаціям, які зазнали матеріальної шкоди від злочину, їх право заявляти цивільний позов (ч.2 ст.122 КПК України). За наявності достатніх даних про те, що злочином завдана матеріальна шкода, орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов`язані вжити заходів до забезпечення цивільного позову ( ч.1 ст.29 КПК України).
Таким чином, відповідно до ст.28 КПК України, при розслідуванні податкових злочинів, особа (в даному випадку держава), яка зазнала матеріальної шкоди (у розмірі несплаченого податку, збору або іншого обов`язкового платежу, без врахування суми пені та штрафних санкцій) від злочину, вправі при провадженні у кримінальній справі пред`явити цивільний позов до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії останнього. Від імені держави такий позов пред`являється відповідною державною податковою адміністрацією (інспекцією) або прокурором.
Цивільний позов може бути пред`явлений як під час досудового слідства і дізнання, так і під час судового розгляду справи, але до початку судового слідства (ч.3 ст.28 КПК України).
Якщо державна установа - ДПА (ДПІ), виступаючи від імені держави, пред`явила вимогу про відшкодування збитків, слідчий відповідно до ст.ст.50, 123 КПК України виносить постанову про визнання її цивільним позивачем чи про відмову у цьому.
Цивільний позивач або його представник мають право: подавати докази; заявляти клопотання; брати участь у судовому розгляді; просити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів до забезпечення заявленого ними позову; підтримувати цивільний позов; ознайомлюватись із матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у справах, в яких досудове слідство не провадилось, - після призначення справи до судового розгляду; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвалу суду у частині, що стосується цивільного позову. (ч.2 ст.50 КПК України).
Цивільний позивач зобов`язаний на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора і суду пред`являти всі необхідні документи, пов`язані із заявленим позовом. (ч.3 ст.50 КПК України).
У ході розслідування кримінальних справ, порушених за фактами вчинення податкових злочинів, практично в усіх випадках, цивільними позивачами визнаються відповідні територіальні ДПА (ДПІ), якими виявлені порушення податкового та валютного законодавства, що інкримінуються обвинуваченому. Представниками цивільного позивача, які фактично і є учасниками кримінального процесу, визнаються співробітники таких ДПА (ДПІ), які за дорученнями уповноважені діяти від імені ДПА (ДПІ) з метою забезпечення відшкодування завданої несплатою податків шкоди державі.
2.4 Цивільний відповідач та його представник у кримінальних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів.
За загальним правилом, цивільний позов у кримінальній справі пред`являється до обвинуваченого, бо він несе відповідальність за заподіяну ним матеріальну шкоду. Винесення постанови чи ухвали про притягнення обвинуваченого як цивільного відповідача КПК України не вимагає.
У ряді випадків, прямо передбачених законом, матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну злочинними діями обвинуваченого, несуть інші особи - фізичні або юридичні особи: батьки, опікуни, піклувальники тощо, а також підприємства, установи та організації. Вони, в такому випадку, і притягаються як цивільні відповідачі за постановою слідчого, судді або за ухвалою суду. Така постанова чи ухвала виноситься тільки після притягнення особи як обвинуваченого і з`ясування того, що за заподіяну нею майнову шкоду повинна нести відповідальність не вона сама, а інші. (9)
Цивільний відповідач або його представник має право: заперечувати проти пред`явленого позову; давати пояснення по суті позову; подавати докази; заявляти клопотання; ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються цивільного позову, з моменту закінчення досудового слідства, а у справах, в яких досудове слідство не провадилося,- після призначення справи до судового розгляду; брати участь у судовому розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок, і ухвали суду в частині, що

 
 

Цікаве

Загрузка...